Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brug af internettet i standardiseringen og behandlingen af sår

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brug af internettet i standardiseringen og behandlingen af sår"— Præsentationens transcript:

1 Brug af internettet i standardiseringen og behandlingen af sår
Rolf Jelnes, overlæge, dr.med. ”Sår-i-Syd” Sønderjyllands amt

2 Hvad er ”Sår-i-Syd” ? ”Sår-i-Syd” er et koncept udviklet i samarbejde mellem Den Amtslige Sårgruppe for Sønderjyllands Amt og CVU, Sønderjylland Der fokuseres på : hurtig diagnostik af årsagen til sårets opståen årsagsbehandling, hvor det er muligt god palliation, hvor det er påkrævet sårbehandling på et højt fagligt niveau

3 ”Sår-i-Syd” cont. ensartede retningslinier for behandling af sår
ensartet produktvalg involvering og udnyttelse af ressourcepersoner medinddragelse af patienten samarbejde med praktiserende læger hurtig og nem adgang til specialistniveau forbedret dokumentation kvalitets- og kompetenceudvikling

4 Dagens emne: brug af internettet
Frank Farsø Nielsen, Dansk Kirurgisk symposium 1. : accelereret sårbehandling. Hvad er forudsætningerne for dette? En analyse af patient forløbene

5 accelereret sårbehandling
Viden og godt håndværk Hurtig diagnostik og evt årsagsbehandling Retningslinier for behandling Nem og hurtig adgang til hjælp Kvalitetssikring Opfølgning og profylakse

6 Patient forløb Kigger man nøjere på det bliver man overrasket
Hurtig diagnostik Ensartede retningslinier for behandling af sår Ensartet produktvalg Samarbejde med praktiserende læger

7 Viden og godt håndværk I Sønderjyllands amt har vi 25 sårsygeplejersker arbejdende i primærsektor og 5 arbejdende i sekundær sektor smadderheldige !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Internettet Vi anvender internettet til 2 funktioner: Vidensformidling
Patientbehandling

9 Internettet www.saarbogen.dk: Bliver forhåbentlig aldrig færdig !
A jour føring af viden Opslagsværk Undervisning Gensidig information - referater (patientinformationer) Bliver forhåbentlig aldrig færdig ! Udviklet i samarbejde med e-kvator, Rungsted

10 Lad os kigge ! www.saarbogen.dk

11 Den anden: mobilos Telemedicin heri
tværsektoriel elektronisk sårjournal ! Bygger på erfaringer fra diabetes ambl i Århus/Århus kommune og videreudviklet i samarbejde med Dansk Telemedicin A/S

12 Vi er ikke færdige endnu med at udvikle
Bliver det forhåbentlig aldrig! Afstemmes til brugernes behov Primus motores: Hulda Skov, O-ambl, Sønderborg sygehus Tove Christiansen, Skærbæk kommune

13 Forarbejde Efter mange anvendelser fik vi et produkt vi ville inddrage andre i ! Møde på Folkehjem, Aabenraa den Bruger information

14 Forudsætning for at være med:
Sårsygeplejerske Doppler Monofilament Tipterm VAS-pind Visitrax Kan anskaffes for mindre end kr.

15 Status nu: 17 af 23 kommuner er koblet op mangler:
Lundtoft, Bredebro, Gråsten, Rødding, Løgumkloster, Bov og Bylderup-Bov De kommende storkommuner er godt repræsenteret

16 Hvordan ? Hjemmehjælper opdager et problemsår
Sårsygeplejerske kontaktes og tager ud til patienten Oprettes i telemedicin i samråd med praktiserende læge og brugerflade vælges

17 Data sendes til den valgte brugerflade, indeholdende:
Stamdata Patientdata Sårdata Diagnostiske data Vurdering Billede Notat

18 Lad os kigge !

19 Fordele ved telemedicin
Hurtig diagnostik Nem adgang til problemløsning Kvalitetssikring Gensidig støtte

20 Danmark? Der er etableret en følgegruppe med repræsentanter fra de 5 nye regioner Kontakt Dansk Telemedicin A/S Lad os arbejde videre med den i fællesskab

21 Fremtiden, i ”Sår-i-Syd” :
Den elektroniske pen E-learning patientskoler

22 Tak fordi I lyttede med !


Download ppt "Brug af internettet i standardiseringen og behandlingen af sår"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google