Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inklusion i Børneinstitution Højme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inklusion i Børneinstitution Højme"— Præsentationens transcript:

1 Inklusion i Børneinstitution Højme
Projekt ”Ret til fællesskab” startede i 2006 med støtte fra Socialministeriet Skiftede i 2008 navn til projekt ”Social inklusion”, da det i højere grad dækkede projektets indhold Hensigten var at udvikle metoder, værktøjer og organisationsformer, der kunne understøtte og forankre den inkluderende pædagogik i almindelige daginstitutioner med udsatte børn

2 Projektet skabte rammer for:
En organisationsudviklingsproces, hvor det almenpædagogiske og det støttepædagogiske område i fællesskab udviklede et fælles perspektiv på opgaverne og formulerede fælles mål for indsatsen En kompetenceudviklingsproces, hvor de to områder fik et fælles, fagligt kompetenceløft En metodeudviklingsproces, hvor de to områder gennem systematisk uddannelse, træning og supervision udviklede nye, fælles metoder i indsatsen over for børn med særlige behov

3 Helt konkret skete følgende:
Fyraftensmøder for alle medarbejdere. Formålet var at give en fælles introduktion til den inkluderende pædagogik samt praksisfortællinger som metode Værktøjskasse til pædagogisk dokumentation blev uddelt til alle medarbejdere Uddannelse af inklusionsguider, - en i hver institution Fokus på social inklusion i alle Institutionsledernes kontrakter Kursusforløb for de daglige pædagogiske ledere. Fokus for undervisningen var ledelsesprocesser omkring implementering af social inklusion

4 Vidensdeling omkring inkluderende pædagogik, - alle børnehuse bidrog med små fortællinger om, hvornår social inklusion lykkedes i den pædagogiske praksis Diplommoduler for pædagoger med titlen ”Social inklusion” Udgivelse af folder til forældrene i børnehusene om, hvorfor og hvordan, vi arbejder med social inklusion Social inklusion blev drøftet på personalemøder og på møder i forældreråd og institutionsbestyrelsen. I den forbindelse er bl.a. inklusionsspillet blevet brugt Metoden inklusionsfortællinger blev et nyt stykke værktøj i værktøjskassen Inklusion blev drøftet i alle samarbejdsorganer, - bl.a. småbørnsforum. Udvikling af fælles mål, - og et fælles børnesyn

5 Inklusion indebærer en ny måde at se på barnet, - et produkt af samspillet mellem barnet og omgivelserne: Det enkelte barns læring og deltagelses muligheder Faglighed: Børnesyn og læringssyn Voksen/barn relation Børnemiljø: Børns adgang til børnefælles skaber Samarbejde om organisering af pædagogisk praksis

6 Et inkluderende grundsyn:
Fra at fokusere på det udsatte barn til et fokus på, at vi har børn, der befinder sig i udsatte positioner Et fokus på konteksten omkring barnet, - på miljø og samspilsprocesser At flytte fokus fra barnets udvikling til fokus på børns og fællesskabets udvikling At fremme alle børns muligheder for deltagelse i forskellige typer af fællesskaber, der matcher mangfoldigheden

7 Eksempler på ændret praksis:
Fra stueopdeling til mere fleksible grupper Fra aktiviteter, der foregår samtidigt for en stor gruppe af børn til forskellige aktiviteter for mindre grupper af børn De voksne positionerer sig, - f.eks. en overbliksvoksen, en fordybelsesvoksen på en aktivitet, en fordybelsesvoksen på en børnegruppe og en praksisvoksen Øget grad af struktur Øget fokus på inkluderende læringsmiljøer Øget fokus på ”rum i rummene”

8 Øget fokus på pædagogfagligheden
Vi forsøger bevidst at skille barnets liv derhjemme og livet i børnehuset Legalt at stille uærbødige og nysgerrige spørgsmål til hinandens praksis, - f.eks. når vi oplever en kollega udviser ekskluderende adfærd Vi tager udgangspunkt i det, der virker (vækstmodellen) Fra at få tildelt støtte til et enkelt barn, får vi oftere støtte til en gruppe af børn Talepædagogen arbejder sjældent med et enkelt barn, hun arbejder med en gruppe af børn

9 Eksempel på, når inklusion lykkes:
Mille skal med raketgruppen på sanseudstilling. Vi går fra børnehaven og op til bussen. Mille går ikke helt så hurtigt, som de andre børn og kommer som den sidste sammen med støttepædagogen til busstoppestedet. En del af de andre børn har taget plads på en bænk. Amalie rejser sig fra bænken, kigger på de andre og siger: ”Ryk lige lidt sammen, så der er plads til Mille”. De andre børn rykker sammen og der bliver plads til Mille. Amalie giver Mille en hjælpende hånd, da bænken er lidt for høj for Mille. (Mille har Downs syndrom og berigede både børn og voksne med stor læring og indsigt i, hvor mangfoldige vi mennesker er)

10 Inklusionen lykkedes fordi:
Der blev arbejdet målrettet med at etablere fællesskaber, som var åbne og imødekommende Der var fokus på Milles muligheder og potentialer Mille blev inkluderet i børnegruppen og fik mange succesoplevelser på det sociale område Alle forældre udviste inkluderende adfærd Personalet var åbne overfor at lære nyt og forholdt sig udviklingsparate til fagligheden, børnemiljøet, - og den pædagogiske praksis

11 Udfordringer: Ikke alle børn kan inkluderes
At turde forholde sig kritisk til hinandens praksis At turde forholde sig kritisk og udviklingsparat til egen praksis Bekymrede og kritiske forældre

12 Hvis det skal lykkes: Efteruddannelse Vidensdeling
Samlet fokus og indsats Udvikling af fælles værdier Højt ambitionsniveau Ledelse, ledelse og ledelse….

13 God fornøjelse,- og husk, at I forældre er vigtige samarbejdspartnere, hvis det skal lykkes!!!


Download ppt "Inklusion i Børneinstitution Højme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google