Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles forældremøde Thurø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles forældremøde Thurø"— Præsentationens transcript:

1 Fælles forældremøde Thurø
Onsdag den 28. november 2012.

2 Velkommen Introduktion Historiske perspektiv
Fra to huse til en ny institution Forandringsproces Fælles refleksion Kommunikationsstrategi

3 Introduktion Proces i gang – fra 2 huse til 1 hus
Hvad går vi fra – hvad går vi til? Mange perspektiver – barn, forælder, personale, lokalsamfund, skole, fremtidig behov, økonomi m.m. Udvalget Børn/Unge’s rolle – udbygning, lukning? Tilpasning af fysiske rammer – horisont Bestyrelsens rolle i processen Ønske om information og inddragelse – få øje på spørgsmålene

4 Historisk perspektiv. Visioner på Thurø 2007
Udvikling og etablering af nye pladser i 2007 Vuggestuer nedlagt i 2010 Børnetallet falder i 2011 og Børnehuset nedlægger en stue. Udsigt til børnetallet falder i både 2013 og 214

5 Historisk perspektiv. Visioner på Thurø 2007
Udvikling og etablering af nye pladser i 2007 Vuggestuer nedlagt i 2010 Børnetallet falder i 2011 og Børnehuset nedlægger en stue. Udsigt til børnetallet falder i både 2013 og 214 Ny skolestruktur Ingen planer om nybyggeri. 0-2 års tilbud udsat. Udsigt til to små børnehuse. Dialog med bestyrelsen om nye muligheder for ”Det gode børneliv på Thurø”!

6 Fra to huse til en ny institution:
Muligheder og dilemmaer: Fra to huse til en ny institution: Dilemmaer og muligheder: BØRNEHUSET SVANE UGLE Det Nye Fælles. TH. BH Savannen PYramiden Oasen

7 Dilemmaer: To mindre børnehuse: BØRNEHUSET. THURØ BØRNEHAVE
Få medarbejdere til at dække åbningstiden på 50 timer. Lille medarbejder gruppe, sårbar ved sygdom og afvikling af ferie, kurser mm. Sene mødetider for de der lukker, influerer på vores pædagogiske arbejde i løbet af formiddagen. Begrænsninger på legepladsen over middag. Færre muligheder for at være dynamiske ved planlægning og organisering af vores pædagogiske læringsmiljø. Manglende spændvidje på refleksioner og udviklingsrum. Mere m2 plads pr. barn. Ikke muligt at anvende vores skov. Ledelse fra to huse, risiko for tab af tydelighed og nærvær i dagligdagen. BØRNEHUSET. THURØ BØRNEHAVE

8 Konsekvenser: Nøgleord: Øget sårbarhed i forhold til arbejdsmiljø
Mindre dynamisk læreplansmiljø Begrænset råderum i forhold til muligheder

9 Muligheder: Mere dynamisk personalegruppe.
Flere medarbejder der sikre helheden ved sygdom og ferieafvikling mm. Sikre at vi har flere medarbejder på i ydertimerne, dermed undgå alene arbejde. Flere medarbejdertimer i vores tidsrum for planlagt pædagogisk læring. Flere muligheder over middag, på legepladsen og til at afholde div. møder. Ledelse tydelig og samlet omkring personale og forældre. Muligheder for at benytte skoven og Bergmannsvej som værksted. Større dynamik i forhold til reflekteret pædagogisk miljø. Et ny fælles! Det Nye Fælles.

10 Strategier for dynamisk organisation:
Nøgleord: Stærkt arbejdsmiljø som fundament Reflekteret pædagogisk dialogrum Dynamisk og fokuseret læringsmiljø Råderum for muligheder på Thurø

11 FREMTIDEN: I den kommende periode. Forår 13:
Vi fortsætter i de fem grupper. Justeringer på personer og timer. Ekstra ressourcer. Lærerplansforløb fortsættes i de to huse. Ledelsesrummet, delt. Børnetallet i forår 13.

12 Personaleressourcer:
Fordeling af ressourcer i lille hus: 6 medarbejdere Åbningstid 50 timer ( ): Åbnevagt morgenvagt 3. vagt 4. vagt 5. Vagt lukker (går fredage kl ) Ledertimer er lagt først eller sidst på dagen 6. Lukkevagt. (Nogle fredage møder først kl )

13 Forandringer: Måske en smule fyldt op og forvirret!! MEN…..
Åbne dialoger Tilpasse forstyrrelser Mulighed for refleksion Udvikling og læring

14 Grundlag for gode forandringsspor
Retning og mening Stabilitet Ro Relationer

15 Hvilke tanker er sat i gang? Dialog
Tanker i spil Opmærksomhedspunkter Forældre indspark

16 Kommunikation De Nye tiltag:
Vi er i en proces hvor vi beskrive i forløbet . Give et samlet udspil i foråret til et ekstra forældre møde. Børneintra Nyhedsbreve fra Steen Nyhedsbreve fra husene Informationer fra Britta Dialog i dagligdagen Indspark, spil med!

17 SÅ ER DER PAUSE! Oplæg Børnehuset: Om sprog og kommunikation
Oplæg Thurø Børnehave. ”Fri for mobberi” Opdelt på de tre stuer.


Download ppt "Fælles forældremøde Thurø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google