Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny Dagtilbudslov – og hva´ så?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny Dagtilbudslov – og hva´ så?"— Præsentationens transcript:

1 Ny Dagtilbudslov – og hva´ så?
Velkommen til DLOs konference Ny Dagtilbudslov – og hva´ så?

2 DAGINSTITUTIONERNES LANDS-ORGANISATION
Program: Det store overblik og afmærkning af det nye (Søren Winther, BUPL). Pædagogiske Læreplaner og forældrebestyrelser (Michael Engell Hansted, DLO) Sprogvurderinger (Dorthe Bleses) Børnemiljøvurderinger (DCUM) Brugerinformation (Mona Boel, specialkonsulent, Indenrigsministeriet)

3 Dagtilbudsloven ● En rammelov Bistandsloven (1976) Lov om Social Service (1998) Dagtilbudsloven (2007)

4 Dagtilbudsloven – hvorfor ?
modernisere og udbygge bestemmelserne om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge med henblik på regelforenkling samt kvalitets- og serviceforbedringer. Samt sætte yderligere fokus på indholdet af tilbuddene, herunder tilbuddenes betydning for børn og unges trivsel og udvikling af kom-petencer, samt at øge fleksibiliteten for familierne og skabe en klarere ansvarsfordeling for tilbuddene.

5 Men det handler nok også om, at….
Lægge navn til stort nyt lovkompleks Sætte en milepæl – skabe et eftermæle Skabe fokus og opmærksomhed på området

6 (som DLO kunne have ønsket sig)
Hvad er ikke med i loven (som DLO kunne have ønsket sig) Bedre lovgivning for SFOer -Definition af en daginstitution – kan et dagtilbud blive for stort ? En fri etableringsret for selvejende daginstitutioner. Uindskrænket kompetence for forældrebestyrelser, ELLER: Lovgivningsmulighed for at kommunale daginstitutioner v/ disse forældrebestyrelser får mulighed for at overgå til den selvejende drifts- og styreform - hvorved forældrene sikres en reel og uindskrænket indflydelse og kompetence. Mere anerkendelse af formålene og begreberne dannelse, omsorg, leg og sociale egenskaber. Styrket sammenhæng mellem dagtilbud og familierne. ”Behandlingsgaranti” ift. støttekrævende børn, En pligt til at have forældrebestyrelser Udbedring af børnesygdomme i regler omkring privatinstitutioner

7 Puljeordninger er gledet ud
Der kan ikke fremover oprettes nye puljeordninger. Viften af muligheder for oprettelse af dagtilbud, består fremadrettet af: Men eksisterende puljeordninger kan fortsætte !

8 Fritidshjem Der er i dagtilbudsloven ”parallelle” bestemmelser om Fritidshjem – altså omfattende lovgivning magen til den der gælder for dagtilbud for de 0-6 årige Men hvorfor egentlig det – Var det ikke bedre at bruge lovgivningskrudt på SFO-området? I løbet af de sidste 20 år er langt de fleste 6-10 årige flyttet ud af dagtilbudsområdet og over i skoleregi under skoleloven I dag findes der i Danmark kun ca. 350 Fritidshjem Imod, ca Skolefritidsordninger (SFOer)

9 Betyder en ny lov og nye §§§§
Dagtilbudsloven NYT for BESTYRELSER og FORÆLDREBESTYRELSER Betyder en ny lov og nye §§§§ at der nødvendigvis skal laves nye (styrelses-) vedtægter og driftsoverenskomster ? NEJ !

10 Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO)
Tak for i dag! Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) Tlf


Download ppt "Ny Dagtilbudslov – og hva´ så?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google