Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kick off-seminar Billedkommunikationsprojektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kick off-seminar Billedkommunikationsprojektet"— Præsentationens transcript:

1 Kick off-seminar Billedkommunikationsprojektet
Lone Anne-Mette Tine Mette Bettina Lene Jytte Kirsten

2 To indfaldsvinkler: Billeder som kommunikation
Billedet som hjælp til udveksling af information om en almen situation eller handling (med konkrete borgere og personale) Billeder som dokumentation Billedet som vidnesbyrd på udført handling – dokumenterer at handlingen faktisk er blevet udført

3 Samarbejdsflader Visitation Hjælpemiddel- terapeuter Distrikts-
ledelse Læge Plejepersonale Terapeut Private aktører Borger Sygehus Aktivitets- center Pårørende

4 Primære samarbejdsflader
Søge råd Tilpasning Konkret kendskab Primære samarbejdsflader Rådgivning Instruktion Undervisning Generel viden Pleje-personale Pleje Omsorg Information Berøring Terapeuter Borger Undersøgelse Målsætning Træning

5 Hvor kan billeder eller video styrke kommunikationen?
Billeder af konkrete tvivls-spørgsmål Billeder af træning video Video af mundtlig vejledning af borger Billeder af tilpasset forflytnïng Video af forflytning Pleje-personale Terapeuter Fælles Forståelse? Større kvalitet på kortere tid?

6 Forflytningsvejledninger af borgeren
Men også: Forflytningsvejledninger af borgeren – der laves allerede tilpassede forflytningsvejledninger til den enkelte borger. Kunne man bruge billeder og videoer til at synliggøre og tydeliggøre borgerens behov? Plejepersonalets individuelle tilgang – og deres individuelle problemer (vi mødte plejere med dårlig ryg, med slidgigt og dårlig arm) Kunne man bruge billeder og videoer til at målrette forflytningsvejledninger til den enkelte plejer? - vejledninger tilpasset den enkelte plejer, som vedkommende kunne have med sig – evt i elektronisk form?

7 Kunne rummet bruges mere effektivt i kommuni-kationen?
Gruppemødelokalerne – her møder plejerne ind hver morgen og er der i 15 minutter. Det eneste sted og tidspunkt de dagligt mødes Kunne rummet bruges mere effektivt i kommuni-kationen? Og kunne man tænke billedmateriale – video ind? Bliver der opstillet en pc i rummet – kan den tænkes ind? Kan billeder hænge på væggen med forklaring – eller hurtig opdatering af nye tiltag/vilkår. Hvad kan meddeles her? En terapeut siger: Vi skriver i mappen på kontoret, når vi har skrevet i borgermappen ellers læser de det ikke.

8 Skriftlige vejledninger  billedstøttet materiale:
En fra plejepersonalet udtrykker: ”Det er så vigtigt at det der står, er så præcist som muligt, ellers bliver det ikke læst. Det er så vigtigt at det er kort og konkret, ellers bliver det ikke læst”. De udtrykker at ”Nogle gange er terapeuternes vejledninger faktisk for komplekse – vi har brug for enkelhed” Nogle terapeuter har tidligere brugt billeder, der var taget af lige nøjagtig det, der var vigtigt. En sikkerhedsaftale skal ikke fylde for meget – ikke fordi der er retningslinier om at den ikke må – men hvis noget fylder for meget, står plejepersonalet af – de har ikke tid til at læse den. Kunne billeder bidrage til korte og præcise vejledninger?

9 Information (skrift eller billeder) ligger i borgermappen.
Kan være en barriere i anvendelsen af informationen: En terapeut siger: Plejepersonalet vil gerne have vejledninger/billeder op at hænge, lige der hvor de arbejder. Barrierer: borgeren ønsker det måske ikke af forskellige grunde - for grimt? - for intimt? - signalerer arbejdsplads? Kunne man arbejde æstetisk med billederne? og tænke ind at de skulle se pæne ud? Fx et foto i ramme hængt op i køkkenet af den mad der skulle smøres. Eller billeder i en bladremappe på væggen på strategiske steder, så information i billeder var lettilgængelig, der hvor man arbejdede? Eller at forflytningsvejledning med billeder var manipuleret i farverne og hængt op på badeværelse eller ved seng?

10 Kommunikation mellem dag-, aften- og nattevagt
En terapeut siger: kommunikationen mellem dag-, aften- og nattevagt er et kapitel for sig – aftenvagterne har deres eget gruppemøde og mødes ikke med dagvagterne og sjældent med terapeuterne. - nattevagterne kører deres eget løb – kontakter meget sjældent terapeuterne. En terapeut siger, ”Nogle gange faxer jeg nogle informationer til dem, men jeg får aldrig noget igen” Hvordan kunne kommunikationen mellem de tre grupper (eller til terapeuterne) bedres? Kunne billeder – video være en mulighed her?

11 Tydeliggørelse af plejepersonalets arbejdsgange
I interviewet med plejepersonalet bliver det tydeligt at de ikke har overblik over hvordan arbejdsgangen fra visitation til konkrete dagsplaner/plejeplaner og borgermappe foregår. Hvordan bliver dagsplaner lavet? Hvor kommer informationerne fra? Dagsplaner/plejeplaner/borgermappen Det der kommer fra visitationen? – det der kommer fra terapeuten? – det plejepersonalet selv skriver ind? Kunne man ved hjælp af billeder gøre arbejdsgangen tydeligere for plejepersonalet?

12 Kunne man anvende billeder og videoer her?
Undervisning Terapeuterne underviser plejepersonalet fire timer om året - timerne tilrettelægges forskelligt fra sted til sted Nogle steder skelnes der mellem undervisning og instruktion - andre steder ikke Flere former – nogle arrangerer undervisning som workshops Kunne man anvende billeder og videoer her?

13 Kunne billeder og video understøtte kommunikationen her?
Møder hos borgeren Når terapeuten, sammen med plejeren, kommer på besøg hos borgeren opdages det ofte at det omtalte problem ikke er det reelle problem – men et helt andet. Når et problem skal præsenteres af plejeren til terapeuten, kan det tage længere tid end plejeren har på stedet. Det kan være svært for plejeren at beskrive hvad problemet . Det kan være svært for terapeuten at forklare hvad løsningen af problemet kan være Kunne billeder og video understøtte kommunikationen her?

14 Gruppemøder/hjemmehjælpermøder
Her foregår megen udveksling/kommunikation Terapeuterne ønsker at give information om borger videre til kontaktperson, men det kan ikke altid lade sig gøre. Megen information går tabt i overførsel fra led til led. Kunne billed- eller videokommunikation sikre en mere præcis og fuldstændig information gennem de forskellige led?

15 Gruppemøder/hjemmehjælpermøder
- Ved opfølgning af besøg hos borgeren, er det ikke sikkert at pågældende plejer eller kontaktpersonen er til stede - Når tvivlsspørgsmål rejses på møderne, er der ofte uenighed blandt plejepersonalet om hvad problemet præcist er. - De problemer der tages op på møderne, er måske ikke nyligt oplevede af plejerne Kunne billeder og video være en mulighed for at fastholde fokus over tid på bestemte temaer?


Download ppt "Kick off-seminar Billedkommunikationsprojektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google