Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhed for alle. Baggrund for projektet •Den kommunale sundhedspolitik udløber med udgangen af 2009 •Markedsføring af Horsens som Sund By •Stigende antal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhed for alle. Baggrund for projektet •Den kommunale sundhedspolitik udløber med udgangen af 2009 •Markedsføring af Horsens som Sund By •Stigende antal."— Præsentationens transcript:

1 Sundhed for alle

2 Baggrund for projektet •Den kommunale sundhedspolitik udløber med udgangen af 2009 •Markedsføring af Horsens som Sund By •Stigende antal borgere med kroniske lidelser •Økonomisk pres på sundhedsudgifter

3 Sundhed for alle og tidsplan Spor 1 (foråret 2010): Formulering af sundhedsstrategi med en vision, fokusområder/temaer og indsatser på tværs af aktører. Deltagerkreds: Arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, foreninger, private aktører, Region Midt og Horsens Kommune Spor 2 (opstart efteråret 2010): Formulering af Kommunal sundhedspolitik Deltagerkreds: Primært kommunale repræsentanter

4 Hvorfor skal vi have en vision •Fælles overordnet mål/vision for hele Horsens •Fælles referenceramme •Mange forskellige interesser – gør en fælles Vision vigtig •Skal bidrage til at vi alle trækker i samme retning

5 Sundhedsstrategi/vision Formulering af sundhedsvision/strategi, hvor de bærende principper er: - Fokus på kommunens sundhedsimage - Differentiere sig fra andre sundhedspolitikker - Åbenbare nye muligheder - Stærkt fokus på proces og inddragelse af eksterne aktører - Ramme for kommunens sundhedspolitik - Enkel og kortfattet

6 Faser i projekt Sundhed for alle 1. Afholdt idedag november 2009 2. Nedsættelse af tænketank 3. Møde i tænketank medio februar: a)Præsentation af sundhedsprofil b)Hvad ved vi i dag om hvad der virker af sundhedsindsatser c)Ideerne fra sundhedsvisionsdagen d)Drøftelse af hvordan borgerne involveres i forbindelse med visions/strategiformulering – ideer Herefter borgerinddragelse, events m.v.

7 Faser i projekt Sundhed for alle 4. Møde i tænketank april 2010 Alle bringer ideer med til vision og strategier på baggrund af høringer, involvering 5. Møde i tænketank juni 2010 Beslutning om sundhedsvision/strategi, som herefter skal politisk behandles.

8 Hvad er en vision Visionen = Erklæring som beskriver, hvorledes virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Visionen skal udtrykke hvor vi vil hen Visionen skal være grundlag for strategiske valg og fravalg Der blev i 2001 vedtaget en sundhedsdeklaration for Horsens Kommune med en vision der havde følgende indhold: ” Horsens byråds mål er at fremme borgernes sundhed gennem fortsat udvikling af bæredygtige lokalsamfund i kommunen” Den nye vision skal ikke kun være Horsens byråds, men dække hele lokal samfundet Horsens.

9 Sundhedstænketank medlemmer Politikere fra Horsens Kommune (Jan Trøjborg og bæredygtighedsudvalget) Repræsentanter for: Uddannelsesinstitutioner Private virksomheder som arbejder med sundhed Foreninger og organisationer Udvalg, råd og bestyrelser Region Midt (Regionssygehuset) Andre offentlige instanser (politi, kultur) Horsens Kommune

10 Visionen 5 minutter - Drøft med din sidemand: Har din forening en vision/målsætning?Eksempel? Prøv at opstille 3 grundlæggende værdier/principper/mål som du synes bør indgå i en enkel Horsens Sundhedsvision? Herefter kort snak i plenum!

