Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talentinternat modul 3..

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talentinternat modul 3.."— Præsentationens transcript:

1 Talentinternat modul 3.

2 Program: Velkommen 10.00.: Bordet rundt - Hvor langt er I?
10.30: Hvad vil virksomhederne og hvad tænker de? 11.00: Workshop 1. 12.00: Fremlæggelse af workshop 1. 12.30: Frokost 13.00: Virksomhedskommunikation – isbrydere og føntørrer! 13.30: Workshop 2. 14.30: Fremlæggelse af workshop 2.

3 De tre nøglebegreber: Virksomheden
Faglig dialog: hvad er nyt? Hvad får virksomheden ud af at gå med i talentprojektet? 2. Tydeliggørelse af at det er et særligt talentforløb, som kun lykkedes med virksomhedens vilje og inddragelse. Og at virksomheden også udvikles når der fokuseres på talent som en del af arbejdsgangen i virksomheden.  Som også konkretiseres i punkt 3. 3. Fælles udviklingsplan: hvad gør skolen med talentet? Hvad gør virksomheden Klar ramme og aftaler om evt. Ekstra undervisning af eleven og inddragelse af virksomheden i undervisningen på skolen. Det betyder, at skolen overfor virksomheden skal være tydelig omkring, hvordan man forestiller sig en model, hvor virksomhed og lærere snakker sammen.

4 Der jo tale om vedvarende talentudvikling i hele elevens læretid.
Workshop 1 Mød tilbage med knivskarpe bud på hvordan de tre nøglebegreber fra virksomhederne forstås? Og hvordan kan det indarbejdes i jeres talentdidaktik? Hvordan vil I anvende denne nye viden i forhold til det virksomhedsopsøgende arbejde? Hvordan får vi virksomheden med på banen, Så den ikke synes, at det for meget, for skoleagtigt, eller for lidt… Der jo tale om vedvarende talentudvikling i hele elevens læretid. Proces - Der udpeges ved start (Ved flere end end 3 i gruppen): En tidsansvarlig En ordstyrer En der præsenterer gruppens arbejde Hver gruppe har en time. Disponer selv tiden. Opdeling så vidt muligt efter nærmeste faggruppe I vælger selv hvem I vil arbejde sammen med

5 Virksomhedsanalyse – SAP modellen
Selvrefleksion Hvad er forholdet imellem virksomhedens kompetencer og selvforståelse? Hvordan ser den sig slev? Afdækning Kompetence-parametre Hvilke parametre gør sig gældende så virksomheden bliver kompetent i praksis? Praksis Kompetent – en mestrer! Hvordan virksomheden benytter sine kompetencer i praksis, er det ”kompetente” (Schulin, 2011)

6 Virksomhedsafdækning – SAP modellen
Vi vender nu modellen på hovedet og sætter os i virksomhedens sted: Hvad er virksomhedens fortælling? Selvrefleksion – Hvorfor kan virksomheden, det den kan? Og er der en sammenhæng imellem virksomhedens selvforståelse og deres uddannelsespolitik? Afdækning – Hvad efterspørger virksomheden af kompetencer i de forskellige afdelinger? Hvorfor gør den det? Både formelle og uformelle kompetencer! Praksis –Hvordan kan jeg se virksomhedens udøvelse af dens ”kompetencer” i praksis? Hos ansatte? Og hvordan kan jeg se det? Hvad gør den godt?

7 Samtalen med virksomheden
At skabe kontakt. I skal matche virksomheden med jeres ”produkt”. Kompetenceefterspørgsel matcher kompetencebesiddelser Jeres analyse i SAP: Hvor vil der være mindst modstand? Hvilke forhold hos mit ”produkt” og hos virksomheden skal fremhæves? Kort sagt: Hvordan skal jeg lægge snittet?

8 Virksomhedskommunikation i praksis
Fem konkrete metoder til forandringsfremme: Åbne spørgsmål; ”Jeg vil gerne forstå jeres opfattelse, hvordan har i udviklet talent hidtil?”, ”Og har I arbejdet med nogle særlige talentfulde elever?” Reflekterende lytning: At give et bud på hvad virksomheden mener – uden at gå i papegøje mode! ”Så, det I efterspørger, er..?” og ”måden at skrue et talentprogram sammen på, så det passer ind i jeres organisation, er at?”. 3. Bekræftelse: Bekræft! Og gør det tydeligt, når du vil påpege et positivt forhold hos virksomheden, som kan anvendes i talentprojektet. Det øger motivationen! 4. Opsummering: Benyttes tidligt og vedvarende i processen – fokus er resurserne! ”I har altså tidligere gjort sådan og sådan, når I udviklede talent!?”, ”Er der noget i det som kan passe ind i det nuværende program?”. 5. Fremkaldelse af forandringsudsagn (den væsentligste præmis): er bevidst styrende! SE ovenstående

9 Virksomhedskommunikation i praksis
Typiske spørgsmål til afklaring af strategi for virksomhedskommunikation: Hvad er virksomheden i stand til lige nu? Hvad ved virksomheden om hvad der skal der gøres? Hvad er virksomhedens potentielle kompetencer i at udvikle talent? Hvad er virksomheden i stand til under de rette udviklingsforhold? Skal der etableres mere og tættere samarbejde, med hvem og hvordan? Understøtter eksisterende programmer og metoder og erfaringer virksomheden i at udvikle talenttiltag tillære en talentelev nye kompetencer? Hvor skal jeg fokusere på at udvide perspektivet? Let omskrivning fra (Peavy, Vance, 2004)

10 Virksomhedskommunikation i konkret praksis:
I skal altså ikke møde op med en færdig plan overfor virksomhederne, men et fundament, en skabelon, der kan udvikles færdig med virksomhederne. Dette vil være inkluderende og motiverende for virksomhederne. Tal til det virksomheden kan og gør godt! Tilpas ”talentplanen” til den konkrete virksomhed inden mødet: ”Hvad kan virksomheden forestille sig skal være i planen for at udvikle talent?” Det er en dynamisk virkelighed de befinder sig i. På denne måde undgår vi det bliver for skoleagtigt og, at virksomhederne bliver afvisende.

11 Workshop 2. Der skal udvikles en basal samtalemodel der kan fungere som isbryder og opvarmer overfor virksomhederne.    Hvad er fortællingen vi kommer ud med? Og hvordan matches det med virksomhedernes selvforståelse? Lav en powerpoint, hvor I inddrager de teknikker I just er blevet præsenteret for. Det skal være helt, helt konkret! Proces - Der udpeges ved start: En tidsansvarlig En ordstyrer En der præsenterer gruppens arbejde


Download ppt "Talentinternat modul 3.."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google