Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

December 2011 Dansk Karate Forbund Dommerprogram 2012 KATA & KUMITE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "December 2011 Dansk Karate Forbund Dommerprogram 2012 KATA & KUMITE."— Præsentationens transcript:

1 December 2011 Dansk Karate Forbund Dommerprogram 2012 KATA & KUMITE

2 December 2011 Formål  Skabe mulighed for at dommer kan opnå tilstrækkelig færdigheder for at deltage ved nationale stævner og uddanne sig til EKF/WKF-niveau  Forbedre samarbejde og bidrage til forståelse af afhængighedsforholdet landshold, coaches og dommerne imellem.

3 December 2011 Vision & mål  Vision: 4 år frem: 50-60 aktive dommere i DK, 5-6 dommere med EKF licens, 1-2 med WKF licens hvor 1 har A licens.  Mål: 2 år : 40-50 aktive dommere, 4-5 dommere med EKF licens, 1-2 med WKF licens.

4 December 2011 Dommerlicenser  KUMITE  Referee A  Referee B  Referee C  Referee D  Judge A  Judge B  Judge C  Judge D  KATA  Jugde A  Jugde B  Jugde C  Jugde D

5 Dommer beføjelser  Det tilstræbes generelt at de højst licenseret dommere dømmer de højst rangerende kampe, såsom semifinaler og finaler o.lign. Dommerudvalget udtager dommer til kampene.  Der kan dog afviges fra ovenstående under hensyntagen til videreuddannelse af dommere. December 2011

6 Alder-grad-krav  Min. 16 år og 2.kyu udøver til kata/kumite

7 Dommerlicenser Nye og opgradering  Ved klubkurser som har til formål at uddanne nye dommere, kan man højst erhverve sig judge D kata og judge D kumite.  Ved dommerkurser afholdt af DU som har til formål at uddanne nye dommere samt opgraderer eksisterende dommere, kan man højst erhverve sig judge B kata og referee C kumite.  Ved dommerkurser afholdt i forbindelse med DM, hvor den praktiske del skal bedømmes til turneringen eller andre lignende stævner udvalgt af DU, kan man erhverve sig alle licenser.  Hver dommer kan max. opgradere 1 gang pr. År. December 2011

8 Teori - krav  Kata  Kumite Niveau Fejl i teoriprøve Judge A Max 2 fejl Judge B Max 4 fejl Judge C Max 6 fejl Judge D Max 8 fejl Niveau Fejl i teoriprøve Referee A Max 5 fejl Referee B Max 7 fejl Referee C Max 10 fejl Referee D Max 13 fejl Niveau Fejl i teoriprøve Judge A Max 16 fejl Judge B Max 20 fejl Judge C Max 23 fejl Judge D Max 25 fejl

9 December 2011 Praksis krav For Kata A og kumite referee A For Kata A og kumite referee A  Deltagelse i mindst 2 bredestævner om året.  Deltagelse til min. 1 national eller international mesterskab om året.  Deltagelse i dommerkurser i forbindelse med DM.  Flertalsgodkendelse fra samtlige medlemmer i Dommerudvalget er påkrævet.

10 December 2011 International dommerlicens (EKF/WKF) Generelt:  Enstemmigt udtaget af DU i forbindelse med licens.  Deltagelse ved mindst et international topstævne, Austria-, Dutch-, German-, Italy-, US-Open.  Skal starte i EKF og opnå A-licens, før man kan starte i WKF EKF:  Deltagelse til regional EM for klubhold, med henblik på at opnå EKF licens.  Efter opnåelse af EKF licens, skal man deltage i min. 1 EM inden man forsøger at opgraderer sin licens igen. WKF:  Deltagelse til VM med henblik på at opnå WKF licens.  Efter opnåelse af WKF licens, skal man deltage i min. 1 VM inden man forsøger at opgradere sin licens igen.

11 December 2011 Udvikling af dommer-team  Hold følelse  Samarbejde med eksterne international top dommere  Feedback af en ekstern underviser.  Evt. video optagelse af landsholdskæmperne og finaler til DM med henblik på intern undervisning og ekstern feedback system.

12 December 2011 Kumite/kata  Praktisk/teknisk undervisning og træning af dommergerninger  Praktisk undervisning af advarsel, straf og scoringskriterierne

13 December 2011 Dommerbog  Alle dommere vil få udleveret et rødt WKF Passport, hvori der påføres alle prøver, licenser og stævner. Kun medlemmer af dommerudvalget kan kvittere for prøver og licenser under Dansk Karate Forbund. Dog kan anden international godkendt myndighed under WKF, også kvittere i bogen.

14 December 2011 Dommerskilt  Alle dommere vil få udleveret et dommerskilt som bæres ved venstre bryst. Dommerskiltet vil nedenfor forbundets officielle logo have teksten ”Judge” eller Referee. Der vil ikke være nogen indikation af niveau Judge eller Referee.

15 December 2011 Uniform  Alle dommere som deltager i programmet, skal bære den officielle dommeruniform som består af grå bukser, kortærmet hvid skjorte, blå blazer, sorte lette indendørs sko uden snøre og det officielle forbundsslips. Uniformen skal bæres ved alle stævner og seminarer. For eksisterende dommere som mangler blazer ydes et tilskud på kr. 750,- mens der ydes tilskud på kr. 1.000,- for nye dommere såfremt budgettet tillader dette.  Slips og fløjte udleveres gratis af Dansk Karate Forbund.

16 December 2011 Offentligørelse af dommere  Alle dommere med dommerlicens i Dansk Karate Forbund vil blive listet under dommere på forbundets hjemmeside

17 December 2011 Dommerprogram + Budget  Dommerprogrammet udarbejdes af DU. Budgettet udarbejdes af DU/økonomiansvarlig, godkendes af bestyrelsen i Dansk Karate Forbund  DU udarbejder budget hvert år og skal kontrollere/sørger for at dette overholdes

18 December 2011 Misligeholdelse af dommergerning  Ved misligeholdelse af dommergerning vurderes dette af DU.  Det tilstræbes at dommere med licenser dømmer som minimum ved 2 stævner pr. år  Det tilstræbes at dommere med licens ved dommergerning udviser god opførelse, ikke blot på tatamien men også udenfor.

19 December 2011 Service center  Støtte DU i rimeligt omfang ved kurser og prøver


Download ppt "December 2011 Dansk Karate Forbund Dommerprogram 2012 KATA & KUMITE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google