Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet HVAD SKAL VI MED ET BRUGERRÅD? Alexandra B. R. Jønsson Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet HVAD SKAL VI MED ET BRUGERRÅD? Alexandra B. R. Jønsson Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet."— Præsentationens transcript:

1 Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet HVAD SKAL VI MED ET BRUGERRÅD? Alexandra B. R. Jønsson Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet

2 Spiseseddel  Hvad er brugerinddragelse  Brugerråd – en del af den organisatoriske brugerinddragelse  Hvordan ved I om I er inddraget?

3 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 870.000 medlemmer Danske patienter

4  Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet  Etableret i 2011 støtte af Trygfonden  Indsamle, bearbejde og formidle viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet ViBIS

5 Hvem træffer beslutning om behandling?

6 Magtrelationer i det danske sundhedsvæsen Konstruktion af afvigelse -> Behandlingsbehov -> Patient Kulturbestemt dominerende faglig tradition -> Forslag til behandling

7  Komplekse og tværgående forløb  Opbygger erfaringer og viden  Egenomsorg er del af behandling  Sygdom gennem et liv Sygdomsbillede og patientrolle  Patientens viden, motivation, vilkår og ressourcer  Nødvendig for behandling  Kræver nye samarbejdsformer

8 Effekter  Bedre livskvalitet  Følger behandlingsplaner bedre  Oplever færre fejl  Bedre fagligt outcome  Mere tilfredse med beslutninger  Bruger sundhedsvæsenet mindre Coulter, 2012 Sundhedsstyrelsen, 2007 MTV, hjerneskaderehabilitering, 2012

9 Niveauer for inddragelse Organisatorisk inddragelse De pårørende Patienten

10 Individuel brugerinddragelse

11 Pårørendeinddragelse

12 Organisatorisk inddragelse I politikudformning, kvalitets- & organisationsudvikling og forskning

13  § 4 ”Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde mv.”

14 Alle vil inddrage... 99% sygeplejersker 98 % læger mener, at det er vigtigt at inddrage patienter i pleje og behandling Sker det? 65 % sygeplejersker og 70 % læger oplever,at det kun sker i nogen eller mindre grad i hverdagen Lægeforeningen, DSR, ViBIS, 2014

15 Organisatorisk inddragelse  Når patienters perspektiv kan bidrage med en anden viden i udvikling af sundhedsvæsenet

16  http://vibis.dk/derfor-er-brugerinddragelse-vigtigt-louise http://vibis.dk/derfor-er-brugerinddragelse-vigtigt-louise

17 Brugerråd  Et konkret eksempel på organisatorisk brugerinddragelse er patienters deltagelse i brugerråd på hospitaler. Et brugerråd kan f.eks. bestå af en fem patienter, der bliver brugt som høringsorgan, når ledelsen på hospitalet skal træffe beslutninger og arbejde med nye arbejdsgange, nyt informationsmateriale, ny indretning af hospitalet eller med initiativer til at højne patientsikkerheden. Brugerrådet bliver ikke kun hørt, men kan også selv fremlægge forslag til nye initiativer på hospitalet.

18 Hvorfor brugerråd?  Dybdegående og nuanceret diskussion af emner  Brugerne har unikt blik på praksis  Brugerinddragende praksis integreret i organisationen  Brugerne kan se andre løsninger

19 Rammer og roller  Anerkendelse af forskellige oplevelser og meninger  Formøder for brugerne kan skærpe dialogen  Undgå aflysninger og forstyrrelser  Åbenhed, dialog og respekt er essentielt  Trygge rammer og gode relationer

20 Proces og facilitering  Forberedelse er essentiel for udbytte  Hvad er formålet med hvert punkt på dagsorden – Drøftelse, idégenerering, information?  Hvilke spilleregler kan I indføre? Fx talerække, behandling af ét emne af gangen, fokus på synspunktet og ikke på personen

21 Diskusion  Hvad vil I have ud af brugerrådet  Hvordan får i det

22 Bliver brugerrådet brugt? Feedback Hvad har jeg som brugerrepræsentant bidraget til? Hvilke tiltag er iværksat på baggrund af min indsats? Evaluering Løbende evaluering og tilpasning af arbejdet i brugerrådet – opgaver, proces mv. Resultater Udbredelse af resultaterne af rådets arbejde til resten af organisationen Hvilke andre opgaver kan brugerrepræ- sentanter inddrages i? http://patientoplevelser.dk/files/dokumenter/arrangementer/praesentation_af_guiden_brugerraad_- _derfor_og_saadan.pdf

23 Forslag til læsning  https://patientoplevelser.dk/files/dokumenter/artikel/brugerraad.pd f https://patientoplevelser.dk/files/dokumenter/artikel/brugerraad.pd f

24 Du kan Forberede dig Tale ud fra erfaring Indhente viden fra patientforeningerne Patientrepræsentantkursus

25 Metoder til at måle inddragelse  Kvalitative og kvantitative procesanalyser  Umiddelbar feedback (sig en ting du vil ta med dig fra dagens møde)  Nedskrevne aftaler

26 Spørgsmål? Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet HVAD SKAL VI MED ET BRUGERRÅD? Alexandra B. R. Jønsson Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google