Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BMX - Klublederseminar BMX overgang til DCU DMU Klublederseminar 2016 Lørdag den 5. november 2016.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BMX - Klublederseminar BMX overgang til DCU DMU Klublederseminar 2016 Lørdag den 5. november 2016."— Præsentationens transcript:

1

2

3 BMX - Klublederseminar
BMX overgang til DCU DMU Klublederseminar 2016 Lørdag den 5. november 2016

4 Dagsorden Valg til BMX Udvalg Årskalender for BMX klubber Årskalender for BMX Udvalg BMX Udvalgets opgaver Rytterlicens 2017 Klubkontingent 2017 Klubtrøjer og team DCU løb Talent- og eliteområde Overgangsordning Klubtræneruddannelse Internationalt område Reglement og overgang til kommissær Banesyn

5 BMX - Klublederseminar
Valg til BMX Udvalg DCU’s bestyrelse har præciseret at klubberne på klublederseminaret kommer med en indstilling, som formelt vedtages på DCU’s kongres i januar Ved samme kongres ændres DCU’s vedtægter, så BMX bliver optaget i DCU. Formand (1 kandidat): Hans Storm, Tønder BMX Distrikt Jylland (4 kandidater): Ole Therkelsen, Varde BMX Preben Harmsen, Varde BMX Jesper Kjeldsen, Østjysk BMX Hanne Feldt, Bjerringbro BMX Distrikt Sjælland (1 kandidat): Torben Ugleholdt, Sorø BMX

6 BMX - Klublederseminar
Årskalender for BMX klubber Måned Aktivitet Januar 2017 DCU’s kongres. 17 repræsentanter fra hvert distrikt og formand har stemmeret. BMX klubber og andre cykelklubber deltager ikke. Dato ikke fastsat (formentlig marts) Forårsmøde (opdelt i distrikter) Mulighed for at mødes grenvis før sæson start November Distriktsmøder (hhv. Sjælland og Jylland) Distriktsbestyrelse og repræsentantskabet vælges (17 repræsentanter) Alle klubber har en stemme. Derudover har klubben en stemme pr 10 licenser (elite/motion) op til maks 4 stemmer. Alle BMX klubber vil have stemmeret på årsmøderne i november 2017 Forslag fra BMX SK: Det nye BMX udvalg arrangere et årligt landsdækkende BMX klublederseminar. Seminar afholdes før den 1. oktober, så mødet kan bruges til evaluering af sportslige regler.

7 BMX - Klublederseminar
Årskalender 2017 for BMX Udvalg Måned Aktivitet Ansvarlige Februar Møde mellem nye udvalgsformænd, administration, kontaktperson samt evt. sportschef og landstræner Administrationen sætter et møde op 1. maj Deadline for indsendelse af ændringsforslag til Sportslige Regler – Bane og Cross Administrationen 15. oktober Deadline for indsendelse af budget og aktivitetsplan for kommende år. 1. oktober Deadline for indsendelse af ændringsforslag til Sportslige Regler – Landevej og MTB og BMX Oktober Møde mellem udvalg/administration/kontaktperson i bestyrelsen. Formålet med mødet er at drøfte indsendt budget og aktivitetsplan for det kommende år. Oktober / November Aktivitets- og budget seminar for udvalgene og bestyrelsen November Tilbagemelding fra bestyrelsen til udvalget Bestyrelsen Administration December Evt. indsendelse af reviderede aktivitetsplaner og budget Udvalgene Udvalgene for tilbagemelding for deres budget for kommende år 1. december Deadline for indsendelse af udvalgsberetning til kongresbogen Udvalgene til Administrationen

