Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det gode liv? Møde d.11.9.2012 Forældre Odense Kommnune skoleafdeling Professor Niels Egelund fra DPU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det gode liv? Møde d.11.9.2012 Forældre Odense Kommnune skoleafdeling Professor Niels Egelund fra DPU."— Præsentationens transcript:

1 Det gode liv? Møde d.11.9.2012 Forældre Odense Kommnune skoleafdeling Professor Niels Egelund fra DPU

2 Tidslinie og proces 201020112012 2013 Store besparelser på Nørrebjerg- og Enghave- skolerne Manglende politisk vision for og dialog omkring specialområdet skaber utilfredse bestyrelser og forældre Rådmand Stina Willumsen tilbyder sig som dialogpartner Første diskussioner omkring forældreinddrage lse i forhold til nytænkning på specialområdet Kommisorium for forældre-drevet og politisk støttet proces aftales Målet er en forældreskabt vision for børn og unge i alderen 0-25år, som både forældre og politikere kan motiveres af og samles om Forældre workshop omkring “Det gode liv?” Skoleafdeling ved Bent Stokholm og Kurt Buchgraitz + ekstern konsulent professor Niels Egelund facilitering og involvering Vision og principper for “Det gode liv?” præsenteres til Børn-og Unge rådmand Videre forløb aftales - Forældre arbejde I dybden ? - Processer - Snitflader - Roller og ansvar Vision og principper for ”Det gode liv?” præsenteres til børn- og unge udvalget Børn- og unge udvalg bruger forældreskabt vision og principper som del af grundlag for 2015 handleplan JAN AUGNOV JAN FrustrationKick offDialogProcesResultat Politisk handleplan

3 Vision – ”små smil skaber gode liv!” Kompetencecenter der understøtter principper - Lærer, pædagog, sagsbehandler, fys / ergo, psykolog, læger, etc. Individuel handlingsplan Principper 1. Sammenhæng 2. Læring 3. Sociale dimensioner 4. Selvforvaltning stolt tilpas veltilfreds sjov Maksimal livsglæde

4 Vision – ”små smil skaber gode liv!” 2. Livslang læring - undervisning - træning - hjælpemidler - fysiske rammer 1. Sammenhæng - masterplan - overgange - børnehave / skole / fritid / heldags tilbud / sygehus - samarbejde - én sagsbehandler - tryghed - overblik - større enheder 3. Sociale dimensioner - deltage og forholde sig aktivt til sig selv og omverden - fritidstilbud / legeaftaler / venner - myndighed 4. Selvforvaltning - ”én pose penge” - at være en myndig borger - medbestemmelse - selvbestemmelse

5 Baggrund og situation Specialområdet under det tidligere Fyns Amt overgik ved amternes nedlæggelse til Odense Kommune og i overgangen fra Amt til Kommune har der fra brugerside ofte været et oplevelsesskift; fra amtets høje faglighed og holistiske vurderinger til kommunens mere kortsigtede dispositioner Kommunerne har været presset økonomisk, og det er i høj grad gået ud over specialområdet, der har været ramt (og stadig er truet) af nedskæringer jo større nedskæringer – jo mere kassetænkning. Kassetænkning, som bestemt ikke virker befordrende til at tænke i helheder på tværs af grænser (skoleafdeling – børn & unge handikap / kommunegrænser / faggrænser (lærere, pædagoger, fys- ergo-terapeuter, social- og sundhedsassistenter, etc.)

6 Principper for ”Det gode liv?” – hvad er godt for vores børn ? Livskvalitet i dagligdagen –Læring - Træning- Udvikling –Behandling- Pleje- Undervisning Odense Kommune som kompetence- kraft-center for specialområdet – Fyn / Region Syddanmark / Danmark

7 Den røde tråd Sammenhænge / helheder / overgange vuggestue Børnehave skole fritidstilbud tandlæge Aflastning / døgninstitution Tabt arbejds- fortjeneste sagsbehandler Sygehus / behandling Fys / ergo Søskende- problematik Botilbud pension Værge spørgsmål kørselHjælpemidler CSV handikapbil 0 25 Job? ? ? ? ?

8 Tænk ”ud af boksen” – hvad nu hvis ? One stop shopping ? EN konsulent til det hele Sponsorater –Fonde / puljer som integreret del af ledelses/ bestyrelsesarbejde –Øge forældre involvering til at optimere indkøb / nærhedsprincip Et ekstra år i børnehave og så komme ud af CSV et år senere ? - livslang læring / nedbryd kassetænkning – se på helheden - tidlig indsats + 3 fys / - lærer/pædagog Familiebudget, som familien har indflydelse på ? Eks. + hjælper / – taxa ? ? ?

9 Planen Vision – vær åben og ærlig og sig hvad du mener hvad er målet – hvad er det vi vil og hvorfor – hvordan kan vi gøre det Læs og prioriter opsamlingsdokument –Skriv de 5 vigtigste ting på 5 lapper papir i prioriteret rækkefølge –Principper fra første møde Diskussion og indsnævring Formulering


Download ppt "Det gode liv? Møde d.11.9.2012 Forældre Odense Kommnune skoleafdeling Professor Niels Egelund fra DPU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google