Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv
UCC 11. august 2009 Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

2 JERES OPLÆG 1. videnskabsteori, undersøgelsesdesign og observation
2. spørgeskema-undersøgelser, hypotesetest m.v. 3. kvalitative interviews Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

3 Mit input Indhold Kompetencer Øvelsesforslag
’Udsyn’ – hvordan ser udviklingen ud på felterne? Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

4 Ad 1: videnskabsteori, undersøgelsesdesign og observation
Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

5 ”SKYTTEN: Vær helt sikker på, at noget meget dyrt du anskaffer, virkelig er noget, du ikke kan undvære. Økonomien bliver trængt senere " B.T., søndag d. 9. august 2009 Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

6 ER VOLDTÆGTSMÆND SELV OFRE FOR OVERGREB?
" Undersøgelsen viste en klar sammenhæng mellem fysisk mishandling og incest-overgreb på den ene side og forekomst af voldtægt på den anden. Både fysisk mishandling og incest var hver især forbundet med en fordoblet voldtægtsfrekvens, men når begge typer barndomstraumer var til stede, var der op til en seksdobling af forekomst af voldtægt. Disse resultater støtter den omtalte teori om, at vold overføres fra den ene generation til den andet - ved at det tidligere offer nu optræder som gerningsmand. Supplerende analyser viste imidlertid, at alkoholproblemer og et stort antal seksuelle partnere spillede en betydelig rolle som forbindelsesled mellem barndomsovergreb og voldtægt ...” Kilde: Psykolog Nyt, 25. januar 2002, p. 28 f. Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

7 ØVELSE Hvorfor er der en forskel mellem de to tekster?
Hvilken tekst har vi størst tillid til? Hvorfor? Hvorledes kan det begrundes? Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

8 Det videnskabsteoretiske perspektiv lægger op til følgende drøftelser:
1) Hvad er målet med videnskab? 2) Hvad er forskerens rolle? 3) Hvordan er samfundssynet? 4) Hvilke grundprincipper bygger erkendelse på? 5) Hvilke videnskabelige forklaringstyper anvendes? Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

9 At arbejde med videnskabsteori betyder at reflektere over disse og andre forhold i en videnskab.
Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

10 Forskningsprocessen har fire trin:
1. Problemstilling, hypoteser og viden 2. Planlægning og design 3. Dataindsamling og datakonstruktion 4. Analyse, konklusion og vurdering Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

11 Problemstillinger, formål, fagteori, metoder, analyseteknikker mv
Problemstillinger, formål, fagteori, metoder, analyseteknikker mv. varierer afhængig af det videnskabsteoretiske paradigme (som vi arbejder inden for) Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

12 GRUNDLÆGGENDE DIMENSIONER kvantitativ-kvalitativ
Kvantitav metodik Kvalitativ metodik Teoriers rolle i forskningen (mulighed for at arbejde med hypoteser) Deduktiv Induktiv Epistemologisk orientering (Hvad er accepteret viden?) Positivisme Interpretisme (hermeneutik) Ontologisk basis (Hvad er/hvad eksisterer?) Objektivisme Subjektivisme Konstruktionisme Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

13 DEDUKTION INDUKTION Test af eksisterende teori ved at bevæge sig fra teori til data Hypoteser af- eller bekræftes Kvantitativ forskning POINTE: MAN KAN ENTEN TESTE EN TEORI PÅ NYE DATA Dannelse af ny teori ved at bevæge sig fra data til teori Der generaliseres på basis af observationer Kvalitativ forskning ELLER OPSTILLE EN NY TEORI PÅ BASIS AF INDSAMLEDE DATA Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

14 3 paradigmer i metodisk kontekst
Positivisme Hermeneutik Kritisk teori Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

15 POSITIVISME betyder at videnskab bekræftes af sanserne
at kendsgerninger indsamles for at formulere love og regelmæssigheder at teoriens rolle er at danne hypoteser, der kan testes at man arbejder objektivt at udsagn skal være objektive (dvs. ikke-normative) Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

