Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederens kommunikation og værktøjer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederens kommunikation og værktøjer"— Præsentationens transcript:

1 Lederens kommunikation og værktøjer

2 Dagens program Siden sidst – refleksioner
Spørgsmål vedrørende erhvervscase Opfølgning på øvelse i at prioritere tidens anderledes og uddelegere flere opgaver Kort opsamling fra sidst Johari modellen Feedback model Aktiv lytning

3 Erhvervscase skal indeholde følgende elementer
Indledning/hovedemne En kort beskrivelse af situationen og af virksomheden En meget kort beskrivelse af dig – eks. Jeg er afdelingschef i produktionen og har været i nuværende job i 2 år. Jeg har 7 medarbejdere der referer til mig. Jeg referer til produktionschefen. Problem stilling Mere grundig beskrivelse af problematikken Jeg har valgt dette emne fordi … Det der gjorde, at jeg valgte denne case er………. Problemformulering Hvordan kan jeg som leder bidrage til, at ………… Metode/teorivalg Her nævnes primært de vigtigste teorier, du planlægger at bruge i dine analyser og begrundelsen for den valgte teorier. Under punktet bør du også nævne, hvilken dataindsamling du planlægger og hvordan data skal analyseres og her kan kritiske overvejelser indgå (til eksamen uddybes hvorfor de er anvendt – eller hvilken værdi de har tilført opgaven) Litteraturliste Figurer eller andet relevant materiale kan evt. vedlægges som bilag i begrænset omfang

4 Opfølgning på prioritering af tid og uddelegering
Hvad er status? Hvad er dit næste skridt?

5 Kort opsamling fra sidst!

6 Lederens kommunikation og værktøjer

7

8 Værktøjer vi vil se på Johari modellen Feedback
Spørgeteknik (Karl Tomms – dem har vi haft) Aktiv lytning

9 Joharis vindue

10 Joharis vindue 10

11 Det åbne vindue Det jeg selv og andre ved om mig
Området åbner sig i takt med den tillid og tryghed der skabes mellem dig og andre mennesker Her foregår der en fri og åben dialog og som regel åben for feedback Området er kendetegnende ved en åben personlighed Det skjulte, blinde og ukendte område Åbnes, når dette område åbnes DIT ÅBNE OMRÅDE Størrelsen af dit åbne område i forhold til de mennesker du arbejder sammen med, hænger meget sammen med graden af tillid, der er imellem jer. Jo mere tillid, jo større åbent område tør du have. Det betyder I vil have nemt ved at kommunikere, ofte behøver der ikke blive sagt mange ord. Intensionerne bag dine ord er kendt af de andre. At lægge ud med et stort åbent område i en helt ny gruppe, kan resultere i, at du bliver betragtet som en trussel eller som en noget upassende person. Kone God ven/kollega

12 Det skjulte vindue Du ved det om dig selv, men andre ved det ikke
Området indeholder ting du ikke umiddelbart ønsker andre skal vide om dig Ikke så åben for feedback Dette område er kendetegnene ved en lidt indadvendt personlighed som ikke er så tilbøjelig til at fortælle om sig selv DIT SKJULTE OMRÅDE Området du kun selv kender indholdet af. Andre kan ikke se, hvad du tænker, føler eller mener. Du kan holde tanker/meninger tilbage, som gør, at andre ikke forstår din adfærd. Der kan være ting på hjemmefronten, der gør du har en bestemt, måske negativ adfærd på arbejde. Ved at lukke op giver det mulighed for, at andre kan forstå din adfærd, uden de dog behøver at være enige i den. Du kan også tilbageholde en feedback, som en kollega har brug for. Det kan være, du finder det vanskeligt at få sagt. Det kan være synd for vedkommende at høre "sandheden". Husk at lukker du op for dit skjulte med konstruktiv feedback, er det til gavn for jer begge. Husk dog - den person, der ikke har noget skjult område, ofte er en pestilens for sine omgivelser. Åbne op, giver indsigt for andre Feed back giver

13 Det blinde vindue Du ved det ikke selv men andre iagttager det
F.eks adfærdsmønstre vi ikke kender eller erkender selv, kropssprog, dårlig ånde osv. Normer og fordomme som hindre os i at opnå det vi gerne vil Her er konstruktiv feedback meget værdifuldt DIT BLINDE OMRÅDE Området du ikke selv kan se, men andre kan. Andre danner sig et indtryk af dig, fra de oplever dig første gang. Fra du træder ind i lokalet, sender du signaler. Dine første ord/bemærkninger, dit kropssprog danner bevidst eller ubevidst et billede af dig hos andre. For at mindske dit blinde område skal du forholde dig konstruktivt til den feedback, du modtager fra andre. Får du ikke feedback, skal du bede om den. Bede om den på en måde, så andre gerne vil give dig den. På den måde bliver dit åbne område mod gruppen/andre større. Du får indtryk af, hvordan din adfærd påvirker gruppen. Målet må være at gøre dit blinde område så lille som muligt. Pas imidlertid på måden du beder om feedback på. Du kan blive opfattet som den, der hele tiden vil være i centrum. Det kan betyde at andre hurtigt giver dig den feedback, du gerne vil høre. Det er blot et falsk billede af din adfærd Håndsindtryk Kropssprog Feed back er meget værdifuldt Pas på centrum

