Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsøkonomi 10 Uge 19 gv 4. maj 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsøkonomi 10 Uge 19 gv 4. maj 2009."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsøkonomi 10 Uge 19 gv 4. maj 2009

2 Finanspolitik og inflation
gv 4. maj 2009

3 Begrebet kapacitetsgrænse
Relateret til begrebet fuld beskæftigelse Som i sig selv er et tvetydigt begreb. Desuden relateret til den lodrette AS-kurve i monetaristernes begrebsverden gv 4. maj 2009

4 2. Hvad er en ’flydende kapacitetsgrænse’?
På kapacitetsgrænsen vil en øget efterspørgsel, primært føre til øget inflation. Kapacitetsgrænse-mekanismer kan indtræde før fuld kapacitet – jo tættere, jo mere (p. 364) = stigende hældning på AS-kurven – som følge af: Øgede lønkrav Flaskehalse (p. 361) Højere løntilbud (p. 361) gv 4. maj 2009

5 gv 4. maj 2009

6 4. Hvad er konsekvenserne af en stigende inflation? (p. 361-63)
”’Crowding out’ over priserne” – dvs. at eksporten fortrænges af højere priser, og importen udkonkurrerer nationale produkter = lavere efterspørgsel = lavere produktion og beskæftigelse gv 4. maj 2009

7 Hvornår er en ekspansiv finanspolitik virksom? (p. 363)
Når der er ledig kapacitet (både kapital og arbejdskraft) Når der er afdæmpede løn- og priskrav Og/eller når løn- og prisudviklingen ikke er afgørende for konkurrenceevnen og dermed heller ikke for eksport og import Når der er faste valutakurser (kapitel 46) gv 4. maj 2009

8 OBS! Figuren viser kun de afledte effekter af en ekspansiv finanspolitik
gv 4. maj 2009

9 Pengepolitik og inflation
gv 4. maj 2009

10 Husk: pengepolitiske ændringer er i AD-AS modellen knyttet til AD-kurven
gv 4. maj 2009

11 Midler- finanspolitik og pengepolitik
gv 4. maj 2009

12 Sammenhæng mellem valutakurs og konkurrenceevne
gv 4. maj 2009

13 Devaluering-revaluering
Indgreb der er knyttet til et land der som udgangspunkt har et fastkurssystem gv 4. maj 2009

14 8. Hvordan foretages en devaluering i praksis? (p. 366-67)
Den nye valutakurs annonceres (som en auktionarius) Hvis markedet accepterer den nye kurs, så tilpasser udbud og efterspørgsel sig den nye kursus Ellers må den hjælpes på vej – af det modsatte af støtteopkøb… (støttesalg  ) gv 4. maj 2009

15 9. Hvilken effekt har en devaluering i praksis?
’Erfaringerne fra lande, som har gennemført devalueringer, tyder på, at en forbedring af handelsbalancen er det mest sandsynlige udfald’ (p. 369) Og dermed også øget beskæftigelse gv 4. maj 2009

16 10. Hvilken effekt har devalueringer ifølge. teorien på kort sigt. (p
Gør import dyrere og eksport billigere => handelsbalanceforbedring Større produktion og beskæftigelse, fordi konkurrenceevneforbedring øger den indenlandske efterspørgsel gv 4. maj 2009

17 gv 4. maj 2009

18 gv 4. maj 2009

19 Hvilken effekt har devalueringer ifølge teorien på længere sigt?
Stigende priser pga. den flydende kapacitetsgrænse = >forringer k-evnen ’i værste fald spises devalueringseffekten fuldstændig op’ (p. 371) (??) Dvs. produktions-, beskæftigelses- og handelsbalanceeffekt falder og faldende realløn gv 4. maj 2009

20 gv 4. maj 2009

21 Devaluering- J-kurven
Tidsperspektiv. På kort sigt en forringelse af betalingsbalancen (pga. træghed blandt aktørerne) På lang sigt en gevinst, når aktører opdager (og har mulighed for at reagere på) de ændrede relative priser. gv 4. maj 2009

22 12. Hvordan kan de skadelige effekter af en devaluering neutraliseres?
Gennem såkaldte ’følgepolitikker’: Indkomstpolitik (p. 371) Men også arbejdsmarkedspolitik Og andre politikker, der forbedrer konkurrenceevnen, som man har fået ’luft’ til pga. forbedret handelsbalance gv 4. maj 2009

23 13. Hvorfor har mange lande en fastkurspolitik? (p. 371)
Har en valutapolitisk strategi, som udelukker dette, fordi fastkurspolitikken giver: Mere ’stabil pris- og omkostningsudvikling samt lav rente’ Hindrer kapitalflugt En devaluering => forventninger om flere => højere rente og/eller devalueringspres gv 4. maj 2009

24 14. Udelukker en fastkurspolitik devalueringer? (p. 371)
Nej, i princippet, men: ’antallet af devalueringer [bør] holdes på et minimum’ ’kun… for at korrigere en opstået ubalance i omkostnings- og prisudviklingen, som ikke kan klares på anden måde’ = nødbremse i DK’s tilfælde – vil i princippet skyde ØMU-optagelse med (yderligere) 2 år (??) gv 4. maj 2009

25 Afløsningsopgave 4 Udvalgte temaer gv 4. maj 2009


Download ppt "Samfundsøkonomi 10 Uge 19 gv 4. maj 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google