Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om at skrive 3.årsopgave i matematik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om at skrive 3.årsopgave i matematik"— Præsentationens transcript:

1 Om at skrive 3.årsopgave i matematik
- hvor svært kan det være?

2 En myte: Det er sværere at skrive 3
En myte: Det er sværere at skrive 3.årsopgave i matematik end i de fleste andre fag. Gennemsnitskarakteren for matematikopgaver er ikke lavere end i andre fag (tværtimod: matematik: ca. 9,0; Alle fag: ca. 8,3) Der er ikke flere klagesager i matematik end i andre fag En middelgod elev kan uden problemer skrive en middelgod matematikopgave

3 Et faktum: Det er sjovere at skrive 3
Et faktum: Det er sjovere at skrive 3.årsopgave i matematik end i de fleste andre fag! Du får tæt og ofte mere intens vejledning end i andre fag! Der er meget brede valgmuligheder! Der er absolut uproblematisk at finde egnet litteratur! Matematikfagets skønhed åbenbares oftest gennem fordybelsen! Du er elev på et matematikhold, hvor udgangspunktet er bedre end gennemsnittets!

4 Formål med 3.årsopgave i matematik:
selvstændigt, dybdegående arbejde indenfor et matematisk område skriftlig fremstilling af indsamlet stof: overskue… bearbejde… disponere… sammenfatte formidle…

5 Opgavens emne: Et matematisk emne, der ikke indgår i pensum.
En kendt teori, der udbygges og perspektiveres. Et matematikhistorisk indhold. Udgangspunkt i problemstilling udenfor matematikken.

6 Et eksempel fra virkelighedens verden:
Område: Komplekse tal Emne: Opgave/Titel: 1. Giv en kort redegørelse for de komplekse tals historie. Gør rede for de komplekse tals legeme og for regneregler for komplekse tal. Endvidere ønskes en redegørelse for den komplekse talplan og for geometriske forhold i forbindelse med komplekse tal og operationer med komplekse tal, herunder kompleks konjugering. 2. Redegør detaljeret for de Moivres formel. 3. Skitser beviset for algebraens fundamentalsætning. 4. Løs ligningen z4 - 4z3 + 11z2 - 14z + 10 = 0,       zC.

7 Kilder: Lærebøger i og om matematik
Artikler med matematisk eller statistisk indhold Matematiske kildetekster Internetressourcer Video, interviews, indsamlet statistisk materiale etc.

8 Opgavebesvarelsen: skal demonstrere: selvstændighed udvælgelse af stof
sammenhæng ræsonnementer i bevisførelse beherskelse af faglige metoder vurdering af metoders fordele og ulemper maks. 15 sider (figurer, tabeller, indholdsfortegnelse, bilagsmateriale, litteraturliste og litteraturhenvisninger ikke medregnet).

9 Men han kunne løse 3. gradsligninger allerede for 500 år siden!
Eksempler på emner: Girolamo Cardano Køn – det var han ikke! Men han kunne løse 3. gradsligninger allerede for 500 år siden!

10 Lineære ligningssystemer og matricer
Hvordan løser man to ligninger med to ubekendte? Hvad med 3 ligninger med tre ubekendte? Eller n ligninger med n ubekendte? Vha. matrix-algebra…:

11 Hvordan analyserer man ”langhårede” funktioner?
Det gør man for eksempel ved at udvikle funktionens Taylor-række:

12 Kan man vandre en tur gennem Königsberg og kun krydse hver bro én gang?
Grafteori er nødvendig for at besvare dette problem!

13 Fraktaler Ovenfor ses ”grafen” for iterationen af en
Kompleks funktion – en såkaldt fraktal!

14 Sfærisk geometri Hvordan fungerer GPS-systemet? Hvilken matematisk teori ligger bag?

15 Pythagoras Hvem var han? Hvorfor blev han forfulgt?
Og hvad har han med guitarspil at gøre?

16 Hvorfor er alle ananas i universet ”ens”?
Og hvad har de med Inger Christensens digte, kaninavl og matematisk talteori at gøre?

17 Fermats Sidste Sætning:
Fremsat af Fermat i 1630 Bevist vha. hypermoderne matematik af Andrew Wiles i 1995

18 Primtallene 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, … Uden dem havde vi hverken dankort, internet eller mobiltelefon…

19 Tidsplan: Uge 37-39: uforpligtende samtaler
Mandag d. 3/10: valg af fag Vejledning Fredag d. 28/10: valg af område


Download ppt "Om at skrive 3.årsopgave i matematik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google