Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles forældrerådsmøde Onsdag d. 3. oktober 2012 Dagtilbuddet Møllevang.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles forældrerådsmøde Onsdag d. 3. oktober 2012 Dagtilbuddet Møllevang."— Præsentationens transcript:

1 Fælles forældrerådsmøde Onsdag d. 3. oktober 2012 Dagtilbuddet Møllevang

2 Dagsorden 1. Kort velkomst v. Claus 2. Formandens beretning 2011-2012 v. Niels - Hvad har vi arbejdet med det forgangne år..? - Noget om ”Forældreforeningen Møllevang” 3. Introduktion til arbejdet i bestyrelse og forældreråd v. Claus 4. Fri debat – ved bordene og i plenum - Refleksioner i.f.t. Niels’ beretning og Claus’ oplæg 5. Tak for i aften (Bestyrelsen mødes) Dagtilbuddet Møllevang

3

4 Sabro- Korsvejens Skole Tilst Skole Skjoldhøjskolen Møllevangs- skolen Hasle Skole Ellekærskolen

5 Dagtilbuddet Møllevang Sabro- Korsvejens Skole Tilst Skole Skjoldhøjskolen Møllevangs- skolen Hasle Skole Hasle Dagtilbud Dagtilbuddet Møllevang Dagtilbud Ellekær Sabro Dagtilbud Skjoldhøj Dagtilbud Tilst Dagtilbud Ellekærskolen Dagtilbud Charlottehøj

6 1. Magistrat Børn og Unge Rådmand Kristian Würtz Århus Byråd Børn & Unge-direktør Ole Kiil Nils Petersen Område 1 Område 1 Område 1 Område 1 Område 1 Område 1 Område 1 Område 1 Område Børn og Unge chef Ole Kiil Jacobsen Administrationschef Nis Schultz Børn og Unge chef Lotte Henriksen Bygninger Personale Økonomi IT Fællessekr. Pladsanvisning Pædagogik og Integration Sundhed og trivsel PPR og Specialpædagogik Magistrat med politisk ansvarlig rådmand Magistrat med politisk ansvarlig rådmand Magistrat med politisk ansvarlig rådmand Magistrat med politisk ansvarlig rådmand Organisationen af Børn & Unge i Århus Kommune Dagtilbuddet Møllevang Human Resource

7 Dagtilbuddet Møllevang Hasle Vuggestue Møllevangsskolen Vuggestuen Kernehuset Dagtilbuddet Møllevang Vuggestuen Vestervang DII Haven Vuggestuen Vesterbo Børnehaven Vesterbo Børnehuset Ovenpå Børnehuset Frydenlund

8 Dagtilbuddet Møllevang Hasle Vuggestue Møllevangsskolen Vuggestuen Kernehuset Dagtilbuddet Møllevang Børnehuset Ovenpå Vuggestuen Vestervang DII Haven Vuggestuen Vesterbo Børnehaven Vesterbo 210 vuggestuebørn 180 børnehavebørn 8 pædagogiske ledere Ca. 130 medarbejdere Budget på ca. 45 mill. kr. Børnehuset Frydenlund

9 Bestyrelsen Dagtilbuddet Møllevang Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere Børnehuset Frydenlund Hasle Vuggestue Børnehuset Ovenpå Bhv. Vesterbo Dagtilbudslederen (DTL) 2 medarbejderrepræsentanter 9 forældre-repræsentanter Dagtilbuddet Møllevang 2 observatører (PL) Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere DII Haven Bhv. Vesterbo Vug. Vesterbo Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere Vug. Vestervang Forældreråd Pædagogisk leder 5 forældrerepræsentanter 2 medarbejdere Kernehuset

10 Bestyrelse og forældreråd Oversigt over sammensætning, ansvar og kompetencer i bestyrelse hhv.forældreråd. BestyrelseForældreråd Sammensætning Opgaver og kompetencer 8 + 1 forældrerepr. 2 medarbejderrepr. (3) Dagtilbudsleder 2 PL’ere som observatører 5 forældrerepr. 1 medarbejderrepr. Pædagogisk leder Fastsætte principper for DT’s virke Fastsætte principper for budget Fastsætte principper for åbningstid Træffe beslutning om ferielukning Føre tilsyn med DT’s virke Påtegne ansøgninger og høringssvar Medinddragelse ved ansættelser Træffe beslutninger om kostordninger Inddragelse i DT’s Lokaludviklingslan Fastsætte principper for anvendelse af DT’s lokaler Medinddragelse og drøftelse af principielle problemstillinger vedr. afdelingen Medinddragelse og samarbejde med afdelingens personale om dagligdagen, møder og arrangementer Bindeled mellem Dagtilbud hhv. afdeling og forældregruppen Sparringspartner for bestyrelsen Evt. fastsætte principper for dele af budget. Dagtilbuddet Møllevang

11 Principper for budgettet Driftmidler og ledelse Kronetildeling i.f.t. antallet af børn Personale i disp.timer og andre ekstratildelinger Disp. & handicaptimer Aflønning af fast personale Vikarudgifter Ledelsesudgifter Videreuddannelse Drift og vedligeholdelse Beskæftigelsesmaterialer Forældrearrangementer Julefest, udflugter o.l. Merindskrivning af børn Ekstra personale Vuggestuebarn ca. 112.000 kr. årligt Børnehavebarn ca. 56.000 kr. årligt Drift (gms.pris) ca. 120.000 kr. årligt pr. afd. Ledelse og adm. ca. 31.000 kr. årligt pr. afd. Vedligeholdelse ca. 35.000 kr. årligt pr. afd. Indtægter Udgifter Samlet budget: ca. 45 mill. kr. Dagtilbuddet Møllevang Investering i børns fremtid Udsatte børn-midler

12 Dagtilbuddet Møllevang Så er der åbnet for spørgsmål……!!!


Download ppt "Fælles forældrerådsmøde Onsdag d. 3. oktober 2012 Dagtilbuddet Møllevang."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google