Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den nationale faggruppe Fagmoduler Matematik, 4. – 10. klassetrin.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den nationale faggruppe Fagmoduler Matematik, 4. – 10. klassetrin."— Præsentationens transcript:

1 Den nationale faggruppe Fagmoduler Matematik, 4. – 10. klassetrin

2

3

4 Matematiklæring, tal og algebra Kort beskrivelse af modulet: Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence indenfor fagområdet tal og algebra på 4.-10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv. I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse. Der indgår desuden folkeskolens målbestemmelser og læseplaner for faget matematik. I praksisperspektivet indgår den studerendes observation af elevers matematiske læring og på vurdering af læremidler til aldersgruppen. I praksisperspektivet lægges vægten på udformning af undervisnings- og læringsmål, modeller til planlægning af undervisning og vurdering af læremidler til aldersgruppen. Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne, tal og algebra, og alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder, med særligt fokus på kommunikations-, symbol- og formalismekompetence. I t indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

5

6 Matematikundervisning og geometri Kort beskrivelse af modulet: Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence indenfor fagområdet geometri på 4.- 10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv. I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning i samspillet mellem elev, lærer og matematikfaget. I dette perspektiv indgår også elevers arbejde med matematikholdige tekster. I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder til matematikundervisningen på 4.-10. klassetrin. Heri indgår udformning af undervisnings- og læringsmål, planlægning af matematikundervisning, elevers kreative aktiviteter i og udenfor klassen. I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder. Heri indgår desuden elevers kreative aktivitetet i og udenfor klassen Det matematikfaglige perspektiv omfatter både de matematiske emner, plan- og rumgeometri, og alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder, med særligt fokus på ræsonnements- og tankegangskompetence. I t indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.


Download ppt "Den nationale faggruppe Fagmoduler Matematik, 4. – 10. klassetrin."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google