Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsrum for implementering af akkrediteringsstandarder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsrum for implementering af akkrediteringsstandarder"— Præsentationens transcript:

1 Læringsrum for implementering af akkrediteringsstandarder

2 Oplæget vil omhandle: Læringsrum
Institutionaliseret uddannelse af ledelse og akkrediteringskonsulenter Strukturerede læringsforløb på arbejdspladsen (refleksive processer) Et nyt perspektiv på at opnå en følelse af nødvendighed

3 Uddannelse af akkrediterings-konsulenter d. 1-2. april
Trin 6 (Kotter): Styrkelse af medarbejdernes kompetencer Sørg for nødvendig medarbejderuddannelse Uddannelse (Wenger): Kodificering af viden der skal meningsforhandles til et tingsliggjort emne Et selvevalueringsredskab eller papirarbejde der kan vinges af i et skema Hvordan planlægges interventioner der får medarbejderne til at forholde sig til praksis? Uddannelse af akkrediterings-konsulenter d april 103 standarder 452 indikatorer

4 Møder (som ambassadør)
Opslagstavle (overordnede budskaber) (Krav og henvisninger) Plancher: (Kompleks viden, helt ny viden) Brug evt. farver, tegninger, vittigheder

5 Læringens fire faser Den erfaringsbaserede læreproces
Refleksion Viden Handling ”At praktisere konstant” ”At studere” Udsættes for refleksion Ny viden, mere hensigtsmæssige handlemønstre Værdier & grundlæggende antagelser Kilde: Hildebrandt & Brandi. Lærende organisationer (Kolb, Lewin, Dewey, Schön)

6 Fire trin i kvalitetsudviklingsprocessen - svarende til akkrediteringsstandardens indikatorer
Standard Ernæringsscreening: Indlagte patienters ernæringsmæssige risiko vurderes (Hvad vil vi?) Plan (Hvad gør vi?) Do (Når vi målet?) Study (Hvad skal justeres?) Act P - Trin 1 Er der retningsgivende dokumenter om hvordan vi skal arbejde? A – Trin 4 Udvikler/forbedrer vi praksis? D – Trine 2 Kendes og følges de retningsgivende dokumenter? S – Trin 3 Dokumenteres der, og hvad siger data? Kilde: Region Nordjylland, uddannelse af akkrediteringskonsulenter

7 Kotter forandringsledelse
Måder at hæve nødvendighedsniveauet på Change management, lineær, strukturel, universel model 8 trin for fejl Fremkald en krise Tillad fejl at udvikle sig Sæt mål så højt at de ikke kan opfyldes Send informationer der demonstrerer svaghed Ledelse / lederskab Ledelse Planer skaber Budgetter Formel struktur Organisering Bemanding 10-30 % Lederskab Vision skaber Strategier Kulturen Skabe tilslutning Motivation 70-90 %

8 Hvordan kan vi gå til ”problemet” fra en anden vinkel?
Hvordan styrkes drivkraften? Inspiration: Den anerkendende position Mobilisere drømme og forhåbninger Skabe viden om nuværende bedste praksis Hvordan kan nuværende bedste praksis bruges som trædesten? Det unikke i organisationen Et dynamisk organisatorisk rum , et levende social system Plan/virkelighed Videnskabsteoretisk: Hvilket sprog benyttes til at begribe organisationen? En kombination – for at skabe motivationen Hvad vil om to år få jer til at sige – ’Godt vi fik Den Danske Kvalitets Model?’


Download ppt "Læringsrum for implementering af akkrediteringsstandarder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google