Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v. Rie Nygaard KvaliCare ApS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v. Rie Nygaard KvaliCare ApS"— Præsentationens transcript:

1 v. Rie Nygaard KvaliCare ApS
Sikring af nødvendig basisviden i store plejepersonalegrupper og strategisk tilgang til forebyggelse og behandling af sår . v. Rie Nygaard KvaliCare ApS

2 BENSÅR TRYKSÅR DIABETISKE FODSÅR
25-50 % af hjemmesygeplejerskernes tid anvendes til sårbehandling 80% af sårbehandling foregår i primær sektor BENSÅR TRYKSÅR DIABETISKE FODSÅR KvaliCare Sårkoncept

3 ”Nødvendig basisviden” ”Information management”
Forskningsbaseret Baseret på beskrivelser af bedste kliniske praksis Relevant for målgruppen i forhold til arbejdsområde SSH viden SSA Sygeplejersker

4 Indsatsområder FOREBYGGELSE og Sårsygeplejerske-funktion i kommunen /
Telemedicinsk samarbejde BEHANDLING ( + forebyggelse af recidiv) Læringskoncept for plejepersonalepå flere niveauer (SSH,SSA,SPL) - analyse – effektmåling – strategi - kvalitetssikring FOREBYGGELSE og BEHANDLING

5 1. Baseline analyse og årlig effektmåling
KvaliCare Sårkoncept 1. Baseline analyse og årlig effektmåling Rapport og fokus på strategi 2. Netværk – nøglepersoner og kontaktpersoner. Projektledelse 3. Lokaltilpasset e-læring m. tests. Målrettet undervisning i problemområder. 4. Opdatering – løbende – årligt eks. Nye produkter til sårbehandling – hjælpemidler - arbejdsgange

6 1. Baseline analyse og årlig effektmåling
KvaliCare Sårkoncept 1. Baseline analyse og årlig effektmåling Rapport og fokus på strategi 2. Netværk – nøglepersoner og kontaktpersoner. Projektledelse 3. Lokaltilpasset e-læring m. tests. Målrettet undervisning i problemområder. 4. Opdatering – løbende – årligt eks. Nye produkter til sårbehandling – hjælpemidler - arbejdsgange

7

8 Sorø 2006 Benchmarking (100% =84sår) (100%=1781 sår)
Sårtyper Omsårtjek 100 % = 1781 Traumesår 17% Oprationssår 13% Venøse bensår Arterielle bensår 4% Blandingssår 7% Diabetisk fodsår Tryksår Andet 18% Ved ikke 3% Ikke opgivet 1% KvaliCare Sårkoncept

9 Sorø 2008 Benchmarking Sårtyper Omsårtjek Traumesår 17% Oprationssår
100 % = 1781 Traumesår 17% Oprationssår 13% Venøse bensår Arterielle bensår 4% Blandingssår 7% Diabetisk fodsår Tryksår Andet 18% Ved ikke 3% Ikke opgivet 1% KvaliCare Sårkoncept

10 Eksempler på fokusområder – basis for strategi

11

12 Fokusområder til diskussion - eksempel

13 Strategi: Hvem varetager sårbehandling
Sygeplejersken i gruppen Kan uddelegere stabile behandlingsforløb til SSA, men skal holde sig a jour med at udviklingen går planmæssigt og i henhold til plejeplan i Care. Sygeplejersken i gruppen er ansvarlig for, at der er oprettet plejeplan hos borgere med sår. Der skal evalueres på forløbet jf. plejeplan Sygeplejersken kontakter sårsygeplejerske jf. ”sårsygeplejerske hvornår ” + ved tvivlsspørgsmål og ved behov for hjælp i forhold til oprettelse, evaluering, justeringer i plejeplanen. Når SSA skifter forbinding skal der dokumenteres i journalen med overskriften SÅR. Denne dokumentation + besøg hos borgeren indgår i evaluering og justering i henhold til plejeplan. Hvis SSH inddrages i sårbehandling skal det kun ske i stabile tilfælde. Sygeplejersken er direkte ansvarlig for opfølgning. Sygeplejerske er ansvarlig for at SSA og SSH, som varetager sårbehandling, er instrueret i korrekt hygiejne i forbindelse med forbindingsskift. KvaliCare Sårkoncept

