Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beslutningsgrundlag COWI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beslutningsgrundlag COWI"— Præsentationens transcript:

1 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
FREMTIDENS BESLUTNINGSGRUNDLAG PÅ TRANSPORTOMRÅDET, COWI EKSEMPLER PÅ BESLUTNINGSPROCESSER I KØBENHAVNS KOMMUNE VED TRAFIKPLANLÆGGER SØREN ELLE, KØBENHAVNS KOMMUNE

2 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
AFBALANCERET BESLUTNINGSPROCES EMBEDSMÆND EKSPERTER POLITIKERE BORGERE

3 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
BESLUTNINGSPROCESSEN: 6 CASES HAVNETUNNELRAPPORTEN 1999 LOKALE TRAFIKPLANER TRAFIK- OG MILJØPLAN 2004 LETBANER SOM ALTERNATIV? HAVNETUNNEL 2006 KØRSELSAFGIFTER

4 TRAFIKMINISTERIETS HAVNETUNNELFORSLAG
Beslutningsgrundlag COWI TRAFIKMINISTERIETS HAVNETUNNELFORSLAG TRAFIKMINISTERIET OG KØBENHAVNS KOMMUNE UDARBEJDEDE I ÅRENE 1996 – 1999 EN OMFATTENDE TEKNISK REDEGØRELSE FOR MULIGHEDERNE FOR OG KONSEKVENSERNE AF AT ETABLERE EN TVÆRGÅENDE HAVNETUNNEL. EFTER ET PAR BORGERMØDER SKRINLAGDE BORGERREPRÆSENTATIONEN TANKEN OM EN HAVNETUNNEL I FEBRUAR 2000

5 TRAFIKPLANER FOR AMAGER OG ØSTERBRO
Beslutningsgrundlag COWI TRAFIKPLANER FOR AMAGER OG ØSTERBRO LOKALE TRAFIKPLANER UDARBEJDES I TÆT SAMARBEJDE MED LOKALE, AKTIVE KRÆFTER Trafik- og Bymiljøplan for Østerbro Trafikplan Amager

6 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
TRAFIK- OG MILJØPLAN 2004 FOR KØBENHAVN

7 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
KØBENHAVNERNE PRIORITERER ISÆR 5 Det har været en stor fornøjelse at genlæse generalplanskitsen. Analyserne er gode, argumenterne er fornuftige og let forståelige. Mange af disse udsagn holder den dag i dag, det kan såmænd dårligt siges bedre. Alligevel kiksede det i de følgende år, tankerne var ikke tilstrækkeligt godt forankrede, hverken i befolkningen eller hos de politikere, der efter 4 års gennemgang og debat tog planen til efterretning. Planlægningsmetoderne var anderledes dengang. Kloge folk tænkte og skrev, skildrede vigtige sammenhænge, og argumenterede i lukkede rum for fornuftige løsninger. Men med samme begejstring som f.eks. de baltiske lande 40 år senere har kastet sig over bilen – frihedssymbolet over alle – så kastede en del planlæggere og politikere sig i ud i et stort anlagt byomdannelsesprojekt – København skulle nu være en moderne (amerikansk) bilby.

8 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
TRAFIK- OG MILJØPLAN 2004: PÅ LANGT SIGT ØNSKER KØBENHAVNERNE I efteråret 2004 gennemførte Instituttet for Konjunkturanalyse en større holdningsanalyse blandt 1000 repræsentativt udvalgte københavnere. 8 ud af 10 københavnere mente her, at en fortsættelse af udbygningen af Metroen i hele byen ville være et godt forslag, mens kun 4 ud af 10 mente, at det ville være en god idé at indføre moderne sporvogne som alternativ til udbygning af Metroen. KILDE: IFKA SEPTEMBER 2004

9 FORMÅLET MED DIALOGMETODEN
Beslutningsgrundlag COWI FORMÅLET MED DIALOGMETODEN At indhente bidrag og inspiration fra borgerne At få defineret og prioriteret de problemer, der skal løses At opnå en større forståelse for og accept af planen At legitimere ”den gode plan”

10 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
TRAFIK- OG MILJØPLAN 2004 INDEHOLDT: BREDERE CYKELSTIER MERE METRO MM., MEN UNDGIK: STILLINGTAGEN TIL LETBANER SOM ALTERNATIV STILLINGTAGEN TIL HAVNETUNNEL STILLINGTAGEN TIL KØRSELSAFGIFTER - men disse emner dukkede hurtigt op på scenen

11 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
CROYDON LETBANER I KØBENHAVN SOM ALTERNATIV ELLER SOM SUPPLEMENT TIL MERE METRO?

