Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienterende møde 7. november 2012. Agenda Velkomst Præsentation af bestyrelsen 0.Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.Britts fratrædelse 2.Byggeriet 3.Den.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienterende møde 7. november 2012. Agenda Velkomst Præsentation af bestyrelsen 0.Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.Britts fratrædelse 2.Byggeriet 3.Den."— Præsentationens transcript:

1 Orienterende møde 7. november 2012

2 Agenda Velkomst Præsentation af bestyrelsen 0.Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.Britts fratrædelse 2.Byggeriet 3.Den nære fremtid

3 Forældrerepræsentanter i bestyrelsen •Susanne •Birgitte •Thomas •Rikke •Keyvan •Hanne •Anne-Marie

4 Bestyrelsens ansvar på en privatskole •Du skal varetage skolens overordnede interesser •Du er bestyrelsesmedlem – du er ikke forældre og heller ikke repræsentant for en gruppe af forældre eller andre særinteresser •Du er med til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Det er bestyrelsens ansvar, at det også om 10 – 20 år fortsat er en velfungerende skole. •Du har et personligt ansvar for de beslutninger, der træffes •Du skal være saglig og fornuftig – også selv om en beslutning påvirker dit eget barns skolegang. •Beslutningerne træffes på bestyrelsesmøderne på et fyldestgørende grundlag - der kan ikke træffes beslutninger mellem bestyrelsesmøderne. Kilde: Privatskoleforeningens hjemmeside. Link til papir om bestyrelsens ansvar og opgaver på Privatskoleforeningen http://privatskoleforeningen.dk/redskaber_og_information/bestyrelsesinformation http://privatskoleforeningen.dk/redskaber_og_information/bestyrelsesinformation Punkt 0: Bestyrelsens opgaver og ansvar

5 Det vil sige … •Bestyrelsen har en tilsynsforpligtelse i forhold til skolens drift, herunder økonomi •Bestyrelsesansvar gælder både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, fx i ansættelsesudvalg, byggeudvalg, mm. •Bestyrelsen kan uddelegere kompetencer til underudvalg, indenfor en given ramme. Det vil altid være en samlet bestyrelse der står til ansvar overfor omverden, også for underudvalgs beslutninger •Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen uddelegere til skolens leder… (vedtægter §3 stk. 3) Punkt 0: Bestyrelsens opgaver og ansvar

6 Bestyrelsens arbejdsgange i forhold til økonomi og drift •Bestyrelsen vedtager en ramme og et budget og følger derefter forbruget ved løbende budgetopfølgninger. •Bestyrelsen har mulighed for at udvide rammen løbende, hvis budgetopfølgningen peger på at det er nødvendigt. Punkt 0: Bestyrelsens opgaver og ansvar

7 Fratrædelsesaftaler •Fratrædelsesaftaler er aftaler mellem dem der ansætter og en given medarbejder. •Aftalen handler om, at begge parter bliver enige om at samarbejdet ophører. •Oftest er en væsentlig del af aftalen at medarbejderen gives de bedste forudsætninger for at fortsætte karrieren Punkt 0: Bestyrelsens opgaver og ansvar

8 Britts fratrædelse •Personsag. Derfor kan indholdet ikke drøftes uden deltagelse af sagens parter. •Det der er meldt ud (”uenighed om skolens fremtidige strategiske linje) er aftalt mellem Britt og bestyrelsen. Privatskoleforeningen har forhandlet på bestyrelsens vegne. •Privatskoleforeningen har været med før, under og ved afslutningen af denne sag. Bestyrelsen har været i tæt dialog med foreningen og fået støtte og rådgivning til at håndtere sagen så kompetent som muligt. •Der er ved forhandling aftalt at denne sag er fortrolig. Dette er særligt af hensyn til den part der skal videre fra skolen. Punkt 1: Britts fratrædelse

9 Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget består af: •Tillidsrepræsentant og lærerrådsformand •Konstitueret skoleleder •Leder og stedfortræder i SFO •Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer Punkt 1: Britts fratrædelse

10 Byggeri På sidste generalforsamling blev der fremlagt følgende omkring byggeriet: Punkt 2: Byggeri FaseOpgaveBudget 1Samlingssalen + 4 klasselokaler5 mio. 2Fysik/kemi2 mio. 3Administration2 mio. Fase 1 + 2 kunne udføres indenfor skolens egne opsparede midler. Fase 3 krævede et lån. Derfor besluttede den daværende bestyrelse ikke at gennemføre fase 3 på samme tid som fase 1.

11 Byggeforløb •Rammen var 5 mio. for fase 1 •Bestyrelsen beder i juni skoleledelsen om at stoppe fase 2, da bestyrelsen er bekymret for at rammen er overskredet. Punkt 2: Byggeri

12 Status på byggeri og økonomi •Bestyrelsen har besluttet en ny ramme på 7.7 mio. Der er pt. forbrugt 7.1 mio. og byggeriet er ikke afleveret. •Der vil blive lavet et endeligt revideret byggeregnskab. •Udover de arbejder, der allerede er aftalt, er der opgaver, som ikke er indeholdt i entreprisen. Punkt 2: Byggeri

13 Fysik/kemi •Fysik/kemi lokalet er pt. udskudt •Hvis der skal bygges nu, er det for lånte penge. •Bestyrelsen vil meget gerne have et nyt fysik/kemi lokale, men økonomien skal være i orden. Punkt 2: Byggeri

14 Den nære fremtid •Værdidag i bestyrelsen med den samlede bestyrelse. •Arbejde med åbenhed i forhold til bestyrelsen •Referater på nettet Punkt 3: Den nære fremtid


Download ppt "Orienterende møde 7. november 2012. Agenda Velkomst Præsentation af bestyrelsen 0.Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.Britts fratrædelse 2.Byggeriet 3.Den."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google