Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Letbane på Frederikssundsvej

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Letbane på Frederikssundsvej"— Præsentationens transcript:

1 Letbane på Frederikssundsvej
Borgermøde om udbygning af den kollektive trafik Husum skole, 22. november 2012

2 Opgave Politisk bestilling Baggrund
en fortsat undersøgelse af en letbaneforbindelse fra en letbane i Ring 3 via Frederikssundsvej til metrosystemet i de tætte bydele. Baggrund Projekt om Udbygning af den kollektive trafik i København (KIK)

3 Mål Skal letbanen etableres eller ej ??
Etapevis plan for den kollektive trafik på Frederikssundsvej

4 Hvad skal undersøges? Teknisk setup Passagereffekt Trafikal effekt
Samme teknologi som letbanen i Ring 3 Linieføring, stoppestedsplacering mv. Passagereffekt Trafikal effekt Miljøeffekt Økonomi Byudviklingspotentiale Sikkerhedsvurdering Byrumvurdering Illustration af linieføring

5 Parter i projektet Politisk godkendelse Forvaltninger Rådgivere
Borgerrepræsentationen Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Høring i lokaludvalg, Handicaprådet, Ældrerådet Forvaltninger Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivere Metroselskabet Ekstern rådgiver (pt. under udbud) Movia Følgegrupper Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, Handicaprådet, Ældrerådet Transportministeriet Herlev og Gladsaxe

6 Linieføring fra KIK-projektet

7 Særlige udfordringer

8 Særlige udfordringer Der arbejdes nu med at justere linieføringen…

9 Forventet tidsplan Analyser
KIK Teknisk setup linieføring, byplanforudsætninger mv. Udbud Analyser Politisk behandling, høring af lokaludvalg mv. ? 2012 2013 2014 Kommunalvalg Møderække med følgegrupper KIK Offentlig-hed

10 Bus og letbane på Frederikssundsvej
Projektforslag Hovedprojekt og anlæg af busløsning ?? Forunder-søgelse Pol. behandling ?? Evt. udredning, projektering, anlæg mv. ?? 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

11 Spørgsmål ?


Download ppt "Letbane på Frederikssundsvej"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google