14 Sårsygeplejerske – hvornår ?
Når sår skiftes dagligt i mere end 14 dage Når sår behandles i weekenden Når sår har varet mere end 3 måneder uden, at det ser ud til at hele Ved smerteproblematik, som ikke kan løses ved Smerteobservationsskema og samarbejde med egen læge Når der er behov for faglig sparring Opfølgning på forløb KvaliCare Sårkoncept

15 Strategi/standard-pleje-handleplaner i IT system
Diabetiske fodsår – forebyggelse - efterbehandling Problem: beskrives individuelt (Diabetes type, hvor længe, har der været sår, tryk fra fodtøj, fodstatus - hård hud, revner, tør hud, ligtorne, fejlstillinger, negle, smerter, karstatus, neuropati, fodtøj, andre sygdomme, rygning, alkohol, tilmeldt hos fodterapeut, diabetesregulering, ernæring, medicin af betydning for sårhelingen m.m.) Mål: At undgå at borgeren får et diabetisk fodsår første gang At undgå at borgeren får et diabetisk fodsår igen Forventet resultat ? Handling: Sikre at borgeren er undersøgt af læge Informere borgeren og evt. hjælpere mundtligt om: Baggrund (sikre at borgeren forstår nødvendigheden af at forebygge) behandlingsplan (fodteapeut, tilskud, hudpleje, hygiejne, fodtøj, fodtjek planlagt – hvordan?) Ortopædisk fodtøj – evt. opfølgningsplan hvad borgeren selv skal gøre for at hjælpe til (diabetesforeningen, Udlevere skriftlig patientvejledning Visitere til opfølgningsbesøg efter behov og beskrive på køreliste Evalueringsdato ud fra individuelt behov

16 2. Netværk – nøglepersoner og kontaktpersoner.
KvaliCare Sårkoncept 1. Baseline analyse og årlig effektmåling Rapport og fokus på strategi 2. Netværk – nøglepersoner og kontaktpersoner. Projektledelse 3. Lokaltilpasset e-læring m. tests. Målrettet undervisning i problemområder. 4. Opdatering – løbende – årligt eks. Nye produkter til sårbehandling – hjælpemidler - arbejdsgange

17 Årsplan

18 KvaliCare Sårkoncept 1. Baseline analyse og årlig effektmåling Rapport og fokus på strategi 2. Netværk – nøglepersoner og kontaktpersoner. Projektledelse 3. Lokaltilpasset e-læring m. tests. Målrettet undervisning i problemområder. 4. Opdatering – løbende – årligt eks. Nye produkter til sårbehandling – hjælpemidler - arbejdsgange

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Lyd og levende billeder

29 Bed side – undervisning Dialog Diskussioner

30 KvaliCare Sårkoncept 1. Baseline analyse og årlig effektmåling Rapport og fokus på strategi 2. Netværk – nøglepersoner og kontaktpersoner. Projektledelse 3. Lokaltilpasset e-læring m. tests. Målrettet undervisning i problemområder. 4. Opdatering – løbende – årligt eks. Nye produkter til sårbehandling – hjælpemidler - arbejdsgange

31 Sikring af gennemsyn – rapport/sygeplejerskegr.

32 Gevinsterne er mange Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere
Fremme IT kompetencer blandt de korttidsuddannede Fastholde resultater af indsats Imødegå demografiske forhold – færre sår på trods af stigende alder, flere diabetikere, flere med livsstilssygdomme Mulighed for at udnytte netværket til videndeling/kvalitetsudvikling om andre faglige emner – diabetes/opsporing - faldforebyggelse – mundhygiejne – håndhygiejne – insulininjektion – måling af blodsukker o.m.a.

33 Potentialeberegning – eksempel
Guldborgsund distrikt Vest Antal indbyggere: (Guldborgsund total: ) Aalborg ældreområde sydvest Antal indbyggere: Aalborg total:

34

35 Værsgo !


Download ppt "v. Rie Nygaard KvaliCare ApS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google