Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

fremlæggelse af opgave Torben Højer Larsen og Kim Jensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "fremlæggelse af opgave Torben Højer Larsen og Kim Jensen"— Præsentationens transcript:

1 fremlæggelse af opgave Torben Højer Larsen og Kim Jensen
Forandringsledelse fremlæggelse af opgave Torben Højer Larsen og Kim Jensen

2 Program for de næste 45 minutter
Fremlæggelses af opgaven Spørgsmål, dialog og feed back

3 Rapportens indhold… 1. Indledning 2. Problemformulering
3. Afgrænsning og metodevalg 4. Processen 5. Hvad er forandring og hvad er ledelse? 6. Hvad er forandringsledelse? 7. Hvorfor er forandring og ledelse vigtig? 8. Mennesker og forandring 9. Forudsætninger for forandring 10. Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandringsproces 11. Konklusion 12. Perspektivering 13. Litteratur 14. Noter og henvisninger

4 Problemformulering Hvad er forandringsledelse ?
Hvilke forudsætninger skal være tilstede for, at en forandring kan finde sted. Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandring Ved at kombinere hvad den relevante og lødige ledelseslitteratur siger om forandringsledelse med egne erfaringer fra vores virksomheders forandringsprocesser skal opgaven rumme en vurdering, af hvad lederen skal være opmærksom på ved arbejde med forandringsledelse. Herunder lederens rolle ved tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på forandring. Endelig skal forandringsledelse perspektiveres i relation til både virksomheden, ledere og den enkelte medarbejder. Vi vil arbejde med emnet, fordi vi vil tilegne os en viden, som gør os i stand til at: Deltage som igangsætter og inspirator for forandring i vores fremtidige ledelsespraksis. Bruge os selv som en ressource i de forandringsprocesser vi indgår i. Forstå medarbejderes motiver og interesser i en forandringsproces.

5 Afgrænsning og metodevalg
Ingen kvantitative undersøgelser Sekundære kilder, såsom bøger og Internet. Primære kilder, den emperi vi har fra egne erfaringer

6 Processen

7 Hvad er forandringsledelse
Hvad er ledelse? Hvad er forandringsledelse? For at forklare hvad forandringsledelse er, har vi opdelt ordet, og giver et bud på hvad det betyder.

8 Hvad er forandring… Små og store forandringer
Fra brevpapir til lukning af afdelinger Lokale eller centrale forandringer Ændringer af dele af virksomheden, eller hele organisationen Brændende platforme og forandring uden krise Samfundet forandrer sig, og vi må følge med Forandringer af virksomhedens værdigrundlag Nævn forskellene. Store gennemgribende forandringer, ned til ændring af brevpapiret. Er der tale om store koncerner der forandrer hele organisationen, eller er der tale om små lokale tilpasninger Er virksomheden ude i en krise, kundeflugt eller andre eksterne eller interne problemer. Vil virksomheden forandre værdigrundlag.

9 Hvad er ledelse…. Ledelsesteorierne op gennem tiden.
Taylor, Weber, Leavitt, Ansoff og Porter Human ressource management Oprindelig ”relations”. Definitionen: Ikke noget entydigt svar. Menneskesyn Ledelse er situationsbestemt Selvledelse Taylor og Weber, står for den mekaniske opfattelse af mennesket. De andre har omtaler menneskets betydning i virksomheden Leavitt diamant, Ansoff 2x2 matrix Porter, I rapporten står der Potter. Skal afklares. HRM. Georg Mayo iagttagelser viste en sammenhæng i menneskers relationer, ledere, medarbejdere og medarbejdere imellem. Hvis man ”vander” medarbejderne, gror organisationen

10 ….og hvad er forandringsledelse?
Forandringsledelse er ledelse! Kotter påstår at forandringen får ende Brandi og Hildebrand mener det er en tilstand Hvordan opleves det af medarbejderen? Afhængig af placering Ofte utilstrækkelig information Frustrationer Medarbejderne er ikke modstandere af forandringer, de er modstandere af at BLIVE forandret. Man kan ikke udøve stilstandsledelse i en virksomhed der forandrer sig, og det gør alle virksomheder. Kotter har sin 8 punkts liste, og han opfatter at der er en start og en slut. Det er ledelsen der beslutter og gennemfører. Jo længere nede i organisationen man befinder sig, jo mere passive er medarbejdere i forandringsprocessen.

11 Ledelse i en forandringsproces
Forandring kræver ledelse Alliancer i organisationen Fravær af ledelse Manglende relationer, kontakt, dialog og gensidig respekt Frustrerede medarbejder, der forlader virksomheden Hvilken ledelse er nødvendig Kotters 8-trins model Helsø´s bud på en model Selvskabte plager? Ledernes ønske om at skabe monumenter, og skrive historie. Forandringer der lykkes, giver forfremmelse. Helsø 5 trin Forandring skal gøres vigtig, synlig og forståelig for alle involverede. Forandringen skal klargøres, således at alle niveauer er forberedt. ”Kompetente” ledere skal overtage ansvaret og reelt at føre forandringen ud i livet. En ”top-down” forandring kræver inddragelse af personellet og deres viden er en nødvendighed. ”Træghed”. Organisationsstruktur kan relativ let ændres. Den personelmæssige del er omfattet af klare aftaler og regler vedrørende forflytning, klassificering, afskedigelse etc., og de skal overholdes på alle niveauer.