11 Bobler fra Sundhedsfremmedagen i november Sundhed: •Det skal være sjovt at leve sundt. •Der skal mere fokus på de gode alternativer frem for forbud. •Folk skal gå sammen om at være sunde. •Sundhed er at føle en mening med livet. Fysisk planlægning: •Tænk sundhed ind når der skal bygges boliger og anlægges grønne områder. Hjælpe folk i stand til at handle selv: •Giv folk redskaber til at skabe sig et godt og overskueligt liv. Det kan for eksempel være en selvhjælpsgruppe eller en patientforening.

12 Bobler fra Sundhedsfremmedagen i november Forbliv sund: •Tænk sundhedsfremme ind alle steder så børn bliver ved med at være sunde. Her spiller netværk i form af familie, venner, naboer og kollegaer en stor rolle. •De professionelle skal bidrage med deres faglige viden, så borgerne selv kan træffe et valg. Sundhed på arbejdspladserne og foreningerne: •Virksomhederne og foreningerne skal være med til at skabe mulighed for de sunde valg. •Ligesom at Horsens Kommune skal skærpe kravene til rygning på offentlige institutioner. •Der bør udarbejdes planer for sundhedsfremme på alle offentlige institutioner. •Kommunen skal servere sund mad og købe sundt ind.

13 Bobler fra Sundhedsfremmedagen i november Sundhed i de kommunale institutioner: •Mad, måltider, bevægelse, leg samt udeliv/natur skal styrkes. •Sund kost samt bevægelse og idræt skal være en naturlig del af hverdagen. Fællesskab er nøgleordet. •Alle forældre skal inddrages i arbejdet med børnene. •Ældre, der har lyst, skal ud til aktiviteter. Hjemmeplejen skal have tid til at motivere den ældre til at komme ud. Vision: •Det skal være tillokkende at leve sundt. Gode vaner skal opbygges i en tidlig alder. Vi skal turde tænke anderledes.

14 Bobler fra Sundhedsfremmedagen i november Samarbejde offentlig/privat: •Frivilligt arbejde kan ikke stå alene. •Frivilligt arbejde skal være styret af ægte interesse. •Kommunen skal blive bedre til at henvise borgere til frivillige foreninger. ? Grundlæggende værdier: •Hver enkelt borger skal tage ansvar for deres egen sundhed ud fra værdierne ligeværdighed, respekt og troværdighed. Grundlæggende spørgsmål: •Hvordan kan vi tale sammen om sundhed? •Skal det være tilladt at vælge det usunde liv? •Hvordan sikrer vi, at borgeren har overblik over sit liv og tager ansvar for det ?

15 Bobler fra Sundhedsfremmedagen i november Input og konkrete idéer •Sundhedsrepræsentanter på virksomhederne •Støtte til alternativ behandling •Junck food i sunde former •Forebyggelse af mobning kan give færre trøstespisere •Godt netværk i familien •Find ildsjæle blandt ældre etniske grupper

16 Gruppearbejde /sidemandsdrøftelse Drøft med din sidemand ideerne – Har I kommentarer ? Skriv dem gerne ned og aflever til slut.

17 Ideer til borgerinddragelse •Landsbyrådet, visionen drøftet på deres møde i marts •Temamøde med etniske minoriteter •Vingstedseminaret idag •En idécafe med patientforeningerne •Møder på arbejdspladser - f.eks. Danish Crown •Sende Sund Bys Sundhedspatrulje ud i de skæve områder - et værtshus, et indkøbscenter el.l. for at spørge borgerne om noget meget konkret "Hvad er sundhed for dig" f.eks. •Møde med hele grupper, f.eks. en selvhjælpsgruppe med pårørende til ADHD- ramte •En "blog" på hjemmesiden

18 Gruppearbejde /sidemandsdrøftelse Drøft ideer til hvordan vi kan inddrage borgerne i forbindelse med projekt ”Sundhed for alle” ? Skriv dem gerne ned og aflever dem


Download ppt "Sundhed for alle. Baggrund for projektet •Den kommunale sundhedspolitik udløber med udgangen af 2009 •Markedsføring af Horsens som Sund By •Stigende antal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google