Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intelligente grønne løsninger for mobilitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intelligente grønne løsninger for mobilitet"— Præsentationens transcript:

1 Intelligente grønne løsninger for mobilitet
NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” Louise Rathleff Anders Kreutzfeldt l Center for Trafik

2 Verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025
Centrum for verdens klimapolitik Verdens bedste cykelby En grøn og blå hovedstad En ren og sund storby

3 Intelligente grønne løsninger for mobilitet
Skabe en brugbar platform - IP-baseret kommunikationsnetværk med åbne protokoller ITS skal anvendes til: - fremme af sikker cykeltrafik - forbedring af bussernes fremkommelighed og regularitet - optimering af trafikafvikilng

4 En ny platform for ITS og Trafiksignaler i København
Københavns Kommune gennemfører i 2011 et udbud af ITS og Trafiksignaler Udbuddet omfatter: drift, vedligeholdelse og genopretning af trafiksignaler og andet elektronisk vejudstyr (dynamiske hastighedstavler, automatiske tællestationer, cykelpumper) samt kommunikationsnetværket en option på trafikledelsesenhed, med mulighed for styring af trafiksignaler og forbedret trafikinformation (real time)

5 Det vil vi opnå gennem udbuddet
Bedre trafikafvikling gennem sikker drift - Udbuddet skal indeholde et bodsregime, som er baseret på serviceniveauer for to forskellige trafikklaser - Regionalt vejnet, A buslinjer og cykelsuperstier prioriteres Fremtidssikring - Det er et krav at samtlige signalstyreapparater skal have IP-adresser og kommunikere efter åbne protokoller inden for de første fire år af kontraktperioden. Dette er desuden en forudsætning for en trafikledelsesenhed Økonomisk optimering gennem fri konkurrence - Vi forventer desuden at konkurrenceudsættelsen vil give væsentlig lavere priser

6 Trafikledelse - Real tids information om trafiksituationen for alle trafikantgrupper via Internettet, GPS og mobiltelefoner - Næste generation af grønne bølger på cykelsuperstier, hvor cyklisterne kan anmelde deres ankomst og få præference i kryds, hvis de er mange nok - Det skal være muligt at optimere busfremkommeligheden i bydele og i trafiknet - Det skal være muligt at tilpasse trafikafviklingssystemet efter større events og byggearbejder i byen - Kameraovervågning af kritiske trafikknudepunkter 

7 Mål og Vision: Fremme af cykeltrafik
Grønbølge for cyklister på de store strøggader Supercykelstier på Østerbrogade

8 Mål og Vision: Trafiksikkerhed og tryghed
Før grønt for cyklister LED-teknolog Avanceret signalteknologi - krydset Gyldenløvesgade/Nørre Søgade

9 Bussers fremkommelighed og regularitet
Teknik GPRS - i 39 kryds og dækker 3 A-buslinier. Movia ved at udvikle nyt system, så det udbredes til alle linjer MOTION - Adaptivt system opgraderes og vil kunne anvendes med GPRS hvorved antallet af spoler kan halveres Kommende projekter - Flintholm Station - flere busforbindelser til og fra Flintholm Station og bedre busfremkommelighed i Vanløse området. - Nørre Campus - højeste serviceniveau med særligt fokus på innovative og teknologiske løsninger, som ny standard for kollektiv transport. - Frederikssundsvej - strækningen Nørrebro St. til kommunegrænsen, øget hastighed og regelmæssighed

10 Optimering af samordninger af signalanlæg
Transsyt ud fra krydstælllinger optimeres samordningen af signalanlæg. Lyngbyvejlinien er testcase. Tre overordende veje samordnes i ved samordning udvises hensyn til bus- og cykeltrafik - forudsætningen er stabile kommunikationsforbindelser

11 Mål og Vision: Klimavenlige løsninger - reduktion af CO2-udslip
Reduktion of CO2-udslip gennem signaloptimering Single space P- detektering

12 Fremtidige løsninger Hvad er potentialet i fremtiden?
Hvordan får vi de bæredygtige by-løsninger med? Kørselsafgifter? Øget trafikstyring ud fra informationer fra trafikanter frem for dyre spoler?


Download ppt "Intelligente grønne løsninger for mobilitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google