Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDDANNELSESKONFERENCE 9. November 2012 Nationalmuseet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDDANNELSESKONFERENCE 9. November 2012 Nationalmuseet"— Præsentationens transcript:

1 UDDANNELSESKONFERENCE 9. November 2012 Nationalmuseet
Uddannelsesinitiativets navn: Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord UDDANNELSESKONFERENCE 9. November 2012 Nationalmuseet Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse,

2 PE 8.3 Hvis hospitalet udbyder sundhedsfaglige
Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord PE 8.3 Hvis hospitalet udbyder sundhedsfaglige uddannelser, understøttes disse uddannelser af uddannelsesmæssige parametre, der er fastlagt af den ansvarlige akademiske uddannelsesinstitution Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

3 Vi håbede at vi i processen kunne trække på erfaringer fra
Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Vi håbede at vi i processen kunne trække på erfaringer fra kollegaer på de øvrige hospitaler i regionen, der tidligere var akkrediteret. Det viste sig ikke at være muligt, idet uddannelses- området ikke tidligere havde været i fokus her. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse )

4 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord
Vi måtte således selv tage de første spæde trin op af kvalitetsstigen, der er ”én af uddannelsespolitikkens fem stiger”. Arbejdet blev derfor at udarbejde en vejledning for MVU-uddannelserne. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

5 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord
Standarden indledes med følgende: Hospitalet er ofte uddannelsessted for læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Når hospitalet deltager i sådanne uddannelsesprogrammer, sørger det for at Her beskrives 6 formål, der konkretiseres i 6 målelige elementer. Det er de 6 målelige elementer jeg vil gennemgå i det følgende, kun med fokus på sygeplejerskeuddannelsen. Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannels) Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord

6 3)uddannelsesmæssige forhold er til stede,
Målelige elementer for PE Hospitalet har et system for tilsyn med uddannelsesprogrammer Det kliniske undervisningssted godkendes, af uddannelsesinstitutionen ud fra kriterier for godkendelse af et klinisk undervisningssted. Det kliniske undervisningssted formulere et grundlag, der sikrer, at de: 1)organisatoriske – 2)ledelsesmæssige - og 3)uddannelsesmæssige forhold er til stede, En beskrivelse af vejledernes pædagogiske kvalifikationer og kompetencer samt organisering af vejledningen i afdelingen. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

7 Resultaterne fra den regionale evaluering (UDEVA)
Målelige elementer for PE (fortsat) Hospitalet har et system for tilsyn med uddannelsesprogrammer Der gennemføres en skriftlig regional - og lokal evaluering ved afslutningen af et klinisk undervisningsforløb. Resultaterne fra den regionale evaluering (UDEVA) tilsendes uddannelsesstederne hvert halve år. Evalueringerne danner udgangspunkt for mulige justeringer af den kliniske undervisning på de kliniske undervisningssteder. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

8 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje
Målelige elementer for PE Hospitalet modtager og accepterer de uddannelsesmæssige parametre der er fastlagt af de relevante institutioner. Det kliniske undervisningssted planlægger og gennemfører den kliniske undervisning af sygeplejestuderende ud fra fastlagte parametre beskrevet i:   Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Studieordning for uddannelsen til professionsbacheloruddannelsen  i sygepleje        Modulbeskrivelse for det enkelte kliniske modul 1, 2, 4, 11 og 12 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

9 Målelige elementer for PE 8. 3
Målelige elementer for PE (forsat) Hospitalet modtager og accepterer de uddannelsesmæssige parametre der er fastlagt af de relevante institutioner. Klinisk undervisning retter sig mod klinisk studieaktivitet ud fra modulbeskrivelsernes centrale fagområder og kliniske ECTS-point. Undervisningsstedet forpligter sig til at sikre, at grundlaget for godkendelse er til stede i en periode af 3 år. Ved væsentlige ændringer i forhold til kvaliteten af den kliniske undervisning orienteres uddannelsesinstitutionen. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

