Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny kultur-, idræts- og fritidspolitik. Velkommen • ”Verden ligger åben” – Hvor skal vi hen? – Hvad skal vores fælles hovedvej være? – Hvad skal vi række.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny kultur-, idræts- og fritidspolitik. Velkommen • ”Verden ligger åben” – Hvor skal vi hen? – Hvad skal vores fælles hovedvej være? – Hvad skal vi række."— Præsentationens transcript:

1 Ny kultur-, idræts- og fritidspolitik

2 Velkommen • ”Verden ligger åben” – Hvor skal vi hen? – Hvad skal vores fælles hovedvej være? – Hvad skal vi række efter, hvad er vores vision? • Hvad skal vi i aften? – Først og fremmest skal vi drømme  – Oplæg til ny politik – Workshops med baggrund i oplægget – Pause med kaffe og kage – Workshops om konkrete ønsker, nye idéer, handlinger – Plenum – Tak for i aften

3 Det videre arbejde • 15. og 22. november: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget, kursen for en ny politik sættes • Slutningen af januar – forslag til ny politik sendes i høring • Debat, møder, • Midten af marts: Høringsfasen slutter • Slutningen af april: Kultur- og Fritidsudvalget beslutter ny politik, der sendes til Byrådet til endelig beslutning

4 Baggrunden for en ny politik • Idrætspolitikken er opfyldt • Kultur- og fritidspolitikken skal fornys • Ny lov om en Folkeoplysningspolitik

5 Hvorfor kun én ny politik ? – Vi skal rive mure ned og tænke på tværs • Vi har ikke længere siloer på havnen – skal vi ikke også droppe dem i vores nye politik? • Hvorfor skal vi rammes ind i firkantede kasser? – Uanset hvor mennesker befinder sig, er de i et læringsrum • Ressourcerne kan bruges endnu bedre: • Det giver flere muligheder og bedre opgaveløsninger, når vi øger samarbejde og videndeling • Det skaber flere intense dannelsesrum • Det skaber udvikling, når kultur-, idræts- og fritidslivet mødes med fælles mål for øje • VI SKAL SE OG BRUGE HINANDEN! – Eks.: • Kultur-, idræt og fritid kan bidrage med mange læringsrum i daginstitutioner og skoler • Talentarbejdet i idrætsverdenen og på musikområdet kan samarbejde • Udviklingen af foreningsarbejdet er godt i gang på idrætsområdet, det kunne måske bruges på fritids- og kulturområdet?

6 Fællesskab • Hvad betyder fællesskab for os? • Skal vi udvikle mødesteder på tværs? – mellem generationer? – mellem forskellige kulturer? – mellem foreninger? – fysiske mødesteder? • Er fællesskab det samme som medlemskab?

7 Fordybelse • Skal vi gøre op med travlhed og i stedet give plads til grundighed? • Skal vi styrke arbejdet med talenterne, der fordyber sig i krop og sjæl? • Er fordybelse eksklusivt eller er det nødven- digt for at vi kan fastholde kvaliteten?

8 Frivillighed • Skal vi have plads til mere frivillighed? • Hvilke værdier skal være fremherskende, når man er frivillig? • Er der grænser for frivillighed? • Skal frivillighed belønnes?

9 Udfordring • Skal vi skabe mere mod på at afprøve nyt? • Skal vi blive dygtigere? • Skal vi udfordre hinanden på tværs – mellem foreninger og institutioner, mellem genera- tioner og kulturer? • Skal vi udfordre talenterne?

10 Udvikling • Hvordan giver vi plads til nye måder og tradi- tioner? • Kan vi udvikle og samtidig bevare trygheden? • Har vi hellige køer, der er blevet slagtemod- ne? • Kan vi skabe et attraktivt miljø for udvikling, der tiltrækker nye mennesker?

11 Værsgo at gå i Workshop • Hvad drømmer I om? • Hvad betyder Fællesskab, Frivillighed, Fordybelse, Udfordring og Udvikling for jer? • Hvordan skal fremtidens Fredericia se ud? • Hvad ”tænder” I på? • Hvilke aftryk skal vi sammen sætte?

12 Værsgo at gå i ny Workshop • Hvilke konkrete forslag har I til fremtiden? – Mere kongelig ballet? – Flere idrætstilbud? – Flottere kunst i det offentlige rum – Nye traditioner, måder at arbejde på?

13 Tak for i aften – kom godt hjem !


Download ppt "Ny kultur-, idræts- og fritidspolitik. Velkommen • ”Verden ligger åben” – Hvor skal vi hen? – Hvad skal vores fælles hovedvej være? – Hvad skal vi række."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google