Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Temadag for ledere og souschefer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Temadag for ledere og souschefer"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Temadag for ledere og souschefer dlo@dlo.dk

2 Temadag for ledere og souschefer Program 09.30Velkomst Kontraktstyring v. Nana Nyhuus, konsulent i DLO 09.50Områdeledelse og nye dagtilbudsstrukturer v. Michael Engell, konsulent i DLO og Morten Kyst, sekretariatschef i DLO 11.00Pause 11.10Spørgsmål og debat vedr. områdeledelse og nye dagtilbudsstrukturer 11.45Frokost 12.45Obligatorisk frokostordning – et allround oplæg om reglerne, fysiske rammer, sundhed m.m. v. Anne-Birgitte Agger, direktør i Københavns Madhus 14.15Kaffepause 14.35Ny lederoverenskomst – Generel introduktion med særligt fokus på overenskomstens konsekvenser for selvejende daginstitutioner v. Berit Brylow, BUPL Forbund 15.55Afrunding og tak for i dag! dlo@dlo.dk

3 Temadag for ledere og souschefer Kontraktstyring – kært barn har mange navne - Dialogbaseret aftalestyring - Drifts- og udviklingsaftaler - Udviklingskontrakt Fælles er, at der reelt er tale om resultatkontrakter; men det navn bruger man ikke endnu… dlo@dlo.dk

4 Temadag for ledere og souschefer For de selvejende institutioner er der en række formelle problemer: -Lederen er ikke aftalepartner med kommunen; det er bestyrelsen. -Kommunen/forvaltningen har ingen instruktionsbeføjelser over for lederen af den selvejende daginstitution. -Bestyrelsen fastsætter de overordnede værdier og principper for den selvejende institution. -Kontrakten harmonerer ikke altid med driftsoverenskomsten. dlo@dlo.dk

5 Temadag for ledere og souschefer Og der er en række reelle problemer – dvs. problemer, der måske ikke burde være til stede i teorien, men som er det i praksis: - Bestyrelsen sættes udenfor som aftalepartner – og lederen bliver klemt af kommunen, når hun nægter at underskrive med henvisning til, at hun referer til bestyrelsen og det er dem, der er aftalepartner. - Bestyrelsen sættes uden for indflydelse med hensyn til lederens lønindplacering, idet såvel resultatløn som aftalen om grundlønsindplacering hhv. øvrige Ny Løns tillæg i højere grad vil blive centraliseret – typisk ved at lederlønnen ligger uden for rammen (dvs. uden for det budget, institutionen får udmeldt). - Den selvejende institutions egne værdier og principper passer ikke ind i kommunens mål for daginstitutionsområdet. - Kontrakten baseres oftest på at ”pengene følger barnet”, hvilket vil være i modstrid med et evt. fast børnetal eller en vippenormering i driftsoverenskomsten. dlo@dlo.dk

6 Temadag for leder og souschefer Tak for i dag! Daginstitutionernes Lands-Organisation Tlf. 70 27 55 20 E-mail: dlo@dlo.dkdlo@dlo.dk www.dlo.dk dlo@dlo.dk


Download ppt "Velkommen til Temadag for ledere og souschefer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google