Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mad, Måltider og Pædagogik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mad, Måltider og Pædagogik"— Præsentationens transcript:

1 Mad, Måltider og Pædagogik
Hvordan skaber vi de bedste pædagogiske rammer for institutionernes arbejde med mad, måltider og pædagogik? Indhold for dagens oplæg: Hvem er jeg! Kort fortælle om hvad vi gør i KBH - Her er det et kendetegn at ”button up” er i fokus – gennemføre aktiviteter der støtter op om alle de spirer der vokser frem ude i institutionen. Begrundelse for hvorfor denne strategi – highlights fra evaluering

2 Målet med en kommende indsats i København
At danne bindeled mellem pædagogernes kernekompetencer Læring, omsorg, og trivsel & Mad og Måltider Mål: At give frontpersonale inspiration og støtte til at arbejde i endnu højre grad med mad og måltider som en del af en reflekteret pædagogiske praksis – Formål; at bidrage til en reflekteret praksis omkring mad og måltider ude i institutionerne – så mad ikke kommer til at handle om hvad jeg synes som privat person/pædagog – men om vi mener her i Solsikken – begrundet ud fra en pædagogisk praksis set i en faglig kontekst. I en måltidssituation betyder det at vi begrunder vores handlinger ud fra en pædagogisk kontekst – dvs hvis Arthus skal sidde stille – hvorfor så? – Bordskik ? Spise op? Etc. er det noget vi synes eller er det fx pga et fælles bedste – fordybelse, koncentration - omsorg for de mindste etc

3 Citat fra Kvalitativ Evaluering
”…mange voksne har deres egen (private) madkultur med hjemmefra og de principper, der ligger i madkulturen. Det er sjældent ud fra et pædagogisk standpunkt, men ud fra ens personlige erfaringer (man forholder sig til maden og måltidet). Hvis man har en holdning; du skal spise op, hvad der ligger på din tallerken så er det et problem …” Pædagogisk leder Hvorfor er der dette behov En kvalitativ evaluering gennemført i sommer viser også at der er motivation og interesse/behov for at arbejde bevidst med mad og måltider En leder siger i et interview jeg gennemførte i sommer: læs citatet vi kan ikke undgå at være personlige som pædagoger fordi kernekompetence netop bygger på det relationelle – men vi kan godt være personlige og professionelle i relationerne uden at være private – eller stræbe efter det. - Kræver selvfølgelig konstant refleksion i den daglige praksis – og det er noget pædagoger er gode til! Og her er det håbet at de forskellige workshops vil bidrage til at få sat skub i diskussionerne og reflektionerne omkring mad og måltider

4 Citat fra kvalitativ evaluering sommer 2011
”Når man har måltider og så, så mange som i en vuggestue – så er det da dumt ikke at tage det med ind som en pædagogisk aktivitet…. frem for at det er noget, der skal overstås. Det er jo mistet læring!” Souschef Læring er jo netop en af pædagogens kompetencer – en souschef forklarer: Citat….. Men som Per siger – det handler om hvilken læring vi ønsker! Og her er de voksne vigtige aktører

5 Oprids af aktiviteter om Mad måltider og pædagogik
Oplæg på ledermøder 2. Tematiske workshops for frontpersonalet 2a. Interesserede institutioner danner ”makker-par” – sparrer, inspirer og udvikler sig sammen 3. Støtte & inspiration til pædagogiske konsulenter og sundhedsplejersker Hvorfor mad måltider og pædagogik – oplæg for lederne på deres obligatoriske ledermøder Besluttet: Børne/unge cheferne der har valgt denne model – dvs. opbakning oppe fra. Workshops- mere om et øje blik Makker institutioner ud fra devisen – sparring, støtte og inspiration i øjenhøjde Støtte/inspiration til pædagogiske konsulenter og sundhedsplejersker – klæde de korrekte fagpersoner på så de kan faciliterer lærerige processer ude i institutionerne.

