Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forarbejder til en kommende varmeplan Holbæk 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forarbejder til en kommende varmeplan Holbæk 2011"— Præsentationens transcript:

1 Forarbejder til en kommende varmeplan Holbæk 2011

2 Vi venter på et energiforlig – herefter ajourføring af varmeplanen

3 Første varmeforsyningslov i 1979
Inddelte landet i områder hvor der skulle være fjernvarme og naturgas. I det åbne land individuelle varmeforsyningsløsninger.

4 Ændringer af varmeforsyningsloven i 1990
En stor del af ansvaret overgår til kommunerne. Kommuner får mulighed for at lave varmeplaner. Beslutningen sker dog først når projektet er godkendt. Yderligere decentralisering til kommunerne i 2000 og 2005. Kommunerne er forpligtet til at fremme den samfundsøkonomiske bedste opvarmningsform.

5 Den 27. januar 2009 anmoder Klima- og Energiministeren om at fremme udarbejdelsen af projektforslag med henblik på at konvertere naturgas til fjernvarme. Argumenter: Samfundsøkonomi Miljø Brugerøkonomi Selskabsøkonomi

6 Nationale mål: Reduktion i drivhusgasudledningen på 35% i 2020 i forhold til 1990 El- og varmeforsyning dækkes af vedvarende energi i (Vores energi) I øvrigt: Danmark ikke selvforsynende med naturgas efter 2019 Stop for installation af olie- og gasfyr i nybyggeri fra (Vores energi) Stop for installation af oliefyr i eksisterende byggeri fra 2015, alle oliefyr udfaset i 2030 (Vores energi)

7 Holbæk kommune eneste ”by” i Danmark uden fjernvarme

8 Fra forarbejde til en kommende varmeplan Holbæk 2011
Distrikt MWh/år Naturgas Olie Træ/ halm El Fjv/ Blokv VP Andet Total Det åbne land 4.994 85.576 27.781 20.633 748 6.236 5.466 Holbæk 69.471 3.564 10.505 6.419 1.213 1.210 Mindre byer 62.233 8.179 28.849 45.114 4.567 4.291 39.524 59.986 52.281 12.017 10.967

9 Varmeplanen konkluderer at
Holbæk by er særdeles velegnet til fjernvarme til store bebyggelser – især i den østlige og centrale del af byen, men også i vest byen. Der er ingen overskudsvarmekilder i Holbæk. Derfor bør undersøges Fremføring af overskudsvarme fra Kara /Noveren i Roskilde. Biomassekedler, solvarme og store varmepumper.

10 Begge alternativer bør forberedes for, at Holbæk by kan blive 100% forsynet med fjernvarme inden 2030. Hvis man vurderer, at der ikke er grundlag for at skifte til vedvarende energi indenfor de nærmeste 5 år, så bør man alligevel forberede alle renoveringer og nybygninger på fjernvarme. I det åbne land bør varmepumper/solvarme erstatte de nuværende varmekilder. Det skal suppleres med omfattende energirenovering. Varmeplanen er åben over for biogasløsninger. Afventer ramme vilkår.


Download ppt "Forarbejder til en kommende varmeplan Holbæk 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google