Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

(I bedes sætte jer gruppevis) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "(I bedes sætte jer gruppevis) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 (I bedes sætte jer gruppevis) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen (I bedes sætte jer gruppevis) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

2 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Dagsorden for i dag Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Kritiske punkter i rapportskrivning. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

3 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Typer af formidling Algreen-Ussing, 1990 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

4 15 minutter, så samler vi op. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Øvelse 1 Hvad kendetegner en god rapport i form og indhold? Tag en runde om bordet og sig, hvad I hver især opfatter som god formidling. Sammenfat de væsentligste krav, I sætter til god formidling på et A4 ark 15 minutter, så samler vi op. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

5 Hvad siger erfaringerne (1)
Rapporten skal indeholde alle oplysninger - og ikke flere - som er nødvendige til at dokumentere, analysere og et. løse problemet. Rapporten skal have et logisk flow => en god struktur Algreen-Ussing, 1990 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

6 Hvad siger erfaringerne (2)
Rapporten bør ikke indeholde kommentarer om arbejdsprocessen evt. kommunikations og samarbejdsproblemer. Få en ensartethed i rapporten, både hvad angår den grafiske og sproglige form, samt layoutet. Læseren skal let og hurtigt kunne identificere rapportens relevans i forhold til egne forudsætninger/interesser. Algreen-Ussing, 1990 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

7 Hvad siger erfaringerne (3)
Læseren skal kunne læse rapporten trinvis: Hvis modtageren kun er interesseret i resultater, læses indledning og konklusion. Disse skal derfor kunne stå alene (hvis intet andet er anført). Hvis læseren bliver nysgerrig læses de hovedafsnit som han/hun finder interessent. Hvert afsnit må derfor meget gerne kunne stå alene - ellers skal referencer til tidlige kapitler anføres. Hvis modtageren er yderligere interesseret læses resten af hovedafsnittene. Hvis modtageren har brug for alle detaljer læses også appendiks og bilag. Algreen-Ussing, 1990 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

8 Hvad siger erfaringerne (4)
Rapporten skal være indbydende, overskuelig, præcis og letlæselig - pas på med lange komplicerede sætninger og fremmedord Algreen-Ussing, 1990 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

9 Hvad siger erfaringerne (5)
Rapporten skal være troværdig, dvs. at citater skal fremgå som citater at referater fra kilder skal fremstå som sådanne hvis det er egne ideer/iagttagelser skal dette fremgå vurderinger skal præsenteres med vurderingskriterier og grundlaget for vurderingen projektets afgrænsninger skal fremgå klart projektets metoder skal være gennemskuelige forudsætningerne for konklusionerne skal fremgå at evt. politiske, religiøse eller moralsk normer fremstår som sådan. Algreen-Ussing, 1990 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

10 Hvad siger erfaringerne (6)
Jørgen Helder har lavet 39 anvisninger til god skrivning i bogen: Virksomhedens informationsplanlægning og formidling © Samfundslitteratur 1999. Se uddrag på nettet på kursets hjemmeside © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

11 Og så en lille historie om tegnsætning...
”Hænges, ikke benådes” ELLER ”Hænges ikke, benådes” © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

12 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
PAUSE . © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

13 Kritiske punkter i skriveriet
En præcis synopsis En sigende indholdsfortegnelsen Linket i kæden af kapitler At følge læseren igennem kapitlernes form og indhold Samspillet og balance imellem tekst og illustrationer At få formidlingen videnskabelig © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

14 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Repetition fra P0 Gode råd til synopsis Det skal være kort og præcist Problematikken skal bøjes i neon De primære metoder skal nævnes Hovedkonklusionen skal også med Logikken skal være klar © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

15 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Øvelse 2 Overvej de 3 eksempler på synopsis, som udleveres til jer nu, Brug ca. 5 minutter på at læse dem hver især. Brug ca. 10 minutter til at diskutere deres styrker og svagheder. Herefter samler vi op. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

16 At skrive synopsis trinvis (1)
Initierende problem på 2 linier Problemformulering på 2 linier De 3 væsentligste metoder De 3 væsentligste metoder Hovedkonklusion på problemanalysen Hovedkonklusion på problemløsningen © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

17 At skrive synopsis trinvis (2)
IMRAD: Introduktion, Metoder, Resultater And (og) Diskussion Introduktion: kort indledning f.eks. Initierende problem Metoder: de væsentligste metoder Resultater: hvad kom der ud af at bruge metoderne Diskussion: Konklusion og perspektivering © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

18 Gode råd til indholdsfortegnelsen
Repetition fra P0 Gode råd til indholdsfortegnelsen Overvej antallet af kapitler i forhold til projektets samlede sidetal. Overvej overskueligheden i indholdfortegnelsen - har I opdelt kapitlerne i for mange niveauer? Overvej informationsværdien - er overskrifterne sigende eller er kapitlerne opdelt i for få niveauer © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

19 Mere end en indholdsfortegnelse
Opbyg en oversigts indholdsfortegnelse for hele rapporten (Brug evt. brainstormsmetoden) Hver undergruppe med ansvar for første udkast til et kapitel laver en detaljeret indholds-fortegnelse - så den redigeres allerede der. Disse føres løbende ind i den samlede indholdsfortegnelse - som danner ”kultur” for efterfølgende kapitler. En iterativ proces skal så sikre ensartethed, et logisk forløb og en høj informationsværdi. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

20 Kritiske punkter i skriveriet © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
En præcis synopsis En sigende indholdsfortegnelse Linket i kæden af kapitler At følge læseren igennem kapitlernes form og indhold Samspillet og balance imellem tekst og illustrationer At få formidlingen videnskabelig © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

21 Et kapitel starter med et skelet
1. Hvad er formålet med dette kapitel - noter. 2. Hvilke spørgsmål får læseren besvaret i dette kapitel - og hvor i den senere skrift bliver denne viden relevant - noter. 3. Hvilken viden forudsætter dette kapitel - og er derfor behandlet i tidligere kapitler - noter. 4. Hvilke viden indgår i dette kapitel, noter og tilegn denne. 5. Hvordan skal hovedteksten bygges op - hvilke temaer og relationer herimellem er væsentlige at få frem, lav et strukturdiagram for kapitlet. 6. Skriv kapitlet (og husk opsamling/delkonklusion). © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

22 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tak for i dag Opgaver: Beslut hvordan i vil referere kilder (liste?) Lav første version af jeres synopsis Lav første version af jeres indholdsfortegnelse Send besvarelserne til: © SLP-gruppen, Aalborg Universitet


Download ppt "(I bedes sætte jer gruppevis) © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google