16 HERMENEUTIKKEN betyder
at det er vigtigt at kunne fortolke for at kunne forstå at den samfundsmæssige situation skal forstås med den sociale aktørs øjne at erfaringsvidenskaberne giver en (for) ’begrænset’ viden at hypotesetest er muligt med subjektive og kvalitative data Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

17 KRITISK TEORI indfører
endnu en præmis – nemlig at forskningen skal være ’kritisk’ (hypoteser m. ’magt’) at handlinger er bestemt af de faktiske forhold og praktiske muligheder der er et dynamisk samspil mellem samfund og mennesker: mennesket er et produkt af samfundet – og samfundet er menneskeskabt Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

18 ØVELSE (1) Opstilling af problemformuleringer inden for tre videnskabelige paradigmer: POSITIVISME, HERMENEUTIK, KRITIKSK TEORI (2) Formulering af metodedesign inden for hvert paradigme (3) Valg af data inden for hvert paradigme (4) Valg af analyseteori (5) Formulering af praktiske konsekvenser Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

19 ØVELSESEKSEMPLER - us. af daginstitution eller skole - us. af familien
- us. af børne- og ungdomskriminalitet Se gennemgang af eksempler i kap. 2 i Boolsen, Merete Watt, 2006: Kvalitative analyser – at finde årsager og sammenhænge. Hans Reitzels Forlag Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

20 Observation Observationer foregår, når man går ud og ser på verden.
Vi tænker ofte i billeder. DERFOR: BRUG BILLEDER SOM DOKUMENTATION - en strand, en havn, en stue, en legeplads, et undervisningslokale kan være billeder, der kan bruges. - brug fotografiapparatet som notesblok Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

21 Observation som undersøgelsesteknik
indblik i forskellige observationsmetoder - direkte – indirekte - strukturerede – ustrukturerede - fordele og ulemper ses i forhold til problem. anvendelse af observationsteknikken i mindre projekter. vurdering af observationsteknikken. Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

22 Observation som undersøgelsesteknik
indblik i forskellige observationsmetoder - direkte – indirekte - strukturerede – ustrukturerede - fordele og ulemper skal ses i forhold til undersøgelsesproblem. anvendelse af observationsteknikken i mindre projekter (etik og moral) vurdering af observationsteknikken. Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

23 ØVELSESEKSEMPEL Til uddannelsesstart:
Hvorfor og hvordan starter de studerende på uddannelsen? Hvilke normer gælder på uddannelsen? kombinér evt. med interviewing Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

24 Til evt. undervisningsbrug
Kurt Lewins hypoteser om opdragelse Filmen Metoder – kan fås via Statens Filmcentral Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

25 Ad 2: spørgeskema-undersøgelser, hypotesetest m.v.
Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

26 SPØRGESKEMA Samfundsforskningens mest anvendte instrument
Fokus er på flg. kompetencer: forskellige typer af spørgeskemaundersøgelser, forskellige typer af spørgsmål, konstruktion af spørgsmål, indsamling af data (herunder: hvad må man og hvad må man ikke?) analyse af data. Holder hypoteserne? Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

27 Hvad er en spørgeskemaundersøgelse
En undersøgelse af mange personer, der er udtrukket statistisk tilfældigt, fordi formålet ofte er generaliserende. Spørgsmålene er (typisk) overfladiske. Undersøgelsen resulterer i en analyse, der kan være … Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

28 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk
UCC 11. august 2009

29 ØVELSE FITNESS skemaet Omdeling Udfyldelse opsamling
Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

30 Typer af spørgeskemaus.:
Personligt interview Telefoninterview Postspørgeskema Elektronisk skema Kombinationer Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

31 Forskellige typer af spørgsmål
Konstruktion af data (specielt operationaliseringer) Praktiske forhold omkring indsamling af data Analyse af data Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