10 Målelige elementer for PE 8. 3
Målelige elementer for PE Hospitalet har fuldstændige personalesager for alle studerende på hospitalet. Dette punkt brugte vi rigtig meget krudt på, indtil vi fandt Vejledning om personalesag på VIP-portalen. Af den fremgår det at: Studerende, frivillige m.fl., der ikke har et ansættelsesbrev og ikke indgår i et lønnet ansættelsesforhold, skal ikke have en personalesag. Uddannelsesprogrammet fungerer som personalesag. I Sygeplejeuddannelsen er portfolio, det redskab der udgør personalesagen. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse )

11 Den studerende portfolio, er det obligatoriske redskab i det
Målelige elementer for PE Hospitalet har dokumentation for alle studerendes tilmeldingsstatus autorisation eller certificering og akademiske klassificering. Den studerende portfolio, er det obligatoriske redskab i det samlede studieforløb. Portfolio består af: Præsentationsdel Dokumentationsdel Læringsdel I forhold til certificering indeholder dokumentationsdelen følgende elementer. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse )

12 godkendte individuelle studieplaner
Målelige elementer for PE (fortsat) Hospitalet har dokumentation for alle studerendes tilmeldingsstatus autorisation eller certificering og akademiske klassificering. Dokumentation af: godkendte individuelle studieplaner certificering til håndhygiejne, brand og hjertelungeredning lokal introduktion til alarmering, rammer og udstyr i.f.t. hjertestop og brand gennemført klinisk undervisning på de forskellige moduler. litteraturliste over anvendt litteratur samt de vejledninger som vi fandt frem til at de kliniske moduler skulle indeholde Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse )

13 Det kliniske undervisningssted har tilknyttet vejledere uddannet
Målelige elementer for PE Hospitalet forestår og yder den nødvendige grad af supervision for alle typer studerende på alle niveauer   Det kliniske undervisningssted har tilknyttet vejledere uddannet på diplomniveau. Derudover har ca. 1/3 del af de kliniske vejledere en master - eller kandidat uddannelse. Ledelsesmæssigt er der afsat ressourcer svarende til max. 4-6 studerende/pr. vejleder. (investering) I forbindelse med akkrediteringen af sygeplejerskeuddannelsen er 2/3 del af de i alt ca. 35 kliniske vejlederne nu også uddannet som facilitatorer, så de kan varetage undervisningen af risikofyldte og kritiske patientsituationer i simulationslaboratoriet. Vejlederne har en fælles stillings- og funktionsbeskrivelse, der er forhandlet med DSR. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse )

14 Målelige elementer for PE 8. 3
Målelige elementer for PE Hospitalet integrerer de studerende i hospitalets programmer for introduktion, kvalitet, patientsikkerhed, infektionsforebyggelse - og – kontrol samt andre programmer. Det under dette målelige element har vi brugt flest ressourcer i arbejdet på en kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen. Regionalt blev E-learning i håndhygiejne og brand ensrettet og der blev ingået aftaler med professionshøjskolerne om færdighedtræning i HLR fra klinisk undervisning i modul 2. Elementer der blev fulgt op lokalt, for begge gælder det, at det dokumenteres i det regionale tjekskema. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

15 De sygeplejestuderende er ikke autoriseret og har derfor ikke det
Målelige elementer for PE (fortsat) Hospitalet integrerer de studerende i hospitalets programmer for introduktion, kvalitet, patientsikkerhed, infektionsforebyggelse - og – kontrol samt andre programmer. De sygeplejestuderende er ikke autoriseret og har derfor ikke det samme fundament som de nyuddannede/nyansatte, der starter som ansatte på vores hospitaler. uddannelsesniveauet spænder fra få måneder, hvor deres første kliniske periode ligger og op til år i de sidste kliniske moduler indholdet i den introduktion de tilbydes bør være tilpasset læringsudbytte, kliniske ECST-point samt standarder indenfor kvalitet og patientsikkerhed. placering af de kliniske undervisningsperioder, modul 1, 2, 4, 11 og 12 passer ikke ind med introduktionsstarten for nyansat personale Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

16 Målelige elementer for PE 8. 3
Målelige elementer for PE (fortsat) Hospitalet integrerer de studerende i hospitalets programmer for introduktion, kvalitet, patientsikkerhed, infektionsforebyggelse - og – kontrol samt andre programmer. Der var planlagte introduktionsprogrammer lokalt, men ikke retningslinjer for, hvordan de sygeplejestuderende skulle introduceres i programmer for kvalitet, patientsikkerhed og ej heller plan for introduktionen til infektionsforebyggelse og – kontrol gennem uddannelsen. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

