Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB"— Præsentationens transcript:

1 NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB

2 Udvikling af fremtidens energiløsninger
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Udvikling af fremtidens energiløsninger Koordinering af konkrete projekter skaber det bedste afsæt for innovative løsninger. Krav til løsninger: En betydelig CO2 effekt Et betydeligt vækstpotentiale En høj omkostningseffektivitet En betydelig markedsmodenhed på både kort og langt sigt En høj brandingværdi

3 Smart Energy Projektledelse: DONG
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Smart Energy Projektledelse: DONG Projektgruppen har opstillet 6 ideer til demonstrationsprojekter. Den overordnede ambition er at synliggøre at fælles planlægning af infrastruktur i bydelen kan føre til nye løsninger: Dataindsamling og partnerskaber, der demonstrerer hvordan kollektive energidata for bydelen skaber værdi. Styring af fleksibelt forbrug for at minimere effektbehov i elnettet Optimal styring af grøn el i den kollektive varmeforsyning Anvendelse af elnet tilsluttet energilager til minimering af flaskehalse Integration af fælles solcelleanlæg i bydelen Etablering og styring af en central varmepumpe i lav-temperatur fjernvarmenet

4 Smart house // det intelligente hus Projektledelse: Københavns Kommune
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Smart house // det intelligente hus Projektledelse: Københavns Kommune I samarbejde med private investorer opføres to demonstrationsbyggerier: - et boligbyggeri - et erhvervsbyggeri Vi kombinerer den intelligente bygning med det intelligente distributionsnet. Målsætninger: Reducere forbrug Flytter forbrug til vedvarende energi Evt. lagring af energi

5 Gadebelysning Projektledelse: Københavns Kommune
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Gadebelysning Projektledelse: Københavns Kommune Århusgadekvarteret bliver demonstrationsprojekt for belysning Samarbejde mellem By&Havn, DONG energy, Københavns Kommune og Energistyrelsen. Målsætninger: - Sikre den bedste, mest energieffektive og billigste gadebelysning - Størst mulig egenproduktion lokalt – vi udnytter selve masterne og armaturerne - Fokus på at anvende nyeste og mest energiøkonomiske løsninger, f.eks. LED og OLED

6 Elbiler Projektledelse: DONG
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Elbiler Projektledelse: DONG Fire projektideer skal demonstrere: at beboere og erhvervsdrivende i vid udstrækning kan få dækket deres kørselsbehov som medlemmer af eldelebilsordning. at elbilister har gode muligheder for at oplade deres bil i Nordhavn. elbilsprojektets indhold samt alle projekter relateret til partnerskabet. at parkeringsanlæg i Nordhavn kan indrettes og styres intelligent, så elbiler kan finde pladser nemt og hurtigt.

7 Lavtemperatur fjernvarme Projektledelse: Københavns Energi
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Lavtemperatur fjernvarme Projektledelse: Københavns Energi Ved at sænke temperaturen i fjernvarmenettet, kan der opnås en CO2 reduktion: KE forsyner Århusgadekvarteret med lavtemperaturfjernvarme (70/40 vs 85/50 C i dag.) • En analyse af demo-værdi (kr. /CO2) ved ’ultralavtemperatur’drift i udvalgte bygninger (50 C) i kombination med ’boostløsninger’ til varmt brugsvand mhp. at undgå legionella udarbejdes. Det indstilles desuden at se nærmere på værdien af systemsynergier i samarbejde med de øvrige arbejdsgrupper

8 Fjernkøling Projektledelse: Københavns Energi
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Fjernkøling Projektledelse: Københavns Energi Højtemperatur fjernkøling er en ny og spændende produktionsmulighed for nybyggeri, hvor man potentielt kan fordoble antallet af måneder, hvor kølingen kan leveres som frikøling -dvs. uden at skulle bruge energi på at sænke køletemperaturen, inden den sendes frem til kunderne. Dette vil medføre yderligere CO2 reduktion. Der analyseres for muligheden at forsyne Nordhavn med højtemperatur fjernkøling baseret på havvand. Analysen skal afdække, om der er grundlag for, at et konkret projekt kan igangsættes.

9 Varmelager Projektledelse: Københavns Energi
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Varmelager Projektledelse: Københavns Energi Varmelagre benyttes til at gemme varme fra tidspunkter med billig varme til tidspunkter med dyrere varmeproduktion. Varmelagre bruges bl.a. til optimering af kraftvarmeproduktion og som ekstra forsyningssikkerhed. Varmelagret i Nordhavn vil være væsentligt større end de lagre, der eksisterer idag og vil kunne reducere udledningen af CO2 fra fjernvarmen. Der analyseres for potentiale og muligheder for at etablere et varmelager i tørdokken i Nordhavn, herunder, økonomi, lagerets samspil med fjernvarmenettet og en konstruktion af et låg.

10 Geothermi Projektledelse: Københavns Energi
NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB Geothermi Projektledelse: Københavns Energi Geotermisk energi er en både miljøvenlig og vedvarende energiform, der har potentialet til at spille en væsentlig rolle i fremtidens fjernvarmeforsyning. Der foretages en undersøgelse af, om der kan etableres et geotermianlæg i Nordhavn, og hvordan et sådant anlæg kan fungere i forhold til det samlede fjervarmesystem.


Download ppt "NORDHAVN ENERGIPARTNERSKAB"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google