Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helle Wicklow, Projektleder Teknik- og Miljøforvaltningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helle Wicklow, Projektleder Teknik- og Miljøforvaltningen"— Præsentationens transcript:

1 Helle Wicklow, Projektleder Teknik- og Miljøforvaltningen
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej Helle Wicklow, Projektleder Teknik- og Miljøforvaltningen

2 Projektets formål at øge antallet af rejsende i den kollektive trafik ved at sikre en mere sammenhængende bus- og banebetjening, at øge busnettets kvalitet gennem forbedringer af fremkommelighed og bedre stoppestedsforhold, at omkostningerne til busdrift reduceres.

3 Ny politisk behandling
Tidligere proces Konsekvenser ved 3 løsninger for busfrem-kommelighed Analyser Kommentarer til principper og effekter Høring Foretage prioriteringer og indledende valg Politisk behandling Konsekvens af regeringens overvejelser om en trængselsring Projekt sat i bero Politisk beslutning om udarbejdelse af projektforslag for løsning 3 Ny politisk behandling Forår 2011 Sommer 2011 Efterår 2011 Efterår 2011 Sommer 2012

4 Budskaber fra borgerdialogen
Kommentarer og ønsker til forhold som kræver særlig fokus: Fleksible krydsningsmuligheder på strøggadestræk (i Husum, Brønshøj, Nørrebro) Sikre skolevejskrydsninger skal tilgodeses (Bl.a. Kobbelvænget og Husumvej) Byrumsforbedringer + forslag til ”grøn struktur” skal sammentænkes med projektet Bedre busbetjening af Husum st. Acceptable virkemidler til forbedring af bussernes fremkommelighed: Bilkøer kontrolleres ved såkaldt dosering vha. nye signaler for busserne Busserne skal have fordele (prioritering) i kryds Øget ventetid fra sideveje tilladt (under hensyn til busser, fx linje 22) Forbud mod venstresving i enkelte kryds Lokal nedlæggelse af parkering i mindre omfang, suppleret med muligheder for at lave parkering andre steder

5 Følgegruppe I følgegruppen deltager: Bispebjerg Lokaludvalg
Brønshøj-Husum Lokaludvalg Områdefornyelsen i Husum Brønshøj grundejerforening Ældrerådene i Brønshøj, Husum og Bispebjerg Handelsstandsforeningen i Husum Dansk Fodgænger Forbund Dansk Cyklist Forbund Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen

6 Prioritering af gaderummet
Nuværende kvaliteter lokalt på Frederikssundsvej videreføres Mulighed for at krydse Frederikssundsvej sikkert og trygt Det grønne udtryk skal bevares Sammenhæng med de øvrige kommunale projekter

7 Busbaner og dosering Valgt løsning

8 Strækninger Prioritering af bustrafik og eventuelt nye busbaner
B. Prioritering af strøggade og bevarelse af parkering og krydsnings heller C. Trafikpladser og muligheder for byrumsforbedringer

9 Den kommende proces og tidsplan
Rådgiver sætte i gang med arbejdet Udarbejdelse af projektforslag Møde i følgegruppe , herunder afklaring af den videre proces Borgerdialog Projektforslag sendes i høring hos lokaludvalg/ følgegruppe Politisk behandling Detailprojektering af projektforslag Borgerinfo. Endeligt projekt Licitation på anlægsarbejdet Kontrakt indgås med entreprenør Anlægsarbejdet igangsættes Efterår 2012 Vinter 2012/13 Forår / sommer 2013 Efterår 2013 Medio 2014

10 Traditionel løsning Frederiksborgvej

11 Bus Rapid Transit Frederiksborgvej


Download ppt "Helle Wicklow, Projektleder Teknik- og Miljøforvaltningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google