6 Workshops – inspiration!
Handleplaner og pædagogiske læreplaner - en vej at gå i arbejdet med mad, måltider og bevægelse Nyeste viden i arbejdet med mad og måltider Måltidets betydning i en madordning Hvordan etablere vi et konstruktivt samarbejde mellem faggrupper Børn midt i madordningen! I København vil Sundhed og Indkøb BUF tilbyde interesserede institutioner workshops – frivillighedsprincippet. Her stiller vi skarpt på hvordan mad og måltider bliver en del af den pædagogiske praksis – dvs. hvordan de beslutninger der tages i forhold til mad og måltider / processerne omkring mad og måltider begrundes ud fra den pædagogiske kontekst. Mål At give støtte til en forandringsproces. Gennemføre 5 forskellige workshops – alle skåret over samme list: Hver gang vil der være: Et kortere oplæg omkring fx arbejdet med handleplaner for mad og måltider, måltidet som ramme, at arbejde med inddragelse etc. En leders fortæller om oplevelser med at have mad og måltider på den pædagogiske dagsorden Erfaringsudveksling i grupper – eksempler på aktiviteter der er lykkes godt Samarbejder med kollegaer inden de går hjem om et lille eksperiment. - diskussion af muligheder og barrierer Og her inviterer vi leder, pædagog og køkkenansvarlig fra hver institution i håber om at kunne forstyrre en anelse når de igen kommer hjem til den travle hverdag. Den diskussion vil vi gerne bidrage til - Hvorfor sidder børnene på Gul stue i minutter mens de på grøn stue er færdige efter 10 minutter? Hvorfor spiser Holger fisk i børnehaven men nægter det derhjemme Hvorfor bliver alfred snakkende og udadvendt når har kommer i køkkenet etc

7 Ønsker mere viden 50% af pædagogerne ønsker viden om, hvordan man kan arbejde med mad, måltider og pædagogik. 35% af lederne udtrykker samme behov. Den kvantitative evaluering viste klart at der var motivation ude i institutionerne –både blandt ledere og pædagoger –

8 Børn i madordningen Inddragelse i madlavningen: 13% af pædagogerne angiver, at børnene er med til at lave mad ugentligt eller dagligt. Kvantitative eval : Kun 13% af børnene inddrages ugentligt eller dagligt dvs. at 87% af børnene inddrages et par gange om måneden eller sjældnere. ”Plads til forbedring” – højre procenter for borddækning dagligt eller sjældnere Inddragelse/deltagelse et centralt tema på den pædagogiske dagsorden - særligt hvis en madordning skal være mere end bespisning! Den kvalitative evaluering kunne uddybe hvorfor så få inddrager børnene dagligt– flere årsager: Manglende viden om hvad der er muligt – også i relation til hygiejne Forståelse af manglende ressourcer Har ofte ingen organisatorisk struktur fx et madudvalg eller forum hvor mad og måltider diskuteres i forbindelsen til den pædagogiske ”setting”/arenaen

9 Bidrag til en øget professionalisering
”Jeg synes generelt det er svært at mad jo er en personlig ting – der er ikke nogen af os, der kan undsige os det, at vi dybes set har den kultur med, som vi har hjemme fra – som vi er blevet opdraget med som børn. Det er den som præger os. Måden vi tænker om maden, måden vi gør det på. Det der skal der arbejdes med. Det er alle de her ting, der omkredser maden. Hvordan kommer de ind i en faglig kontekst og ikke en personlig kontekst” Pædagogisk leder Jeg synes denne leder her rammer opgaven og udfordringerne meget fint ind – der er et behov ude i nogle institutioner for at få italesat hvordan vi arbejder med mad og måltider i en pædagogisk kontekst – og det håber jeg vi kan bidrage til – med støtte, inspiration og et stort engagement.

10 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Mad, Måltider og Pædagogik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google