12 Hvorfor er forandring og ledelse vigtig?
Vækst er livsnødvendig Kapitalistisk samfundsmodel kræver vækst = udvikling Drivere for forandring interne og eksterne grunde Globalisering, politik, Forsvarets forandringsproces Teknologi Forandringerne i TDC Demografi Mangfoldighedsledelse, en nødvendighed i fremtiden Interne afgang/tilgang af personale Kulturen i virksomheden Organisationens holdninger skal bearbejdes og ændres Økonomi Generationsskifte Eksterne Teknologi Kundekrav markedsforhold Lovgivning, miljøkrav politiske beslutninger

13 Hvorfor kuldsejler forandringsprocessen?

14 Lederens magtbaser Positionsmagt (formel magt):
Med lederens udnævnelse følger den formelle magt – den magt der er knyttet til ”stjernerne på skulderen” Det kan f.eks. være den magt, der er forbundet med: at belønne, forfremme, degradere at ansætte og afskedige at få den information, der er knyttet til positionen fordeling af opgaver Personlig magt (uformel magt): Med lederens person, faglige dygtighed, netværk og ”sociale kompetence” følger den personlige magt: Det kan f.eks. være den ”magt”, der er forbundet med: at have en stor viden at have et godt netværk at være rollemodel at være fagligt dygtig

15 Ledelse, magtbaser og medarbejdere
Tillid Enighed Høj Lav Allierede (rygklappere) Kritikere (af et godt hjerte) Fjender (du ved det – de ved det) Sengevarmere (de venter på fiasko…) Fencesitters Anvend som hovedregel din personlige magtbase. Anvendelse af formel magt vil ofte blive opfattet som tillidsbrud. Formel magt er ofte et godt valg. Din personlige magt kan være med til at skabe tillid, men vil ofte blot være ligegyldig. Forandrings agenter

16 Kims slides Mennesker og forandring Forudsætninger for forandring
Forandringsoptimist eller forandringspessimist ? Forandring er en rejse i det uvisse Modstand mod stilstand ? Fascination af forandringer Lederen og forandring Central og lokal Send på alle kanaler Mennesket er ikke altid fornuftigt Den socialpsykologiske model Hvordan ved vi at det virker ? Ikke organisationer, mennesker ! Hvad gør forandringer ved mennesker ? Forandringens forløb. Udvikling eller afvikling Omstillingsparat eller erfaringsramt ? Alder og erfaring Hvad er målet ? Forandring for forandringens egen skyld Forudsætninger for forandring Mod, mening og muligheder Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandringsproces Konklusion Perspektivering

17

18 Adfærdsændring i denne model opnås ved at:
forandringsbudskabet kun i begrænset omfang bygger på formidling af viden. (Logos) forandringsprocessen indeholder brug af positive rollemodeller. (Etos) forandringsargumenterne er personlige og opfordringen kommer tilsyneladende fra rollemodellen snarere end fra den reelle afsender. (Etos og delvis Patos)

19 Forandring, sorg og krise
Systemisk perspektiv Chok Reaktion Bearbejdning Nyorientering

20 Forudsætninger

21 Hvordan…? Kommunikation Dialog Både og (Logos, Ethos og Pathos)

22 Konklusion Hvad er forandringsledelse ?
betegnelsen for den ledelsesform, der anvendes i forbindelse med store organisationsændringer Hvilke forudsætninger skal være tilstede for, at en forandring kan finde sted. virksomheden skal befinde sig i en situation der nødvendiggør at der sker en forandring Hvordan tilrettelægges og gennemføres en forandring Mod, mening og muligheder Forhindringer Manglende tid Mod: Hvad sker hvis ikke (negativ tilskyndelse) Hvad sker når (positiv tilskyndelse) Mening Hvorfor er forandringen vigtig ? Hvad er det der gør, at hverdagen bliver bedre efter forandringen ? Muligheder Hvilke rammer skal forandringen ske indenfor ? Hvad tilføres af nyt og hvad fjernes? Det er naturligvis ikke altid der er den nødvendige tid til rådighed til dette. Hvis forandringen er nødvendig på grund af et uforudset drastisk fald i ordretilgangen, er der typisk tale om en forandring til sikring af virksomhedens overlevelse. Der vil der være tale om den ”brændende platform”, hvor ledelsen ikke har den fornødne tid til at informere. Her bliver man nødt til at træffe hurtige beslutninger, som ikke altid er til fordel for hverken virksomheden, eller medarbejderne.

23 Feed back Hvordan er opgaven disponeret ? Hvad er godt ?
Hvad kan blive bedre ? Gode råd til eksamen ?


Download ppt "fremlæggelse af opgave Torben Højer Larsen og Kim Jensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google