Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen"— Præsentationens transcript:

1 Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen
Varmepumper Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen

2 Varmepumper Udfordringer som varmepumper kan løse
Effektiv omformning af el til varme. Bruger el når der er rigeligt og prisen er lav. Sparer brændsel på kraftvarmeværker, så den kan bruges når det ikke blæser

3 Varmepumper

4 Varmepumper Hvilke andre opgaver kan varmepumpen løse?
Produktion af grundlast til fjernvarmen Øget afkøling hos slutbrugeren Løfte temperaturen til varmtvandsproduktion Udnyttelse af kombineret køle- og varmeproduktion

5 Varmepumper Hvad er det varmepumpen gør?
Den løfter ”pumper” temperaturen op fra det kolde lager til niveauet i det varme lager. Det kolde lager kan være et naturligt lager (jord, hav, luft) eller et industrielt lager(spildvarme , røggasser) Det varme lager kan være et fjernvarmesystem, en boligblok eller hvor der i øvrigt er behov for varmen

6 Varmepumper Den teknologiske status for varmepumper.
COP værdierne er steget % COP værdier på 3 – 5 Output temperaurer er steget tilsvarende Temperaturer på 90 – 1200 C er ikke umuligt Hyppigste kølemidler er NH3 og CO2 NH3 har næsten samme ydelse som CO2

7 Varmepumper Prisudviklingen på varmepumper Mio. DKK/MWout 2012 2020
2030 CO2 Varmepumpe 6,0 5,2 4,5 NH3 Varmepumpe 3,7 3,0 Kolde lagre Jordvarme Sø - Hav Geotermi pr. km Røggasser Mio. DKK /MW 7,0 3,5 5,0 3,0

8 Varmepumper Varmepumpers størrelse I DK omtaler vi varmepumper i kW
Hovedparten er installeret i parcelhuse og landbrug Der findes et anlæg i Frederikshavn på 1000 kW I S omtaler vi varmepumper i MW Varmepumper i størrelsen 10, 20 og 30 MW til grundlast Varmepumper producerer 20 – 25 PJ til svensk fjernvarme

9 Varmepumper Samfundsøkonomi
AAU har lavet en analyse på det samlede danske system Vindkraft øges til det dobbelte (70 PJ) Øget vind reducerer CHP og øger HOB Brændselsbesparelser øges med 15PJ med varmepumper Varmepumper udbygges fra 50 MWe i 2013 til 450 MWe 2020 Samfundsøkonomiske fordel i perioden 1,5 mia. DKK

10 Varmepumper

11 Varmepumper Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi undersøgt i VPH 2
AAU har undersøgt et 6 MW anlæg inkl. køling Produktionspriser på 150 – 250 kr./GJ Hvis køretiden < 1000 timer endnu mere uinteressant Incitamenter et kendt instrument i energisektoren Overensstemmelse mellem samfunds- og selskabsøkonomi

12 Varmepumper Business case 5 MWe anlæg placeres i Køge
Anlægget skal primært køre når der er overskudsel Der skal identificeres de mest hensigtsmæssige kolde lagre Der skal findes den mest hensigtsmæssige maskine Varmen skal leveres til både distribution og transmission Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse for grundscenarie

13 Varmepumper Følsomhedsanalyser
Hvad betyder øget køretid (øget produktion/dyr el) Konsekvenser af ændringer i elpatronloven (L1417) Vil selskabsøkonomien bedres ved øget elproduktion Forsyningssikkerhedsafgiften


Download ppt "Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google