14 Det ukendte vindue Evner, muligheder og kreativitet som du har, men som du selv og andre ikke har kendskab til Oplevelser og følelser du har på det ubevidst plan og som du selv og andre ikke har kendskab til, men som gennem terapi kan åbnes. Dette beskæftiger vi os ikke med her Reaktioner hos dig selv som du ikke forstår Personer hvor dette område fylder meget er ofte kendetegnende ved en tilbageholdende optræden og modvilje mod forandringer der er risikobetonet DIT UKENDTE OMRÅDE Området hverken du eller andre kender noget til. Et område du kun kan påvirke ved at prøve ting af. Det var måske ikke så slemt af give og modtage feedback. Det kunne du jo godt og så er området allerede blevet reduceret. At arbejde med det ukendte område kræver også risikovillighed. Du skal turde at prøve dig selv af. Er tilliden i gruppen stor (stort åbent område), er det "lettere" at turde prøve kræfter med det ukendte.

15 Johari test Refleksion over test først alene og så med makker:
Passer vinduet på dig? • Hvilke spørgsmål er der i testen forskel imellem det point du har givet dig selv og det point din sidemand har givet dig? • Hvad tror du det skyldes? • Hvad hæmmer og hvad fremmer din egen udvikling som leder? - Giv mindst 2 bud på hver

16 Feedback

17 Feedback betyder tilbagemelding og opstår, når mennesker er villige til konstruktivt at fortælle hinanden, hvorledes deres adfærd opleves!

18 Feedback Adskil identitet og adfærd Brug en sandwich Server din feedback på den mest “fordøjelige” måde. Udtrykket henviser til en sandwich, der består af 1 stk. overskåret bolle og en bøf. De to dele brød er den positive feedback, som brødet er den let fordøjelig. Bøffen er den “lærerige”, der kan blive bedre. Start med noget specifikt, du synes var godt. Hvad var det du hørte og så “OG” er et vigtigt ord, når man fortsætter med at komme med forslag til, hvad der kunne gøre det endnu bedre fremover. Afslut med at fortælle noget generelt positivt. HUSK at sandwichen skal kunne fordøje - forholdet mellem bøf og bolle skal være “spiseligt”.

19

20 FEED-BACK 1. Adfærd, gå efter bolden - ikke manden.
- nøgleord, når du giver konstruktiv feedback ! 1. Adfærd, gå efter bolden - ikke manden. 2. Gør feedbacken specifik. 3. Sæt "jeg" bag feedbacken. 4. Undgå sarkasme, ironi og vrede. 5. Pak ikke din feedback ind. 6. Bevar det konstruktive forhold til personen. 7. Giv modtager mulighed for at han/hun kan stille uddybende spørgsmål.

21 FEED-BACK - nøgleord, når du modtager konstruktiv feedback !
1. Acceptér feedbacken. 2. Gå ikke i diskussion, da du ikke kan ændre andres oplevelse af dig og din adfærd. 3. Modtag feedbacken i en positiv ånd. 4. Giv dig selv mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

22 Feedback øvelse

23 Aktiv lytning Lille øvelse

24 Lytning på niveau 1 Sætter sig selv i centrum
Associerer til egne oplevelser Tænker højt Du lytter reelt ikke, men søger blot at bekræfte den viden, holdning som du har i forvejen Vurderer ud fra egne behov og erfaringer Spørger for at tilfredsstille egen nysgerrighed Bliver belærende Lærer med andre ord ikke noget nyt

25 Lytning på niveau 2 Sætter den anden i centrum
Lytte objektivt efter fakta, hvor du lytter efter informationer, der er nye for dig. Stiller spørgsmål for at stimulere fokuspersonens dialog med sig selv og omverdenen Er accepterende og medfølende i forhold til fokuspersonen Er nysgerrig på, hvad fokuspersonen er nysgerrig på at opdage Du lytter stadig ikke mellem linjerne!

26 Lytning på niveau 3 Lytter til alt hvad der sker
Empatisk lytning, hvor du lytter med et åbent sind Din egen agenda er væk, og du sætter dig i afsenderens sted, hvilket betyder at du er i stand til at lytte mellem linjerne Du fanger således også følelserne, stemninger og du er i stand til at vurdere om der er sammenhæng mellem ord og følelser. I nogle situationer kan du gætte hvad afsenderen vil sige – før det bliver sagt

27 Lytte niveau 4 Lytte med åbent hjerte og åben vilje, hvor det som afsenderen siger, får dig til at ændre dig.

28

29

30

31 Tak for i dag!


Download ppt "Lederens kommunikation og værktøjer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google