Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens energiplanlægning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens energiplanlægning"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens energiplanlægning
31. marts Projektchef Jørgen Abildgaard, Københavns Kommune

2 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Forandring er det eneste konstante! Ambitiøst men realistisk

3 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Lidt om trends: Cities and regions Sustainability Circular Economy Sharing Economy Smartere, hurtigere, bedre Net positive communities Green is the new Black Waste to-profit strategies Ambitiøst men realistisk

4 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Nationale mål ”Energiaftalen ”: Danmarks energiforsyning 100 % vedvarende energi - el, varme, industri og transport % vedvarende energi i Danmark 50 % vind i det danske energiforbrug i 12 % reduktion i bruttoenergiforbruget ift. 2006 ”Danmark uden affald, regeringens ressourcestrategi 2013 ”Køreplan for grøn transport”, fremlægges foråret 2014 Ambitiøst men realistisk …Og det er i kommunerne, det skal ske

5 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Mens vi venter! Hvordan ser energiforsyningen ud i 2050? Hvor stort er energiforbruget? Meget vind og lidt biomasse? Vind og den nationale biomasse? Vind og meget biomasse? Vind og brint? Fossilt Ambitiøst men realistisk

6 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Strategisk energiplanlægning – hvad kan det være? Når fremtiden skal være fossilfri - skal vi arbejde på tværs af kommuner og på tværs af sektorer Når vi tænker i sammen-hængende, fleksible net Når vi træffer beslutninger bl.a. baseret på samfundsøkonomi Når vi udnytter synergier på tværs af sektorerne Når vi samarbejder i kommunerne om beslutningerne Ambitiøst men realistisk Når vi bioforgasser vores affald og bruger den i transporten Når vi tager stilling til konsekvenser for elnettet, når vi får mange elbiler Når vi deler viden og lærer af hinandens erfaringer Når vi sam-arbejder med universiteter og virksomheder

7 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Dilemmaerne er mange Hvor langt kan vi bringe energiforbruget ned frem til 2050 Individuel kontra kollektiv varmeforsyning – dimensionering, kraftvarmens fremtid Biomasse – mængde, etik, udbud, bæredygtighed Indpasning af VE i systemet – energilagring – kapacitet, biler, bygninger Balance mellem energihensyn og naturhensyn, VE ’fylder’ mere Ambitiøst men realistisk

8 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Dilemmaerne (fortsætter…) Udbygning med affaldsforbrænding contra genbrug og ressourcefokus Ejer-lejer-problematikken og faktisk/beregnet forbrug Koordination på transportområdet mellem transportformer Infrastruktur og drivmidler – i energiperspektiv Ambitiøst men realistisk

9 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Dilemmaerne (fortsat) Erhvervsudvikling, arbejdspladser – grøn vækst, nye løsninger Udviklingen af en Smart Region Indkøb Grønne hverdagsvalg … og mange flere »Jeg er enige med de kritikere af den hidtidige praksis, der mener, at vi både inden for fjernvarme, vindmøller, biogas og geotermisk energi risikerer at få lavet forkerte investeringer og at suboptimere, hvis ikke vi får en mere fast kurs med flere faste rammer og holdepunkter.« Kilde: Martin Lidegaard fhv. klimaminister Ambitiøst men realistisk

10 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Der skal investeres milliarder i energianlæg, infrastruktur, ny teknologi m.m. Vi har forskellige styrker, udfordringer og prioriteringer Vi skal have så meget ud af omstillingen som muligt Prioritering i kommunerne Erhvervs-udvikling Forskning Testbed Lokalt engagement Billig energi ? Ambitiøst men realistisk

11 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Eksempler fra hovedstadsregionen Copenhagen Electric Ambitiøst men realistisk

12 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Nye muligheder på tværs af kommuner Sikre koordination og langsigtede løsninger Undgå suboptimering og huske samfundsøkonomiske vurderinger Nye muligheder på tværs af sektorer El, varme, gas, industri, landbrug, transport, affald, ressourcer … Synergi skal optimeres og udnyttes Ny teknologi, effektivisering, besparelser Det kræver, at vi tænker anderledes og arbejder sammen i nye konstellationer ’Energi på Tværs’ skal bidrage! Den fremtidige organisering af sektorerne og ejerstrukturer kommer i spil Ambitiøst men realistisk Projektledelsen i Gate 21 foreslår, at du også fortæller, hvorfor København er med, og det kan du fx gøre til denne slide. Stikord kunne være: Vi har veletableret samarbejde med forsyningsselskaber – udmønter sig blandt andet i Varmeplan Hovedstaden – og her er der også kommunedrøftelser Forbedringspotentiale og muligheder på tværs af sektorer (affald og transport) – hvor vi skal nå længere … Vi kan lære af hinanden – ikke lave de sammen analyser, tænke i stordriftsfordele Vi ser også potentiale for synergier og vækst i regionen ved, at vi arbejder sammen

13 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Vækst i omsætning Ambitiøst men realistisk  Mio DKK Grøn Vækst Velfærdsteknologi Industri Region Hovedstaden 2009 51.748 14.059

14 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Vækst i produktivitet Ambitiøst men realistisk

15 FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING
Milliarder Ambitiøst men realistisk Muligheder saMarbejde


Download ppt "Fremtidens energiplanlægning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google