Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Fokus på e-læring” mandag den 19. april 2004 Introduktion til EU-programmerne eTEN & e-Learning v/EU-konsulent Birgitte Brange, EuroCenter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Fokus på e-læring” mandag den 19. april 2004 Introduktion til EU-programmerne eTEN & e-Learning v/EU-konsulent Birgitte Brange, EuroCenter."— Præsentationens transcript:

1 ”Fokus på e-læring” mandag den 19. april 2004 Introduktion til EU-programmerne eTEN & e-Learning v/EU-konsulent Birgitte Brange, EuroCenter

2 Hvad skal vi snakke om ? • Kort om EuroCenter • Introduktion til eTEN-programmet • Introduktion til eLearning-programmet

3 Om EuroCenter EuroCenter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (bevilgende myndighed, der udstikker rammerne for EuroCenter) Teknologisk Institut (daglig driftsoperatør) Europa-Kommissionen ( netværk og kontrakter)

4 EuroCenters opgave og fokusområder OPGAVE  Informere og rådgive virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner om udvalgte EU-emner FOKUSOMRÅDER  National Contact Point (NCP)– funktion for:  eTEN og eContent programmerne  6. Rammeprogram for Forskning og Teknologisk Udvikling  EU’s øvrige tilskudsordninger  Partnersøgning og teknologioverførsel på BtB-markedet  Offentlige udbud og produktdirektiver

5 eTEN - Formål  Understøtter EU’s eEurope 2005 initiativ for bedre udnyttelse af informationssamfundet  Forbereder og etablerer en europæiske version af IT-baserede informationstjenester f.eks. websites, portaler og mobil kommunika- tion  eTen fokuserer på at få informationstjenester på markedet og støtter derfor ikke forskning, udvikling eller infrastruktur

6 eTEN - Fakta  eTEN har eksisteret siden 1997 og udløber ved udgang af 2005  Ansøgningsfrist: 9. juni 2004 + primo 2005  Budget for 2004-puljen: 43 mio. euro (320 mio. kr.)  Siden 1997 har omkring 200 eTEN-projekter fået støtte, heraf 8 projekter med dansk deltagelse bl.a. Patent- og varemærkestyrelsen, Næstved Kommune og Hjælpemiddelinstituttet

7 eTEN – Hvilke emner støttes?  e-forvaltning inden for den offentlige sektor  e-sundhed, f.eks. elektroniske recepter  e-inddragelse af alle samfundsgrupper i informationssamfundet, f.eks. ældre og handicappede  e-undervisning, f.eks. til hjemmeuddannelse  e-sikkerhed og -tillid, f.eks. elektronisk signatur  tilgængelighed til e-applikationer og e-services for små og mellemstore virksomheder

8 eTEN – hvem kan deltage?  Offentlige og private virksomheder, organisa- tioner og institutioner  Krav til antal projektdeltagere:  Formelt: minimum 2 deltagere fra 2 forskellige lande  I praksis: flere end 2 deltagere, da projektet helst skal repræsentere hele ”værdikæden” med deltagere fra såvel informationsleverandør, systemudvikler til brugerne, både fra den offentlige og private sektor.

9 RTDPilot Trans-European Market Validation (local) (regional) (national) Initial Market Deployment Sustainable Deployment Phase.I Phase.II Phase.III Phase.IV Services to be tested Business and deployment plan Sustainable deployment plan

10 eTEN - Projekttyper  Market validation projekter (<18 måneder) Forberedelse af informationstjenester, f.eks. forretnings-plan og markedsmæssige/tekniske forundersøgelser  Støtten: 50% af støtteberettigede omkostninger Typisk 0,5 - 1,5 mio. euro  Initial deployment projekter (<36 måneder) Etablering og udrulning af informationstjenester  Støtten: 10% (måske 30%) af støtteberettigede omkostninger Typisk 2 – 3 mio. euro  Ledsageforanstaltninger Informationsprojekter om eTEN-programmet eller projekter om rammebetingelser, metoder eller værktøjer for at fuldføre eTEN-projekter

