Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd ??

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd ??"— Præsentationens transcript:

1 Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd 2009 - ??

2 Organisationsmodel – ’Den Strategiske Trekant’
Værdier Struktur

3 Organisationsmodel – ’Den Strategiske Trekant’

4 Organisationsmodel – Mission
Organisationens eksistensberettigelse. Missionen beskriver, hvorfor virksomheden eller funktionen eksisterer. Missionen angiver, hvilken opgave vi er sat i verden for at løse. Missionen skal fortælle, hvad vi skal – og dermed også hvad vi ikke må. Missionen kan udtrykke hvilke opgaver, vi løser. Missionen indikerer samtidig, hvad der er og fremover skal være organisationens kerneopgaver og hvilke kompetencer der kræves. Missionen er universel og til alle tider holdbar – den har ikke automatisk en udløbsdato, men afhænger af vurderinger af organisationens omverden

5 Organisationsmodel – Mission (eksempel)
Dansk Håndbold Forbunds virke tager udgangspunkt i følgende mission: "DHF er til for alle håndboldspillende foreninger og har til formål bl.a. gennem disse aktivt at virke for håndboldspillets fremme, såvel nationalt som internationalt, herunder at drive turneringsvirksomhed og forestå talentudvikling, udviklings- og uddannelsesvirksomhed, dommeruddannelse, udbygge stævner og drive landsholdsvirksomhed."

6 Organisationsmodel – Vision
Visionen beskriver, hvorledes organisationen ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Visionen er det ønskede og forestillede billede, som vi har om vores organisation i fremtiden – der hvor vi ser os selv i fremtiden, når vi drømmer om vores ønskeposition. Visionen fortæller os og vores samarbejdspartnere, hvor vi gerne vil hen, i hvilken retning vi arbejder for at nå dertil. Ideen i at formulere en vision er at have noget at stræbe efter, så formuleringen må indeholde noget efterstræbelsesværdigt, der ikke er opfyldt i dag. Første – største – bedste – førende – dominerende Visionen bygger videre på organisationens mission samt kortlægning og analyse af de vigtigste interessenter/konkurrenter og deres fremtidige krav og forventninger til organisationen.

7 Organisationsmodel – Vision (eksempel)
Dansk Håndbold Forbunds arbejder for at opfylde følgende vision: "DHF vil skabe de bedste vilkår i verden for udvikling af håndboldspillere og selve håndboldsporten, som aktivitet, forening og forretning." "DHF vil være det bedste håndboldforbund i verden, såvel på som uden for banen."

8 Organisationsmodel – Mål
De resultater der skal skabes gennem gennemførelse af aktiviteter med det formål at realisere de formulerede visioner. Opnåede mål bidrager til realiseringen af organisationen vision og danner rammen for valg af strategier og aktiviteter. Mål skal være operationelle og skal kunne realiseres gennem aktiviteter og gøres til genstand for vurdering. De bør opfylde SMARTØF- kriteriet: S – specifikke M – målbare A – accepterede R – realistiske T – tidsbestemte Ø – økologiske – bæredygtige F - Formuleret positivt i nutid

9 Organisationsmodel – Mål (eksempel)
Sportslig målsætning Den sportslige vision er, at Danmark er verdens bedste håndbold nation, og at både Dame-A og Herre-A kvalificerer sig til OL 2008 [kvalifikationssystemet pt. uafklaret] samt at vores landshold på alle niveauer (A, U, og Y) er kvalificerede til samtlige internationale mesterskaber. Overliggeren Målsætning: Det er DHFs sportslige målsætning at: Dame-A vinder medalje ved VM 05, EM 06, VM 07 samt kvalificerer sig til finalen ved OL 2008 Herre-A vinder medalje ved EM 06, VM 07, EM 08 samt vinder medalje ved OL 2008 Herre-U og -Y samt dame-U og -Y kvalificerer sig til mellemrunden ved samtlige internationale mesterskaber for ungdom og ynglinge. Succeskriterium, dvs. accepteret / godkendt: Dame-A placeres i top 6 ved hhv. VM 05, EM 06 og VM 07 og opnår medalje ved OL 08 Herre-A placeres i top 8 ved EM 06, i top 7 ved VM 07 og i top 8 ved EM 08. Herre-U og -Y samt Dame-U og -Y kvalificerer sig til deltagelse i samtlige internationale slutrunder. Underliggeren Minimumskrav for den nuværende satsning: At DHF's A-landshold kvalificerer sig til mellemrunden ved samtlige EM, og VM i perioden samt at Dame-A kvalificerer sig til OL 2008.

10 Organisationsmodel – Strategier
De angrebsvinkler der vælges for at nå de fastsatte mål Strategierne er operationen mellem ’skrivebord’ og ’handling’, ved at blive omsat til et sæt nøgleprocesser med tilhørende delmål og handlingsplaner for forbedringer. Strategier er aktive valg, der er midler til at opnå de opstille mål. Strategierne er afhængige af målenes ambitionsniveauer. De afhænger af organisationens samlede ressourcer og prioriteter. Strategierne er fastlagte veje, der består af bevidste valg og fravalg af aktiviteter med tilhørende ressourcemæssige kalkuler.

11 Arbejdsgruppens opgave
At formulere et forslag til mission, vision og strategi for at opfylde disse Det gør vi ved at opsummere de ønsker som foreningerne gav udtryk for på debatmødet Og ved at omsætte disse ønsker i konkrete strategier og forslag til strategier Disse kan vi så efterfølgende udsende til alle foreninger til vurdering. God arbejdslyst 


Download ppt "Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd ??"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google