8 BMX - Klublederseminar
BMX Udvalgets opgaver Udvalget består af personer. Formanden vælges på DCUs kongres for to år. Hvert distrikt udpeger 1 medlem for et år ad gangen. De ansvarlige landstrænere er medlem af udvalget. Udvalget kan i øvrigt supplere sig selv med maks. 2 personer, og orientere DCUs bestyrelse om dette. Udvalget har følgende overordnede arbejdsopgaver: Varetage de sportslige aktiviteter indenfor BMX sporten, herunder terminsplanlægning. Virke til nye initiativer for udvikling af BMX sporten i Danmark Ansvarlig for udarbejdelse af forslag til faglige regelændringer inden for eget område. Dette foregår inden for de budgetmæssige rammer, og under ansvar over for bestyrelsen. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for de af bestyrelsens fastlagte rammer. Konkrete opgaver: Koordinering mellem de to distrikter Udpegning af træner til Talent Team Danmark 2020 i samarbejde med DCU sportschef Udpegning af international holdleder Fastsætte dansk løbskalender Løbstildeling DM tildeles af DCU's bestyrelse efter indstilling fra BMX Udvalget. JM og SM tildeles af de respektive distrikter. Tildeling af løb til National BMX Cup (All In Racing BMX Cup 2016) foretages af BMX Udvalget. Første opgave bliver udarbejdelse af budget for 2017

9 BMX - Klublederseminar
Rytterlicens under DCU i 2017 DCU Licens- og distriktsafgift 2017 Sjælland Jylland B&U, under 17 år Heraf distrikt 575 kr. (250 kr.) 475 kr. (150 kr.) Senior, 17 år og over 900 kr. 800 kr. Rytterlicens I DCU tegnes en rytterlicens, når en rytter ønsker at deltage i DCU løb. Ulykkesforsikring er ikke med i licensen (se under forsikring). Tidtagningschip koster for hver rytter 270 kr. det første år og efterfølgende 190 kr. pr. år. Uden licens er det muligt at deltage i trænings- og motionsløb Vejledning:

10 BMX - Klublederseminar
Klubkontingent under DCU 2017 Klubkontingent Sjælland Jylland Antal licenser Basisklub 1.000 kr. klippekort Sportsklub Løbsrefusion 3.000 kr. kr. Maks 8 licenser Eliteklub Løbsgebyr Løbsrefusion året efter 4.000 kr. 1.500 kr. 6.000 kr. kr. Ubegrænset Klubkontingent Alle klubber i DCU betaler klubkontingent til distrikterne. Alle BMX klubber forventes at blive Eliteklub. Krav om at eliteklubber afholder løb Mulighed for tilkøb af klippekort med 3 klip som giver adgang til at køre 3 konkurrencecykelløb, når der er tegnet motionslicens (motions licens koster 150 kr.) DCU’s medlemssystem har fokus på licens og løbstilmelding:

11 BMX - Klublederseminar
Klubtrøje og teams ved DCU-løb Fra 2019 bliver der krav om at BMX ryttere skal anvende klubtrøjer. Det er muligt at anvende team trøje, såfremt det er et godkendt DCU team. Fakta : Klubtrøjer og teamstrøjer anvendes ved nationale DCU-løb Ryttere skal være 17 år eller ældre for at være på team (U19, Junior eller 17+ challenger) Prisen for registrering af teams under DCU (MTB/Cross) er i 2017 kr kr. for registreringsafgift og licenspris på kr pr. rytter. Klub- og teamtrøjer skal godkendes af DCUs Tekniske Kommission. Godkendelsen er gældende indtil en klub vælger at ændre i deres design. En klub behøves ikke skifte klubtrøjer hvert år. DCU har et særskilt regelsæt for reklamer. Godkendelse opnås ved at sende en mail til Ulf Herold-Jensen – Medsend billede (for og bag) af trøjen eller designoplæg til nye trøjer. Der er stadig mulighed for at deltage i holdkonkurrencer på tværs af klubber ved for eksempel National BMX Cup. Ved internationale løb under UEC, UCI og NM m.fl. Anvendes de internationale regler Der er således ikke krav om klubtrøjer ved internationale løb, medmindre det fremgå af reglerne for det konkrete løb. Det er muligt for danske ryttere, at deltage på UEC hold under European Cup afdelinger og EM efter UEC’s regler. Krav til beklædning fra UEC følges, herunder krav om dansk flag på skulderen. Ved VM under UCI er der krav om nationstrøje.