32 Fra problemformulering
til formulering af hypoteser til opstilling af tabeller eksempler Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

33 OM SVARKATEGORIER OG SKALAER. Svarkategorier danner skalaer –
- INTERVAL OG RATIO - ORDINAL - NOMINAL - DIKOTOM Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

34 SES I SPØRGSMÅL i fitness us.:
SKALATYPE BESKRIVELSE SES I SPØRGSMÅL i fitness us.: INTERVAL OG RATIO kategorierne kan rangordnes, og afstanden mellem de enkelte kategorier er lige stor på hele skalaen 2, 10, 11 og 12 ORDINAL kategorierne kan rangordnes, men afstanden mellem kategorierne er ikke lige stor på skalaen 4, 5 og 6 NOMINAL kategorierne kan ikke rangordnes (Udtrykket kategorisk skala anvendes ofte om denne type) 3, 7 og 9 DIKOTOM her er tale om variabler, der kun har to kategorier (“udfaldsrum”) 1 og 8 Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

35 Vedligeholdelse eller forbedring af fysisk form 31 34 Tabe i vægt 33
Tabel 1: Årsager til at gå i fitness centret – univariat tabel Årsag N % Afslapning 9 10 Vedligeholdelse eller forbedring af fysisk form 31 34 Tabe i vægt 33 37 Forøge muskelmassen 17 19 I alt 90 100 Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

36 Tabel 2: Årsager til at gå i fitness centret opdelt efter køn. ÅRSAG
MÆND KVINDER abs. % Afslapning 3 7 6 13 vedligeholde fysisk form 15 36 16 33 tabe i vægt 8 19 25 52 forøge muskelmasse 38 1 2 I ALT 42 100 48 Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

37 Tabel 3: Årsager til at gå i fitness centret - ALLE Årsag N % MÆND
KVINDER Afslapning 9 10 3 7 6 13 Vedligeholdelse af fysisk form 31 34 15 36 16 33 Tabe i vægt 37 8 19 25 52 Forøge muskelmasse 17 38 1 2 I alt 90 100 42 48 Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

38 SAMT af bogens hjemmeside, der indeholder flere/andre eksempler
Facitliste samt eksempler på test af hypoteser fremgår af bogen: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. SAMT af bogens hjemmeside, der indeholder flere/andre eksempler Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

39 ØVELSE Lille skema (1) udfyld skemaet uden at drøfte spørgsmålene med sidemanden (2) vend papiret om (3) forlad lokalet - pause Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

40 Ad 3: kvalitative interviews Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk
UCC 11. august 2009

41 KVALITATIVT INTERVIEWs
er betydningsfulde, når vi vil forstå processer og sammenhænge. Men interviewkunsten er svær. Derfor lægges fokus på flg. kompetencer: hvordan vælge mellem forskellige kvalitative interviewteknikker? hvordan interviewe, så vi får svar på svære spørgsmål? hvordan analysere kvalitative interviews? hvordan teste hypoteser? hvordan vurdere kvaliteten af et kvalitativt interview? Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

42 Forskellige former … Kvale-interview Most Significant Change – MSC
Appreciative Inquiry – AI Kombinationer af forskellige teknikker (mere eller mindre strukturerede spørgeguider) HUSK: problem og formål bestemmer … Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

43 ØVELSER FORTÆL om en betydningsfuld hændelse i dit professionelle liv
Fortæl (definér og beskriv) ’a passionate kiss’ Interview om familie; informantens parforhold og børn Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

44 Er det sandt? Triangulér Tænk kritisk Dokumentér Datakonstruktion
Bred beskrivelse Overraskelse ”Trust your instinct” (fra kap. 9 i Boolsen, Merete Watt, 2006: Kvalitative analyser – at finde årsager og sammenhænge. Hans Reitzels Forlag) Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009


Download ppt "Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google