Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Type 2 Diabetes Sociale forhold Emne: Sociale forhold Formål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Type 2 Diabetes Sociale forhold Emne: Sociale forhold Formål"— Præsentationens transcript:

1 Type 2 Diabetes Sociale forhold Emne: Sociale forhold Formål
At deltagerne bliver bekendt med hvilke muligheder de har for økonomisk bistand Fokuspunkter ● medicin tilskudsregler ● tilskud til blodsukkerapparat, teststrimler, lancetter m.m. ● andre regler som kronikker tilskud og tilskud ifølge §100 ● hvor kan der søges viden, f.eks. borgerservice i kommunen og hos Diabetesforeningens socialrådgiver ● kørekort og lægeattest ● forsikringer ● pensionssager ● opmærksom på at indenfor dette område ændres reglerne løbende Metode Diskussion af ovenstående emner i gruppen, med henblik på udveksling af erfaringer. Underviseren eventuelt medbringe eksempel på attest, hvor der søges om tilskud til merudgift. Undersøgelse af muligheder i egen kommune. Anvende power point eller tavle for at sikre at alle emner bliver gennemgået, kan for nogle fylde meget. Pædagogiske overvejelser Økonomi kan fylde meget, derfor er det vigtigt at få afklaret de problemer eller udfordringer der måtte være. Undervisningsmateriale: Information kan hentes på Diabetesforeningsforeningens hjemmeside Se blandt andet under publikationer, for at downloade folderen ”socialguide”

2 Sats for medicintilskud pr. 1 januar 2011
Tilskudsprocent 0 pct. 50 pct. 75 pct. 85 pc Tilskudsintervaller kr. kr. 1.410 kr. - 3.045 kr. over 3.045 kr.

3 Kronikker tilskud kan søges…
Hvis du har et varigt og lægeligt begrundet forbrug af tilskudsberettiget medicin Når du selv har betalt kr. til medicin. Kan du få 100% tilskud. (ctr. konto kr., står nederst på kvittering fra apoteket) Lægen søger kronikertilskud hos Lægemiddelstyrelsen

4 Enkelttilskud kan søges…
Hvis medicinen har særlig betydning for dig Hvis behandlingen har god effekt. Hvis andre behandlingsmetoder ikke er tilstrækkelige. Lægen søger enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

5 Tilskud til blodsukkerapparat og testmateriale
Ved diætbehandling, ingen tilskud Ved tabletbehandling ydes der tilskud til 150 lancetter og 150 teststrimler årligt Insulin og anden injektionsbehandling ydes der 100 % tilskud til penkanyler, lancetter og teststrimler + 50% til blodsukkerapparat

6 Serviceloven § 100 Betingelserne for at få støtte er at:
Du er mellem 18 og folkepensionistalder Du har insulinkrævende diabetes eller anden sygdom, som kræver hjælp fra andre Dine samlede merudgifter er på mere end 500 kr. om måneden

7 Hvad er en merudgift? For diabetikere er typiske merudgifter:
Merudgift til kost Egen andel af medicinudgifter Transport til kontrol og behandling Dyrere forsikringspræmier Udgift til fornyelse af kørekort Andet der både er nødvendigt på grund af diabetes og direkte følger af diabetes Kommentar: På diabetesforeningshjemmeside kan man med fordel gå ind og se pjecen til merudgift til kost. Det er den enkeltes eget ansvar at medbringe diverse papirer til kommunen. Nogle af disse papirer kræver lægeunderskrift.

8 Tabel til beregning af tilskud
Bevillingen gælder 1 år. Obs. du skal udfylde et samtaleskema. Dine sandsynliggjorte merudgifter er større end: Tilskud efter § 100 pr. måned: 500 kr. 1.750 kr. 2.250 kr. 2.750 kr. osv. 1.500 kr.  2.000 kr.  2.500 kr. 3.000 kr. osv.  Kommentar: Hvis dine merudgifter overstiger 500 kr. pr. måned, udbetales et tilskud på kr. pr. måned kr. er mindstebeløbet. Samtaleskema kan downloades fra diabetesforeningen og medbringes til undervisningen.

9 Kørekort – Kategori 1 Almindelig bil Motorcykel
Almindelig bil med stort påhængskøretøj Traktor/motorredskab 

10 Kørekort – kategori 2 Lastbil
Stor personbil (over 8 siddepladser foruden føreren) Lastbil og stor personbil med stort påhængskøretøj Køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (f.eks. taxi og turistbus) Førere, som ønsker påtegning om godkendelse som kørelærer 

11 Kørekort-regler i forbindelse med behandlingstype
Helbredsbetingelserne for udstedelse og fornyelse af kørekort er opdelt i tre grupper: Ingen medicinsk behandling Tabletbehandling Insulin  GLP-1 præparater (Byetta, Victoza, Bydyreon), som tages ved injektion, giver ikke lavt blodsukker, som insulin kan gøre det. GLP-1 præparater ligestilles derfor med tabletbehandling i forbindelse med udstedelse af kørekort.

12 Kørekort Ved ingen medicinsk behandling udstedes kørekort for 5 år ad gangen, gælder for kategori 1 og 2. Egen læge skal forud for fornyelsen skive en lægeattest

13 Kørekort - Tabletbehandling
Kategori 1 Kategori 2 Kørekort udstedes for 5 år ad gangen, medmindre personen har været bevidstløs pga. for lavt blodsukker Udstedes for 2 år ad gangen

14 Kørekort - Insulinbehandling
Kategori 1: Udstedes som udgangspunkt for 2 år, hvis ansøgeren ikke har haft insulintilfælde. Hvis insulintilfælde vurderes fornyelse af embedslægen Kategori 2: Hvis ansøgers diabetes er kendt og velkontrolleret, anbefales nyudstedelse for ét år ad gangen og fornyelse for 2 år ad gangen. Embedslægen er i dette tilfælde altid inddraget

15 Social støtte Det anbefales at se på diabetesforeningens hjemmeside og gå ind under social støtte. Hjælpeforanstaltninger er afhængig af ens alder. Kommentar: Underviseren kan have downloaded Socialguide og medbringe den til undervisningen.

16 Ved tvivl eller spørgsmål
Hvis man har spørgsmål af social karakter kan det være en god ide at kontakte Diabetesforeningen: Tlf Hjemmeside Kan også kontakte borgerservice i kommunen Kommentar: Være opmærksom på at indenfor regler om tilskud forekommer der ofte ændringer.


Download ppt "Type 2 Diabetes Sociale forhold Emne: Sociale forhold Formål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google