Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden Velkomst v. ordstyrer Palle Woss, direktør i LDD

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden Velkomst v. ordstyrer Palle Woss, direktør i LDD"— Præsentationens transcript:

1 Fællesmøde om områdestruktur selvejende daginstitutioner i Sønderborg kommune den 31/3-2009

2 Dagsorden Velkomst v. ordstyrer Palle Woss, direktør i LDD
Orientering om erfaringer fra andre kommuner og tendenser på landsplan v. Morten Kyst, DLO Orientering om Sønderborg kommunes udspil i forhold til Dagtilbudsloven v. Steen Sterndorf, konsulent i LDD Debat om kommunens udspil Etablering af netværk/forhandlingsudvalg Næste møde? Eventuelt

3 Der er i løbet af de sidste 5 år sket en eksplosiv udvikling i Danmark i retning af:
Større institutioner Nedlæggelse af meget små daginstitutioner Kommunalisering af selvejende institutioner Sammenlægning af institutioner Fælles ledelse Distriktsledelse / Områdestruktur Ca. 75 % af kommunerne har gennemført eller er i gang

4 Den gængse definition af en daginstitution står for forfald
Et dagtilbud kan (muligvis) defineres som en fælles virksomhed omfattende alle en kommunes vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner (børnehuse/enheder), med En leder Et budget En Forældrebestyrelse

5 Uddrag fra Dagtilbudsloven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud: ”…
Uddrag fra Dagtilbudsloven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud:   ”….Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive, hvordan dagtilbuddet arbejder med fastsatte indholdstemaer og mål for læring…”

6 DLOs betænkeligheder:
Det rammer mange selvejende daginstitutioner Forældrenes indflydelse svækkes Det er i strid med servicelovens intentioner Det går for hurtigt Der bør laves forskellige forsøg, der evalueres Der mangler landpolitisk behandling af spørgsmålet Den danske ”børnehavetradition” smadres - til skade for pædagogik og indhold

7 Markante Eksempler Odense (Selvejende i forpligtende samarbejde)
Høje-Taastrup (Selvejende udgør et område på tværs af geografi) Rudersdal (Selvejende fusioneres til en samlet selvejende institution) Greve (Naturlige fællesskaber) Gentofte (Fælles ledelse – kompetencer) Århus (Selvejende solo, men i netværk) Viborg (Sønderborg, Haderslev, Roskilde) – alle inspireret af Odense-modellen

8 Hvad sker der med de selvejende, hvis der indføres områdeledelse
De bliver tilbudt kommunalisering – og nogle bliver kommunale Nogle vælger at forblive sig selv og selvejende Nogle vælger at blive helt privat De forbliver selvejende juridisk set – men indgår i forpligtende samarbejde, og bevarer deres Bestyrelse For nogen sker der ingen ting – selv om de betragtes som del af et område.

9 Kan man lede uden ledelsesret og ”hårde” kompetencer (arbejdsgiver, økonomi) ?
Lave gode tilbud for ekstra penge Puljepenge Servicere Motivere Inspirere Koordinere Kommunikere Støtte Opmuntre Trøste

10 Der er foretaget enkelte evalueringer
Forældretilfredsundersøgelse i Århus Udviklingsforum har undersøgt Områdeledelse i fem kommuner – ”Kvalitet i områdeledelsen” Greve Høje-Taastrup Albertslund Svendborg Bornholm Hvad var konklusionerne ? Se bl.a.

11

12

13

14

15 Man skal forandre det bestående, for at bevare det værdifulde
- Selvejende daginstitutioner, og - Den danske ”Børnehavetradition” Er noget værdifuldt !


Download ppt "Dagsorden Velkomst v. ordstyrer Palle Woss, direktør i LDD"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google