17 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord
Med udgangspunkt i patientsikkerhedsmålene (JCI) blev samtlige vejledninger på VIP-portalen gennemgået. Vejledninger med relevans for sygeplejeuddannelsen blev efterfølgende valgt ud, så der var sammenhæng mellem patientsikkerhed, læringsudbytte for de kliniske moduler, fastlagte studieaktiviteter og det kliniske indhold beskrevet i modulbeskrivelserne for modul 1, 2, 4, 11 og 12 med progression i uddannelsesforløbet. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

18 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord
Netværket af kliniske vejledere tilknyttet sygeplejerskeuddannel- sen i Planlægningsområde Nord blev præsenteres for det samlede vejledningsmateriale og opfordret til at benytte dette. Netværket var allerede inddelt i modulgrupper på tværs, der skulle se på introduktion til de enkelte kliniske moduler 1+2, 4, 11 og 12, med én tovholder per modulgruppe, tovholderen er også repræsenteret i en tværgående modulgruppe. Arbejdet har været en demokratisk proces, der er foregået i hele netværket, hvilket har sikret implementering Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

19 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord
Modulgrupperne planlagde med udgangspunkt i vejlednings- materialet fællesintroduktioner og fælles undervisning som er selvkørende på nuværende tidspunkt og rummer alle kliniske moduler. Kvalitetsarbejdet resulterede tillige i, at der blev planlagt simulationstræning af risikofyldte og kritiske procedure og patientsituationer på to kliniske moduler, hvor de kliniske vejledere arrangerer og faciliterer den kliniske undervisning i autentiske læringsrum. Den regionale tjekliste blev udvidet til også at dokumentere alle de planlagte tiltag. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

20 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord
Vi har det sidste år haft diskussioner frem og tilbage om omfanget af vejledningsmaterialet og haft det til revurdering i Kvalitetsafdelingen. De fandt materialet dækkende med en tydelig progression om end det er noget ambitiøst. Den tværgående modulgruppe har senest udarbejdet et fællesmateriale, der indeholder hyperlinks til relevante vejledninger for de nævnte kliniske moduler i sygepleje- uddannelsen. Dette sikre at det altid er den sidste og nyeste viden, de studerende forholder sig til. VIP-portalen skal være et trygt og kendt sted at søge viden. Materialet inddrages i modulgruppernes arbejde og den kliniske undervisning af de sygeplejestuderende Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

21 Jeg mener at kunne konkludere følgende på vores arbejde:
Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Jeg mener at kunne konkludere følgende på vores arbejde: de studerende i det kliniske læringsmiljø arbejder ud fra krav til kvalitet, patientsikkerhed samt infektionsforebyggelse og - kontrol samtidig med de forholder til indhold i modulbeskrivelserne vi har dokumentation for en strategi og handleplan for den kliniske undervisning på alle moduler vi har sikret ens rammer og kvalitet i den kliniske undervisning vi har effektiviseret og ensrettet en del af introduktionen og den kliniske undervisning i potentielt risikofyldte og kritiske patientsituationer vi har sikret progression i uddannelsen i et sammenhæng- ende læringsperspektiv. Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse

22 Uddannelsespolitikken
Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Uddannelsespolitikken Status Investeret langsigtet i uddannelse Kvalitet i et sammenhængende læringsperspektiv, nyeste viden Patientsikkerhed, effektivitet og lighed i den kliniske uddannelse De studerende træner potentielt risikofyldte og kritiske situationer Læringsmiljøer er eksperimente- rende og i konstant udvikling Fremover ønsker vi, at forske i uddannelse og skabe uddannelse i forskning (modul 13 og 14) Kvalitetssikring af den kliniske undervisning til sygeplejestuderende i Planlægningsområde Nord Anne Birch Grande Teamkoordinator i det SygeplejeFaglige Team Uddannelseshuset, HR & Uddannelse


Download ppt "UDDANNELSESKONFERENCE 9. November 2012 Nationalmuseet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google