Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A RBEJDSPAPIR, ALMENNETVÆRKSMØDE 12. SEPTEMBER 2013. Nu får du travlt!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A RBEJDSPAPIR, ALMENNETVÆRKSMØDE 12. SEPTEMBER 2013. Nu får du travlt!"— Præsentationens transcript:

1

2 A RBEJDSPAPIR, ALMENNETVÆRKSMØDE 12. SEPTEMBER 2013. Nu får du travlt!

3 U NGDOMSSKOLEN I FOLKESKOLEREFORMEN Når tiden bliver en faktor.

4 M ED ALLE FORBEHOLD ! Denne tidsplan er en generel tidsplan, som i store træk kan være retvisende, men ikke helt dækkende… der må tages forbehold for mindst: Lokale forhold Allerede igangsatte initiativer Lokale beslutninger Den økonomiske virkelighed Den politiske virkelighed Og andet Men regn med der er forventninger til ungdomsskolen!

5 U DKAST TIL TIDSPLAN for valgfagssamarbejde mellem ungdomsskole og ungdomsskole for skoleåret 2014-15 Hvis der ikke allerede findes aftaler og arbejdet er i gang!

6 I MORGEN Det haster! Invitationer skal ud. Ungdomsskoler skal tage initiativ for at komme med.

7 S EPTEMBER Principper fastlægges i ungdomsskolen:  Hvad vil/kan man?  Linjer, tilbudsfag, valgfag, prøvefag Andres forventninger (politisk rettidighed!) Det god råd: Afklaring inden samarbejde etableres!

8 S EPTEMBER Indledende møder med skoleledere og skoleforvaltning om tilbud og muligheder.  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan  Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes - blandt andet gennem respekt Samarbejdsplan lægges. Aftaler om tidsplaner. Tilnærmelser om økonomi/økonomiprincipper.

9 V ALG AF ELEVINDDRAGELSESMETODE ”Voksenbestemt” Spørgeskema Ungeinddragelse  Fokusgruppe  Årgangsarbejdsdag  Spørgerunde  Fremtidsværksteder Hvornår i processen? Hvem kan forestå? Unges medansvar i forslagsudarbejdelsen giver successen!

10 O KTOBER Samarbejder indledes Enighed med skolelederne om tilbud og omfang:  Hvad vil/kan ungdomsskolen tilbyde?  Hvad kan/vil folkeskolen tilbyde?  Hvornår kan ungdomsskolen tilbyde undervisning?  Hvad med unges omvalg?  Hvad kommer med på ”afgangsbeviset”?

11 M EDIO OKTOBER ( FORTSAT ) Busdrift, logistik, overvejelser om undervisning i dagtimerne. Arbejdspapirer udarbejdes til politisk bearbejdning i:  ungdomsskolebestyrelse,  folkeskolebestyrelser,  evt. forvaltning og  kommunalbestyrelse. Beslutninger indarbejdes.

12 S ENEST MEDIO OKTOBER Kommunalbudget 2014 vedtages

13 14. NOVEMBER Ungdomsskoleforeningens efterårskonference  Politiske meldinger og  mulighed for netværk…

14 19. NOVEMBER Kommunalvalg.

15 21. NOVEMBER Almennetværksmøde. Tema: Erfaringer med samarbejder. Læsning. Skolereformen Odense kl. 10 – 15. Dagsorden følger

16 P RIMO DECEMBER Aftaler med folkeskolerne om tilbudsmængde, forhold, lokaler og økonomi. Principper for ansættelsesforhold for ungdomsskolens lærere aftales. Aftaler mellem folkeskoler og musikskoler, forhold, lokaler og økonomi

17 U LTIMO DECEMBER Sidste hånd på valgfagsbrochure. Ungdomsskolebestyrelsen afslutter sit arbejde? Hvornår træder ny til? Pt. uafklaret…

18 P RIMO JANUAR 2014 Sammen (helst) med folkeskolen udsendes valgfagsbrochure.

19 J ANUAR, FEBRUAR OG MARTS Orientering i klasserne om valgfag og tilbudsfag til forældremøder og klasseintroer mv. Fantastisk mulighed for at nå 100 % af de unge! Orientering om ungdomsuddannelser mv. (UU)

20 C A. 15. MARTS 2014 Den store valgdag for 6. – 9. kl. for fagønsker, linjer, mv. deltagelse i 10. kl. eller ungdomsuddannelse.

21 A PRIL Ansættelse af medarbejdere, lokalebestilling, skoleskemaønsker. Budget.

22 M AJ / JUNI Kommunens økonomiafdeling lægger rammer for budget 2016. Ungdomsskolens økonomi skal måske justeres. Skoleskemaer udarbejdes. Ungdomsskolens ønsker indpasses.

23 11. AUGUST 1. skoledag. Ungdomsskoles valgstilbud starter. Erfaringer hentes.

24 1. SEPTEMBER Overvejelser med skolerne om næste års aftaler starter. Privatskolernes deltagelse?

25


Download ppt "A RBEJDSPAPIR, ALMENNETVÆRKSMØDE 12. SEPTEMBER 2013. Nu får du travlt!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google