Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den faglige opgave Mini-srp. Hvad er mini-srp? Formålet med mini-SRP er at træne det at skrive en tværfaglig, argumenterende opgave. Der er i dette.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den faglige opgave Mini-srp. Hvad er mini-srp? Formålet med mini-SRP er at træne det at skrive en tværfaglig, argumenterende opgave. Der er i dette."— Præsentationens transcript:

1 Den faglige opgave Mini-srp

2

3 Hvad er mini-srp? Formålet med mini-SRP er at træne det at skrive en tværfaglig, argumenterende opgave. Der er i dette forløb fokus på selve opgavegenren, skriveprocessen og din egen rolle i vejledningen. Opgaven er bundet, men du skal selv finde mindst en kilde til at perspektivere emnet med. Opgaveformuleringen vil typisk indeholde tre delopgaver der er formuleret efter Blooms taksonomi.

4 Omfang og aflevering… Du skal skrive ca. 6 normalsider (1 side=2300 anslag). Forside, indholdsfortegnelse, noter, kildelister, illustrationer, tabeller og tekstbilag tæller ikke med i beregningen af sideantallet. Du skal aflevere den færdige opgave XX.

5 Opgaveemner/eksempler fra en 2a (mat, fys, dansk) Matematik –fysik Opgave i kernefysik Opgave i termodynamik Matematik – dansk Fibonaccis talrække i Inger Christens digtsamling Alfabet. Begrebet nul – kan man være ingen? (Solvej Balle, novelle ”§3”) Fysik – dansk Kernefysik – analyse af Michael Madsens sci-fi-dokumentar: Into Eternaty ELLER kommunikationsanalyse af Greenpeaces hjemmeside. Tidens relativitet og uddrag fra Erlend Loes roman”Naiv super”.

6 Blooms taksonomi

7 Genre: Opbygning af den faglige opgave Forside med navn, opgavetitel, fag, evt. billede Abstract (skrives denne gang senere i engelsk) Indholdsfortegnelse Indledende problemformulerende afsnit med metode og motivation. Opgavens hoveddel. Selve undersøgelsen (empirien). Alt efter fag og emne vil denne del have karakter af redegørelse, analyse, diskussion, sammenligning og vurdering. Konklusion og perspektivering Afslut din besvarelse med dato og underskrift. Kildeliste Bilag – herunder udleverede opgaveformulering.

8 Opgavens pentagon

9 Problemformulering med metode Brug opgavens pentagon til at omformulere opgaveformuleringen til et problemformulerende afsnit, hvor også metoden indgår. En opgaveformulering vil typisk indeholde tre delopgaver (jf. Blooms taksonomi): Redegørelse Undersøgelse Diskussion/vurdering/konklusion/perspektivering

10 Et eksempel på en opgaveformulering i fysik-dansk Redegør for tidens relativitet. Giv en karakteristik af hovedpersonen og hans forhold til tiden i uddraget af Erlend Loes roman ”Naiv super” (1996) Diskuter tidsopfattelser i romanen. Inddrag evt. her bilag 2 om tidsanskuelser. Find selv mindst en kilde.

11 Endnu et eksempel på opgave i fysik- dansk… Der ønskes en redegørelse for strålingstyper herunder halveringstiden for radioative isotoper. Giv en analyse af 1-2 centrale steder i Michael Madsens film ”Into Etenaty” (2009) med fokus på filmens genre og budskab. Diskuter filmens budskab Find mindst en kilde.

12 Faglig skrivning Skriv fagligt. Brug fagenes ord og begreber. Skriv sagligt og uden fyldord. Skriv med din egen ’stemme’. Undgå copy paste, men formuler med egne ord. Referer til kilder og undersøgelser. Skriv hvad du undersøger, og hvad du gør i opgaven! Din modtager skal have mulighed for at afkode din proces. Skriv fx ’Jeg vil i det følgende analysere’, ’Som jeg tidligere har redegjort for’, ’konkluderende kan man sige’. Skriv argumenterende – se nedenstående tekstboks om hvordan du skaber koblinger i teksten.

13 Vis din modtager vejen til resultaterne…

14 Argumentationsord Du understøtter argumentationen rent sprogligt ved hjælp af argumentationsord. Brug ord som: For, fordi, da, derfor, nemlig, hvis - så

15 Skriv en disposition Skriv i en mind-map-form. Mindmapping er et fint redskab til notatteknik og strukturering af stof! Eller skriv en lineær disposition med nøglepunkter og overskrifter (hovedafsnit, underafsnit, stikord til pointe).

16 Husk At skrive kildematerialet ind i din disposition! Fx en lineær disposition med mere kød på dispositionen (Overskrifter og underoverskrifter, længere sætninger, citater, og noter til kilder, pointer og underkonklusioner i de individuelle afsnit)

17 Konklusion og perspektivering Du skal i konklusionen samle op på delkonklusioner i opgaven. Understreger, hvordan disse besvarer problemformuleringen. Husk at konklusionen er den påstand hele undersøgelsen tjener som belæg for (jf. argumentmodellen ovenfor) Endelig er det godt at perspektivere din opgave i dette eller et særskilt afsnit, så du (kort) sætter opgaven ind i en sammenhæng.

18 Skriveøvelser

19 Hurtigskrivning Formål: at få gang i tankerne! Skriv 5 min. uden afbrydelser. Skriv i hele sætninger. Slå den indre dommer fra!

20 Nescaféskrivning Skriv din opgave i kort form før du for alvor er gået i gang med at læse og tænke på emnet. Skriv på 10 linjer hvad opgaven skal handle om. Øvelsen er god til at skabe fokus i større opgaver.

21 Registreringsskrivning Formål: at få styr på den viden du har eller skal have. Hvad ved jeg? Hvad tror jeg, jeg ved? Hvad ønsker jeg at vide?

22 5-afsnitsmetoden (Flyum) Hensigt: at skrive korte skitser som i led i at stille og besvare spørgsmål. 1.Skriv tre stikord til opgaven eller et tema/emne 2.Skriv tre sætninger ud fra hvert stikord. Disse sætninger skal være hovedindholdet i de afsnit du nu skriver. 3.Tilføj to sætninger mere som indrammer hovedindholdet. Indledning – afslutning.

23 Flyum fortsat… 4. Hver af de 5 sætninger udvides nu til afsnit. (gentag evt. øvelsen) 5 Tjek det skrevne i forhold til afsnit og overgange. Er der en rød tråd? Ret sprogligt til. Del fx sætninger der er blevet for lange.


Download ppt "Den faglige opgave Mini-srp. Hvad er mini-srp? Formålet med mini-SRP er at træne det at skrive en tværfaglig, argumenterende opgave. Der er i dette."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google