12 BMX - Klublederseminar
DCU løb (økonomi) Løbsgebyr til distriktet. Det forventes at koste 25 kr. pr. deltager pr. løb til distrikterne. Beløbet skal dække distrikternes udgifter til 2 kommissærer, 1 beregnerchef og beregnerudstyr m.m. Løbsgebyr til DCU. Der betales 5 kr. pr. rytter pr. løb til DCU for ryttere på 16 år og under. For ryttere på 17 år og over betales 10 kr. pr rytter pr. løb. For de Nationale BMX Cup kan forventes en afgift på yderligere 30 kr. til fælles præmiering Motionsløb Formålet med motionsløb er at få flere aktive ryttere med DCU-licens I DCU er det muligt at afholde motionsløb for ryttere uden licens. Den arrangerende klub er ansvarlig for løbsafvikling ved motionsløb. Det bør fremgå af indbydelsen, at kommissærafgørelser og øvrige spørgsmål vedrørende løbsafvikling ikke kan ankes til DCU

13 BMX - Klublederseminar
Talent- og eliteområde BMX landstræneren under DMU stopper ved udgangen af I DCU er det sportschefen, som er ansvarlig for ansættelse af landstrænere, som det også er under DMU. DCU er i proces med at ansætte en ny sportschef og efterfølgende en BMX landstræner formentlig i starten af 2017. Trænerne under det nuværende Talent Team Danmark 2020 har valgt at stoppe ved udgangen BMX SK vil gerne takke for deres indsats i de seneste to år. Der foregår pt. forhandling mellem SK og en kommende Talenttræner. Den tidligere satsning var præget af et budget der var for begrænset i forhold til behovet, hvorfor SK forhandler med DCU og en kommende træner om, at finde en løsning alle kan være tilfredse med. SK ønsker for nuværende ikke at kommentere på, hvem der forhandles med. Dog mener vi, at der er tale om et godt kvalificeret emne. 

14 BMX - Klublederseminar
Overgangsordning Overgangsordning i hvidbogen (resume) I en overgangsperiode på 2 år (2017 og 2018) optages alle BMX klubber som minimum, som basis klub i DCU. Hvis BMX klubberne i løbet af overgangsperioden udvides med andre cykeldiscipliner skal klubben ændre status til sport eller elite klub efter DCU's regler. I løbet af overgangsperioden på 2 år skal det afklares hvordan nuværende betaling af løbsgebyr fra arrangerende klub til BMX SK kan erstattes af DCU's model, hvor alle klubber betaler for medlemskab til distriktet. Distrikterne afholder så løbsudgifter til udstyr og kommissærer. Revideret overgangsordning Fra 2017 betaler klubberne for løbsudgifter til udstyr, beregnerchef og kommissærer via 25 kr. pr. deltager pr. løb til distriktet. Der betales 5 kr. og 10. til DCU. Samme model som øvrige cykelklubber. I 2017 og har BMX ryttere og BMX klubber dispensation til at kører med individuel trøje. Fra 2019 skal der ved nationale løb i Danmark køres med klubtrøje eller DCU teamtrøje. Ved international løb følges internationale regler. Mindre elite Klubber, som ikke holder løb, kan hos distriktet søge om dispensation til at være basis klub i 2017 og Der er ingen interesse i at lukke klubber, men der kunne opfordres til samarbejde ved at hjælpe til løb etc.

15 BMX - Klublederseminar
Klubtræneruddannelse DCU har DIF Klubtræner 1 og klubtræner 2, som det kendes under DMU DCU er ved at revidere deres klubtræneruddannelse. Mere information følger. BMX Udvalget skal finde BMX-underviser til BMX-delen af klubtræner 1 og 2.

16 BMX - Klublederseminar
Internationalt område International holdleder-funktion fortsætter som under DMU Funktionen som international holdleder fortsætter uændret. BMX Udvalget udpeger en international holdleder (challenge team manager). Den internationale holdleder er Danmarks team manager for challenge rytterne ved UEC European Cup afdelinger , EM, VM og NM. DCU opkræver et forhøjet tilmeldingsgebyr ved disse internationale løb. Det forhøjede beløb finansiere tilskud til Team Managers transportomkostninger (i kr. pr. rytter pr. løb) og team telt m.m.(i kr. pr. rytter pr. løb) International BMX koordinator ophør BMX SK har i en årrække arbejdet for at klubber og kommuner var interesseret i at afholde internationale BMX løb. Ligeledes har BMX SK arbejdet for at UEC og UCI var interesseret i at tildele løb til Danmark. DCU har som forbund mulighed for at få dialog med de politiske beslutningstagere i kommunerne og få forhåndstilsagn hos Sport Event Danmark. Herved er det lettere at få en dialog med UCI og UEC om større internationale cykel løb til Danmark. Ligesom det nordiske arbejde er dybt forankret i DCU og dermed er samarbejdet mellem de nordiske lande i fokus. Ikke mindst inden for BMX-disciplinen.

