Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse Består i et samspil mellem mennesker, for at nå

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse Består i et samspil mellem mennesker, for at nå"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse Består i et samspil mellem mennesker, for at nå
et fælles mål ved hjælp af fælles midler

2 Ledelse Management: Leadership Faglige kompetencer
Administrative egenskaber Klassiske skole Mekanistisk Leadership Personlige egenskaber Motivere og engagere Humanistisk skole Organisk opfattelse

3

4 Coaching Et ledelsesstil og et værktøj (samtale med specifik spørgeteknik): Frigøre medarbejdernes kompetencer for at maximere præstationerne (konkrete handlingsplaner) Indsigt i egne ressourcer => lære at lære Fjerne de interne barriere som blokerer for udvikling Fjerner fokus på begræsninger

5

6 Empowerment Indførelse af coaching kan ske parallelt med empowerment:
Medarbejderen får ansvar for opgaver ved tildeling af vide rammer og tilhørende ressourcer Varierende og udviklende arbejde Lederens opgave ar coache

7

8

9

10

11 Ledergitteret Ledertræningsværktøj som lederen kan anvende til at udvikle sin egen ledelse Normativ: 9,9 er bedst – i modstrid med situationsbestemt ledelse

12

13 Autoritet Autoritetskilder: Autoritetsformer:
Magt Den formelle magt til at udøve belønninger (løn mv) og negative sanktioner (fyring mv) Kundskaber Magt gennem viden (personlig netværk=> indflydelse på beslutninger) Karisma Personlig udstråling/”kan sælge opgaven” Autoritetsformer: Rationel (medarbejderen accepterer autoriteten); oftest kundskaber og karisma Hæmmende – magt og trusler – ofte ikke tale om fælles mål (kan være ”magt”) Ofte vil lederen betjene sig af alle 3 slags kilder

14

15

16

17 Mayo og Nohria: de bedste ledere
1000 mest markante ledere i 100 år: Evnen til at arbejde med visioner og strategier Besiddelse af pioner- og innovationsevne Evne til at påvirke branchen Evne til at få indflydelse på samfundsmæssige forhold Evne til at skabe gode finansielle resultater Evne til at arbejde med og udvikle medarbejdere Mindst 4 skal være til stede for at lederen fungerer

18

19 Adizes 4 lederroller Idealleder har 4 store bogstaver (PAEI)
En god leder har alle fire roller med mindst små bogstaver men intet 0 Skal kende sine svage og stærke sider Ved blot et 0=> mismanagement: dårlig lederstil, hvis man har 0 kan man ikke påskynde andre ledere med bogstav i denne lederrolle Lederteams: Lederen sammensætter sit team så det supplerer lederen på hans svage sider Ledergruppen bør supplere hinanden

20

21

22 Lederroller og personlighed
Lederens menneskesyn har indflydelse på ledelsen: McGregor, Schein Lederegenskaber: Bennis og Nanus, Mayo og Nohria Lederroller, lederteam og organisatorisk udvikling: Adizes

23

24

25

26 SL2-modellen Et udviklingsforløb – medarbejderen går fra U1 til U4
S4 til U1 er mangelfuld ledelse S1 til U4 er overdoseret ledelse

27

28 Mangfoldighedsledelse
Udnytte individers potentiale i organisationen => flere mangfoldige ressourcer til rådighed =>håndtere omgivelsernes stigende mangfoldighed (stigende globalisering og heterogene kunder/markeder) Kræver at organisationen kan ”inkludere” individers forskellighed og få synenergi ud af dette (modsat konflikter og eksklusion)

29

30 Indsatsområder ved integration af subkulturer
Sikre akkulturation Opnå fælles kulturelle værdier Løse kulturelle konflikter Sikre strukturel integration grupper er ligestillet strukturelt (hierarkiet) Uformel integration Også minoritetskulturerne indgår i uformelle netværk => fremmer også akkulturationen Undgå kulturel bias Favorisering af den dominerende kultur Sikre Organisatorisk identifikation Også minoritetskulturen identificerer sig med organisationen som deres Undgå konfliker Mellem etniske grupper

31

32


Download ppt "Ledelse Består i et samspil mellem mennesker, for at nå"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google