12 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
CROYDON TRAFIKSIKKERHED OSLO 1997: SPORVOGN 3 GANGE HØJERE RISIKO END BUS GØTEBORG 1995: 43 DØDSUHELD MED SPORVOGNE PÅ 10 ÅR 49 DØDSUHELD MED PERSONBILER I SAMME PERIODE KØBENHAVN 1960 – 65: GODT 400 UHELD PR. ÅR MED SPORVOGNE IMPLICERET KØBENHAVN 2002: 100 UHELD MED BUSSER I RUTE IMPLICERET (2 DRÆBTE, 22 ALVORLIGT OG 17 LET TILSKADE) PASSAGERERNE SIDDER RET SIKKERT, DET ER DE ØVRIGE TRAFIKANTER, DER SKADES

13 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
BRANDREDNINGSAREALER RETNINGSLINIERNE FOR BRANDREDNINGSAREALER FOR DREJESTIGER FORUDSÆTTER MINDST 3 M FRA FACADE, MINDST 4 M BREDDE OG 1 M FRA NÆRMESTE PLANKEVÆRK ETC. DETTE VIL FORMENTLIG INDEBÆRE GENHUSNING I ANLÆGSPERIODEN AF BEBOERE OG FIRMAER I BL.A. STORMGADE OG BREDGADE

14 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
LETBANE STATIONER LETBANESTATIONER MULIGØR SKIFT I GADENIVEAU STATIONERNE LÆGGER STÆRKE BINDINGER PÅ ANVENDELSEN AF BYENS RUM

15 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
BYENS LIV: MARIA TORGET

16 SAMMENLIGNENDE UNDERSØGELSE AF HAVNETUNNELFORSLAG 2006
Beslutningsgrundlag COWI SAMMENLIGNENDE UNDERSØGELSE AF HAVNETUNNELFORSLAG 2006

17 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
SAMMENLIGNENDE UNDERSØGELSE 2006 GRØN: TRAFIKMINISTERIET RØD: REALDANIA BLÅ: KØBENHAVNER- TUNNELGRUPPEN FORVALTNINGERNE VURDERER DE FORSKELLIGE FORSLAG TIL HAVNETUNNEL INDEN SOMMEREN 2006

18 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
TUNNELTVÆRSNIT

19 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
MILJØFORHOLD I HAVNEN ÆNDRING AF BADEFORHOLD

20 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
LUFTFORURENING RENSNING AF ELLER FORTYNDING AF LUFTEN FRA TUNNELEN SÖDRA LÄNKEN I STOCKHOLM: TUNNELMUNDING MED GLASSKORSTEN TIL FORURENET TUNNELLUFT

21 INFRASRTUKTUR / BYUDVIKLINGS - POTENTIALE
Beslutningsgrundlag COWI 2,4 – 4,4 mia. Kr. 3,9 mia. Kr. 3,0 - 4,5 mia. Kr. INFRASRTUKTUR / BYUDVIKLINGS - POTENTIALE 3,4 – 5,5 mia. Kr. 1,4 – 11,5 mia. Kr. FULD UDBYGNING AF INFRASTRUKTUR LANGS HELE ØRESUNDSKYSTEN: 14 – 30 MIA. KR.

22 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN?

23 TRÆNGSELSAFGIFTER I LONDON FRA 2003
Beslutningsgrundlag COWI TRÆNGSELSAFGIFTER I LONDON FRA 2003 FORSØGET I LONDON MED TRÆNGSELSAFGIFTER HAR VÆRET EN SUCCES: TRAFIKKEN FLYDER NU IGEN I GADERNE

24 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
TRÆNGSELSSKAT I STOCKHOLM 2006 I STOCKHOLM ER DER INDFØRT BOMPENGE I JANUAR SOM FORSØG FREM TIL VALGET I EFTERÅRET 2006

25 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
BETALINGSRING ELLER ROAD PRICING ? KØBENHAVNS KOMMUNE UNDERSØGER I 2006 MULIGHEDERNE FOR INDFØRELSE AF KØRSELSAFGIFTER

26 Beslutningsgrundlag COWI 24.5.06
FREMTIDENS BESLUTNINGSGRUNDLAG SKAL HELST VÆRE: TEKNISK OG MILJØMÆSSIGT BÆREDYGTIGT ØKONOMISK FORSVARLIGT LOVLIGT BREDT FORANKRET I BEFOLKNINGEN POLITISK ØNSKVÆRDIGT - og der skal sættes meget tid af til den pædagogiske proces


Download ppt "Beslutningsgrundlag COWI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google