17 BMX - Klublederseminar
Forsikring DCU klubber har automatisk de 6 DIF forsikringer: En ansvarsforsikring for klubben En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring Psykologisk krisehjælp En idrætsrejseforsikring til dækning på klubture En retshjælpsforsikring Forsikring af Netbank/Bankkonto UCI har krav til ansvars- og ulykkesforsikring for ryttere med licens. DCU har ikke ulykkesforsikring indeholdt i licensen. Det er således rytterens ansvar, at der er tegnet en ulykkesforsikring. Der arbejdes på en løsning, hvor der kan tilbydes tilkøb af ulykkesforsikring til licenser.

18 BMX - Klublederseminar
Reglement og overgang til kommissær BMX reglementet for Danmark vil fremadrettet blive underlagt DCUs generelle reglement, det som vi i dag kender som DMUs alment reglement. Derfor vil der ske ændringer i forhold til den del. Ligeledes ved vi, at UCI vil udsende et nyt BMX reglement inden 1. januar BMX kommissærer vil fra 2017 indtræde i DCUs kommissær gruppe, og vil med rette uddannelse have mulighed for også at dømme MTB løb, ligesom nuværende MTB kommissærer i DCU med rette uddannelse vil have mulighed for at dømme BMX løb. Kommissær uddannelsen er derfor sat på standby indtil vi har et overblik over betydningen af disse ændringer. For officials til sving, så bliver den uddannelse også en del af det nye reglement, hvor vi følger den standard der er for UCI for dette. Det nuværende BMX kommissærudvalg (KU) har en tæt dialog med DCU's kommissærudvalg og DCU’s Tekniske Kommission omkring ovennævnte opgaver.

19 BMX - Klublederseminar
Godkendelse af regelændringer DCU's bestyrelse godkender en gang årligt ændringer til reglement. Rytter/klub kan indsende forslag til ændringer til BMX Udvalget eller distriktet, som videreformidler disse til DCUs kontor. Indstillingsberettiget til sportslige regelændringer er DCU’s fagudvalg (herunder BMX Udvalget). Regelændringer besluttes endeligt af DCU’s bestyrelse, efter en høringsproces hos bl.a. Teknisk Kommission, distrikterne samt eventuelt andre, og implementeres til den efterfølgende sæson. Der implementeres ikke regelændringer for en allerede igangværende sæson. Har du forslag til en sportslig regelændring er proceduren altså således: For sommerdisciplin som BMX er, er fristen for indsendelse af forslag til DCUs kontor 1. oktober (dog først gældende fra oktober 2017). Efter denne dato sender DCUs kontor de indkomne forslag videre til høringsprocessen, og efterfølgende til DCUs bestyrelse, således at en godkendt regel træder i kraft pr. 1/1 efterfølgende sæson. Det betyder, at DCU udvalg og distrikter skal modtage eventuelle forslag i god tid før ovennævnte deadlines. Ændringen implementeres af DCU's Tekniske Kommission i reglementet.

20 BMX - Klublederseminar
Banesyn Alle baner skal synes af en kommissær hvert år. Inden syn af banen skal den enkelte klub have udfyldt en såkaldt ”selv-synsrapport” (DCU’s BMX-banesynsformular), som gennemgås sammen med den synsansvarlige på den afsatte dato. Alle kommisære kan syne baner. En kommissær må ikke syne bane for den klub, han selv er tilknyttet. Kommissæren modtager godtgørelse direkte fra klubben, som ved et BMX-løb (i kr. + kørselsgodtgørelse - der kan anvendes DCU's afregningsblanket). Klubben betaler ikke for banesyn til DCU. Kommissæren indsender banesynsrapport til DCU.

21 BMX - Klublederseminar
Tak for i dag


Download ppt "BMX - Klublederseminar BMX overgang til DCU DMU Klublederseminar 2016 Lørdag den 5. november 2016."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google