Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejdet mellem Region og Kommune Status over den første tid med sundheds‐koordinator og klinisk funktions opgaver.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejdet mellem Region og Kommune Status over den første tid med sundheds‐koordinator og klinisk funktions opgaver."— Præsentationens transcript:

1 Samarbejdet mellem Region og Kommune Status over den første tid med sundheds‐koordinator og klinisk funktions opgaver.

2 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Samarbejdet Er ikke nyt (især ikke i sundhedsvæsenet) Har fungeret på baggrund af blanketter Har været respektfuldt Har haft lægekonsulenten som oversætter Har ikke været præget af dialog

3 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Det store TTA-projekt Oplæg på Arbejds ‐ og Miljømedicinsk Årsmøde 1. marts 2012 Glen Winzor, Projektkoordinationschef, NFA

4 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Videngrundlaget Danske og udenlandske forsøg Dansk og udenlandsk litteratur To danske hvidbøger - Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde (2010) - Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved muskel- og skeletbesvær (2008)

5 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Resultater Det kan lade sig gøre at implementere en tværfaglig tilgang Det synes at have positiv indflydelse på resultaterne, hvis det tværfaglige samarbejde lykkes Det kræver stram ledelse Alle aktører skal respektere de øvrige aktørers faglighed Der var overordnet en effekt på sygefravær og selvforsørgelse. Men der var store variationer imellem de deltagende kommuner

6 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Reform af førtidspension og flexjob Borgere under 40 år kan få fleksjob for 5 år ad gangen. Fleksjob forudsætter mindst 12 måneders ansættelse under socialt kapitel i OK. Borgere under 40 år skal i udgangspunktet ikke tilkendes førtidspension. Ressourceforløb (1-5 år): Virksomhedspraktik, opkvalificering Forberedelse til uddannelse Psykosocial støtte Misbrugsbehandling Praktisk social støtte Rehabiliteringsteam i kommunerne:Beskæftigelse Social (psykiatri, familie) Sundhed Undervisning Sundhedskoordinator

7 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Sundhedskoordinators opgaver Sundhedsfaglig rådgiver for Rehabiliteringsteam: Vurdering af den foreliggende helbredsdokumentation Forslag til eventuel supplerende helbredsdokumentation Eventuelt samtale med borger Sammenfatning af helbredsforholdenes betydning for funktion, aktivitet og deltagelse Forbindelsesled til borgerens egen læge: Eventuel opfølgning på egen læges oplysninger i lægeattest til Rehabiliteringsteam Drøftelse af forslag til yderligere undersøgelser Drøftelse af behandlingsforslag Vejledning i henvisningsmuligheder Forbindelsesled til Klinisk Funktion: Vejledning af sagsbehandler ved udformning af henvisning Diskussion af Klinisk Funktions eventuelle forslag til yderligere undersøgelser Diskussion af Klinisk Funktions samlede rapport

8 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Klinisk Funktion Regionen skal stille klinisk funktion til rådighed for Rehabiliteringsteamet/kommunen – fra 1. juli 2013. Klinisk funktion skal forsyne Rehabiliteringsteamet/kommunen med de speciallægevurderinger, der er påkrævet. Sundhedskoordinator sikrer forbindelsen til Klinisk Funktion. Hvor Klinisk Funktion påpeger et behandlingsbehov, kontaktes egen læge, der uændret står for visitationen ind i det behandlende sundhedsvæsen.

9 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus

10

11 Udfordringer i samarbejdet Rehabiliteringsteamet kan komme med opfordringer til behandling og udredning. Dette er nødvendigvis nødt til at gå gennem praktiserende læge. Udredning/undersøgelse i klinisk funktion. Skal koordineres og samordnes med praktiserende læge. Der er et udtalt rekrutteringsbehov. Samordning med øvrige aktører.

12 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Samarbejdet med praktiserende læge I TTA-projektet blev den praktiserende læge orienteret om at patienten indgik i projektet og hvad projektet gik ud på Når en borger skal vurderes i rehabiliteringsteamet skal dette forudgås af vurdering ved egen læge. Der er udarbejdet ny attest vedrørende dette. Sundhedskoordinator sammenholder oplysningerne fra praktiserende læge med oplysninger fra sygehusene og vurderer om, der er behov for indhentelse af yderligere dokumentation. Foreslår ved behov inddragelse af klinisk funktion, der bør kunne foretage de fornødne speciallægevurderinger

13 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus

14 Erfaringer fra rehabiliteringsteam Det giver mening med rehabiliteringsteamet Passe på at det ikke blot bliver ”mere af det samme” En fordel med ”mange muskler” Ved udvalgte sager en fordel med både psykiatrisk og somatisk lægedeltagelse Vil ofte kunne kvalificeres ved klinisk funktion Der skal udvikles et samarbejde med praktiserende læge over tid. Behov for lokale aftaler og samarbejdsformer Fælles IT platform? Der har været enkelte negative reaktioner på LÆ265 Behov for fælles uddannelse. Behov for fælles forståelse af funktionsevnen ICF?

15 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Erfaringer fra rehabiliteringsteam Samarbejdet er efter vores mening velfungerende i alle 17 kommuner, men selvfølgelig har der været knaster. Den regionale repræsentant er ikke den eneste nye! Antallet af sager til møderne er et vigtigt punkt. 150/4, 120/5, 100/6 Det er en fordel, at SK også har klinisk erfaring. Vi har prioriteret rehabiliteringsteam, klinisk funktion er under opbygning. I Region Sjælland er vi meget heldige med Regions-psykiatriens deltagelse og støtte. Behov for fælles uddannelse. Vi har planlagt 6 møder med fagligt indhold i 2014. PTSD, Canceroverleveren, Den kroniske smertepatient, Hjerte-lunge patienten, Rehabilitering, Funktionsevnemålinger

16 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Aktuelle situation Har fungeret på vikarbasis ALLE vikarer har søgt på stillingsopslag!!! Stillingsopslag medført ansøgning om flere timer end udbudt ;-) Overlægevurderinger næsten færdig Samtaler i de kommende uger Første fuldtidsansættelse i hus Fundamentet til klinisk funktion lagt med psykiater i hus Under trussel for at blive flyttet til Holbæk, hvilket vil få betydelige negative konsekvenser for rekruttering og tidsforbrug på landevejene (1 helt specialægeårsværk spildt på kørsel!!!!!!!!!!!!)

17 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Hvad kom der ud af de første 172 sager? Pension19.8% Flexjob30.2% Ressourceforløb29.7% ”Return to sender”20.3%

18 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus Helbredstilstand (sygdom/forstyrrelser) AktivitetDeltagelse Kropsfunktioner & kroppens anatomi Personlige faktorer Omgivelsesmæssige faktorer

19 Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afd. Køge Sygehus

20

21

22


Download ppt "Samarbejdet mellem Region og Kommune Status over den første tid med sundheds‐koordinator og klinisk funktions opgaver."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google