Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velfærdsteknologi i Region Syddanmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velfærdsteknologi i Region Syddanmark"— Præsentationens transcript:

1 Velfærdsteknologi i Region Syddanmark
Hvad er velfærdsteknologi? Hvorfor skal vi satse på velfærdsteknologi? Syddanske styrker og udfordringer Enhed for velfærdsinnovation IT-understøttet egenbehandling

2 Velfærdsteknologi i Region Syddanmark
Hvad er velfærdsteknologi? Hvorfor skal vi satse på velfærdsteknologi? Syddanske styrker og udfordringer Enhed for velfærdsinnovation IT-understøttet egenbehandling

3 Hvad er velfærdsteknologi
Hvad er velfærdsteknologi? Med velfærdsteknologi forstås en teknologi eller en service, der kan hjælpe og assistere brugere inden for social- og sundhedsområdet og effektivisere arbejdsgange. Eksempler på teknologier, der i øjeblikket afprøves eller allerede er implementeret: Patientkufferten på OUH Transport-robotten på Svendborg Sygehus Robotstøvsugere i Odense Kommune Intelligent toiletsæde i Kolding Kommune Telemedicinsk sårbehandling i Haderslev, Åbenrå, Tønder og Sønderborg Kommune GPS-sender/lommy til demente i Odense Kommune Endelig vil jeg helt konkret berøre, at der aktuelt er mere end 20 udviklingsprojekter i Region Syddanmark, hvoraf knap halvdelen modtager støtte fra Vækstforum. Konsortiet Sund Vækst står får 7 projekter.Tre eksempler: 1) Et telemedicinsk projekt – patientkufferten til hjemmebehandling af patienter med rygelunger Patientkufferten er med gode resultater blevet afprøvet i en 1 ½ - årig periode på OUH Svendborg. Bl.a. er genindlæggelsesfrekvensen inden for 4 uger halveret. I øjeblikket demonstreres patientkufferten på patienter med KOL med henblik på implementering i almindelig drift. Aktører: Medcom International, Faaborg-Midtfyn kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, GITS – Global IT Systems, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, OUH Svendborg samt OUH 2) Human Care Lifter – patientløfteren: Patientløfteren er en ultra fleksibel robot, der aktuelt er under udvikling i et offentligt-privat samarbejde. Den skal frigøre og aflaste plejepersonalet og gøre patienterne mere selvhjulpne. Indirekte forventes der også arbejdskraftbesparelser i form af færre sygedage blandt personalet Den vil imødekomme udfordringen med det stigende antal overvægtige patienter, som nu kræver en arbejdsindsats fra flere plejepersoner. Aktører: OUH, Kurt Hansen A/S, Giben Scandinavian A/S, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, OUH Svendborg 3) Genoptræningsmåtten: Robotteknologi anvendes til interaktive genoptræningsmåtter til hjetepatienter. Der sker en monitorering af genoptræningen via en database, som gør det muligt for fagpersonalet aktivt at følge med i genoptræningen. Aktører: MedCom International, OUH, Svenborg Sygehus, Entertainment Robotic, Sygehus Sønderjylland, Svenborg Kommune

4 Velfærdsteknologi i Region Syddanmark
Hvad er velfærdsteknologi? Hvorfor skal vi satse på velfærdsteknologi? Syddanske styrker og udfordringer Enhed for velfærdsinnovation IT-understøttet egenbehandling

5 Velfærdsteknologi er et oplagt svar på den tredobbelte udfordring, som Danmark står over for:
UDFORDRINGER Der er færre hænder til at varetage sundheds- og plejeopgaver. (Om ti år vil der mangl sosu-personale svarende til stillinger) Der er behov for nye forretningsområder for at sikre vækst og attraktive arbejdspladser Der er stigende efterspørgsel efter kvalitative serviceydelser i det offentlige GEVINSTER Bedre arbejdsmiljø i takt med effektivisering og automatisering af rutineopgaver Bedre kvalitet i serviceydelserne, da borgerne kan bevare egen integritet og kan få mere fleksible behandlingsforløb Mere effektive arbejdsgange mellem region og kommune Nyt forretningsområde, som kan sikre jobs og indtjening Kilde: FOA og Erhvervs- og Byggestyrelsen

6 Udfordringer i den offentlige sektor åbner for et erhvervspotentiale

7 Velfærdsteknologi i Region Syddanmark
Hvad er velfærdsteknologi? Hvorfor skal vi satse på velfærdsteknologi? Syddanske styrker og udfordringer Enhed for velfærdsinnovation IT-understøttet egenbehandling