11 eTEN - Projekteksempler  Ernet: Market validation projekt (2000-2001) Netværk af regionale og nationale instanser som formidler information om mulighed for genbrug af materialer/produkter til aktører i affaldsbranchen. Deltagere fra Spanien, Belgien, Frankrig, Tyskland og Danmark (Københavns Amt)  Euro-Alert: Market validation projekt (2001-2002) Overvågnings- og rapporteringssystem for virksomheders miljøforhold for at overholde miljølovgivning bl.a. IPPC direktivet. Deltagere fra Spanien, Grækenland og Irland.  Bsole: Market validation projekt (2003-2004) eLearning redskaber for undervisere af voksenelever. Deltagere fra UK, Østrig, Letland og Italien

12 Yderligere information og dokumentation eTENs hjemmeside: www.europa.eu.int/information_society/ programmes/eten/index_en.htm EuroCenters hjemmeside: www.eurocenter.info

13 eLearning-program – Formål & Fakta  Understøtter EU’s eEurope 2005 initiativ for bedre udnyttelse af informationssamfundet  Støtte og udvikle anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi inden for de europæiske uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer  Fokus på netværks-aktiviteter  Programmet løber i perioden 2004-2006 med et budget er 44 mio. euro  Første indkaldelse til projektforslag offentliggøres den 30. april 2004 (ansøgningsfrist ca. 3 mdr. efter)

14 eLearning-program – Støtteområder  Udbredelse af digitale færdigheder  beskrive og formidle god praksis  Europæiske virtuelle universitetscampuses  understøtte den fysiske mobilitet  sikre læring på tværs af landegrænser  E-partnerskaber mellem europæiske skoler og fremme af lærernes uddannelse  erfaringsudveksling og nye samarbejdsmetoder

15 eLearning-program – Støtteområder  Tværgående aktioner  Tilsyn med handlingsplanen om eLearning og de forskellige initiativer på eLearning-området  www.eLearningeuropa.info  Afholdelse af konferencer  Teknisk bistand  formidling og evaluering af programmet  strategiske undersøgelser mv.

16 eLearning-program – Hvem kan deltage?  Uddannelsesinstitutioner og andre offentlige og private aktører inden for uddannelsessektoren  Krav til antal projektdeltagere:  Formelt: minimum 2 deltagere fra 2 forskellige lande  I praksis: flere end 2 deltagere, da de fleste støtteområder omhandler netværk.

17 eLearning-program - Tilskud  Typisk 50% og højst 80% af de støtteberettigede omkostninger  100% finansiering af støttestrukturer for e- partnerskaber mellem skoler samt opgaver i udbud  Projektstørrelse: 100.000 euro – 2 mio. euro

18 eLearning – Yderligere information eLearning-programmet http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ elearning/index_en.html http://elearningeuropa.info/doc.php?lng=11&id=4552&d oclng=11 EU’s uddannelsesprogrammer eLearning-emner i f.eks. Leonardo og Sokrates http://www.ciriusonline.dk

19 EuroCenter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Adresse: Teknologisk Institut, Taastrup Telefon:7220 2900 Fax:7220 2979 e-mail:ec@eurocenter.info Netsteder:www.eurocenter.info, www.techmatch.dk og www.6rammeprogram.dk Kontakt:EU-konsulent Birgitte Brange/Michel Honoré Telefon:7220 2972 e-mail:bib@eurocenter.info / mhe@eurocenter.info EU-emner:EU’s støtteordninger med fokus på eTEN, eContent og 6. rammeprogram for Forskning og teknologisk udvikling

20 INFORMATION  EU-Hotline  Foredrag  Informationsmøder  Kundebladet ’EU-INFORMATION’ og e-nyhedsbrevet ’EU-Nyt’  www.eurocenter.info og www.techmatch.dk RÅDGIVNING, KURSER & PRODUKTER  Individuelle konsultationer  Større konsulentopgaver  Kurser  Messerepræsentation og partnersøgning  Overvågningsprodukter (udbud og direktiver) EuroCenters services


Download ppt "”Fokus på e-læring” mandag den 19. april 2004 Introduktion til EU-programmerne eTEN & e-Learning v/EU-konsulent Birgitte Brange, EuroCenter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google