8 Stort potentiale: koncentrationen af offentlige institutioner og vidensinstitutioner, der aktivt understøtter erhvervsområdet i regionen Virksomheder - Mere end 200 virksomheder - Mere end 30% i Odense 4 Sygehusenheder – pt. på 18 matrikler - Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus - Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland Myndigheder - 22 Kommuner - Region Syddanmark - Servicestyrelsen - m.fl. Fagforeninger - FOA - Dansk Sygeplejeråd Forskning & uddannelse -SDU (Flere fakulteter og centre, bl.a. -Mærsk-instituttet -Mads Clausen-instituttet -Knowledge Lab) -Designskolen Kolding -University College Vest University College Syd University College Lillebælt Kommercialisering & erhvervsfremme -Tech Trans -Odense Udviklingsforum -Udviklingsråd Sønderjylland Her ser I et overblik over regionens kompetencer og aktører Stor mulighed for offentlig-private samarbejder, hvor det offentlige stiller viden og fysiske faciliteter til rådighed for virksomhedernes produktudvikling. Gode vækstmiljøer i kraft af tæt samarbejde mellem aktører, der dækker fødekæden fra forskning til kommercialisering. Mere end 200 virksomheder med speciale inden for velfærdsteknologi, dertil en række it-virksomheder, der også kan levere løsninger. De 200 virksomheder har tilsammen pt. omkring 5000 ansatte. Relevante fagforeninger indgår i organiseringen Vidensinstitutioner -Teknologisk Institut -MedCom Netværk -Robocluster (Supplynet, Carenet Medicnet) AluCluster Mekatronikklyngen IT Forum Syddanmark IT Forum Fyn

9 Klare erhvervsstyrker i Region Syddanmark:
Kompetenceområder Eksempler på produkter og ydelser til sundheds- og socialområdet It-systemudvikling Elektroniske patientjournaler, administrative it-systemer til fx bosteder og institutioner Intelligente hjælpemidler Selvkørende (robot)støvsugere, hæve-,sænke og løfteanordninger, intelligente senge, håndholdte computere til sundheds- og plejepersonale Automatisering Robotter til kirurgi, diagnostik og blodprøvning, pakning af medicin i dags-rationer, automatisering af supportfunktioner (mad, vask, indkøb, transport) på institutioner Telemedicin Patientkufferter til kroniske patienter, videokonsultationer til brug for hjemmehjælpere og patienter Medicin og biotek Lægemidler Medicotekniske hjælpemidler Måleapparaturer, engangsartikler osv. Diverse Øvrige underbrancher relateret til sundheds- og socialområdet

10 Sammenhængende forløb
Teknologier der understøtter patient/ borgerforløbet og fagprocesserne Velfærdsteknologier, uanset kategorisering inden for kompetenceområder, skal opfattes som teknologier der understøtter patient/ borgerforløbet. IT skal sikre understøttelse af overgangene mellem patienten/borgerens forløb. Velfærdsteknologier skal ligeledes sikre effektivisering og automatisering af de ikke-patientnære arbejdsgange. Velfærdsteknologierne skal fokusere på de områder, hvor udgifterne og arbejdsprocesserne er tungest – og således der hvor potentialet er størst. Velfærdsteknologier skal sikre understøttelse af overgange mellem patientens og borgerens forløb 10 10 10

11 Velfærdsteknologi i Region Syddanmark
Hvad er velfærdsteknologi? Hvorfor skal vi satse på velfærdsteknologi? Syddanske styrker og udfordringer Enhed for velfærdsinnovation IT-understøttet egenbehandling

12 Enhed for velfærdsinnovation
6 medarbejdere Enhed som et samarbejde mellem Regional Udvikling og Sundhedsområdet Brugerdreven innovation

13 Implementering af velfærdsteknologier i Region Syddanmark
Virksomhed Vækst Off. funding Off. funding Mål/Behov Projektbørs Udvikling Implemen- tering/ Udrulning Effekt Facilitering/ Vurdering Privat funding Implemen- tering Sygehus Effekt

14 Velfærdsteknologi i Region Syddanmark
Hvad er velfærdsteknologi? Hvorfor skal vi satse på velfærdsteknologi? Syddanske styrker og udfordringer Enhed for velfærdsinnovation IT-understøttet egenbehandling

15 Pulje til arbejdskraftsbesparende teknologier
60 mio. kr. til arbejdskraftsbesparende teknologier - telemedicinsk sårbehandling - it-understøttet AK-selvbehandling - videokuffet til understøttelse af KOL-patienter i eget hjem - videokonference – tolkeprojekt - andre ønsker

16 Udmøntning af centrale midler til forstærket kronikerindsats
Forløbsprogrammer Fremme it-initiativer med henblik på at understøtte effektive behandlingsforløb på tværs af sektorer og enheder i sundhedsvæsenet. Patientundervisning og egenbehandling Fremme brug af egenbehandling på udvalgte sygdomsområder It-understøttelse?


Download ppt "Velfærdsteknologi i Region Syddanmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google