Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet i Sundhed Pressemøde den 11. februar 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet i Sundhed Pressemøde den 11. februar 2011."— Præsentationens transcript:

1 www.regioner.dk Kvalitet i Sundhed Pressemøde den 11. februar 2011

2 www.regioner.dk Sundhed er et velfærdsområde – ikke et driftsområde Sundhedsvæsenet har i det seneste årti fokuseret meget på kvantitet – på at behandle flere og flere patienter. Nu er ventelisterne nedbragt. Privatsygehusene er et reelt alternativ til at levere ydelser til borgerne på visse områder. Nu handler det om at skabe kvalitet i behandlingerne. Det kræver et synligt kursskifte og nye styringsredskaber, hvor sundhedsvæsenet i højere grad bliver mål på de resultater der bliver skabt for patienterne.

3 www.regioner.dk Status for et offentligt solidarisk sundhedsvæsen Vores sygehuse er blandt de mest effektive i verden Sygehusstrukturen og specialefordelingen er fastlagt Ventetiderne er nedbragt Men den økonomiske virkelighed trænger sig på …… Hvordan kommer vi videre?

4 www.regioner.dk Den økonomiske virkelighed mod 2050 Flere ældre Nye behandlinger Stigende forventninger …… sætter sundhedsvæsenet under pres

5 www.regioner.dk Stramme økonomiske rammer Realvækst 2005-2011

6 www.regioner.dk Hvad er kvalitet? Effekt Patienterne skal have den behandling, der virker bedst Lighed Der skal være lige pleje og behandling for alle borgere Patientsikkerhed Behandlingen skal være sikker for patienterne Patientfokus Patienten og de pårørende er omdrejningspunkt for behandlingen Rettidighed Borgerne skal have behandling og pleje når og hvornår de har behov Omkostningseffektivitet Samfundet skal have mest mulig sundhed for pengene

7 www.regioner.dk Formulering af en ny sundhedspolitik – i form af en kvalitetsdagsorden Der er behov for massive forandringsprocesser systematisk - og i dybden. Der skal i alle sammenhænge fokus på, om behandlingen virker frem for om behandlingen foretages. Det kræver: at der kommer et nyt styringsregime at regionsrådene påtager sig en ny lederrolle at vi gennem konkrete målsætninger fokuserer indsatsen, hvor effekten er størst.

8 www.regioner.dk Fokus på størst effekt KvalitetsinitiativerBesparelser Omkostnings- neutral Koster mere Forbedrer kvalitet reducerer omkostningerne Kvalitets- neutral Forringer kvaliteten

9 www.regioner.dk Nyt statsligt styringsregime I dag fremmer statens styring af regionerne kvantitet frem for kvalitet. Vi vil fokusere på, om tingene virker. Det kræver: at økonomiforhandlingerne kommer til at dreje sig om kvalitet frem for aktivitet. at regionsrådene får øget beslutningskompetence og større frihed til at prioritere. at de økonomiske bånd til regeringen ændres, så vi får en incitamentmodel, der underbygger kvalitetstankegangen. Til gengæld er vi klar til at forpligte os på konkrete mål

10 www.regioner.dk Regionsrådenes lederrolle Der skal formuleres en samlet kvalitetsstrategi. Hvert regionsråd fastlægger, hvordan regionen skal arbejde for at nå de fælles mål og deres egne regionale mål. Regionsrådene skal møde de ansatte, hvor deres faglighed og prioriteringer mødes. Regionsrådene skal planlægge byggerier, indkøb, IT mm. så det underbygger kvalitetsarbejdet. Regionsrådene skal prioritere indsatsen og følge op på udviklingen i de opstillede mål.

11 www.regioner.dk Eksempler på nationale kvalitetsmål Patienttilfredshed Patientilfredsheden skal øges på fire udvalgte områder Patientskader Antallet af patientskader skal nedbringes med 20 pct. over tre år Dødelighed Dødeligheden på sygehusene skal nedbringes med 10 pct. over tre år Forlænget levetiden Levetiden for patienter med f.eks. kræft skal forlænges ……Samtidig vil vi leve op til budgetter og ventetiderne

12 www.regioner.dk Øget patienttilfredshed Ventetiden i modtagelsen skal reduceres med 20 procent Højst 10 procent af patienterne skal opleve ventetid under indlæggelse eller ambulant behandling Antallet af patienter, der modtager skriftlig information, skal øges med 20 procent 90 procent af patienterne skal opleve, at deres pårørende inddrages i beslutningerne vedrørende behandling og pleje ….. alt sammen skal det ske inden for tre år.

13 www.regioner.dk Færre patientskader Vi vil reducere antallet af patientskader med 20 pct. over tre år Indsatsen kræver at vi: Reducerer antallet af infektioner erhvervet under indlæggelse Reducerer antallet af tryksår Forbedrer kommunikationen når en patienten flyttes Reducerer antallet af medicineringsfejl Indretter hospitalerne, så de fremmer sikkerheden

14 www.regioner.dk Reduceret dødelighed Vi vil reducere dødeligheden under indlæggelser med 10 procent over tre år. De seneste to år har regionerne samlet set reduceret dødeligheden med ca. 3 procent Vi vil bygge på erfaringerne fra Patientsikkert Sygehus. Midlerne er bl.a. systematisk observation, hurtig reaktion på prøvesvar og hurtig behandling af infektioner

15 www.regioner.dk Længere levetid med en alvorlig sygdom Regionerne har ansvar for, at borgere, der bliver ramt af alvorlig sygdom, får stillet den rette diagnose, får en behandling af høj kvalitet og dermed lever længst og bedst muligt. Vi vil sætte fokus på: Kræft Hjertesygdomme Lungesygdomme Overdødelighed for psykiatriske patienter Endnu ikke konkrete mål for en længere levetid.

16 www.regioner.dk Sundhed er et velfærdsområde – ikke et driftsområde ”Sundhedsvæsenet har i det seneste årti fokuseret meget på kvantitet – på at behandle flere og flere patienter. Nu er ventelisterne nedbragt. Privatsygehusene er et reelt alternativ til at levere ydelser til borgerne på visse områder. Nu handler det om at skabe kvalitet i behandlingerne. Det kræver et synligt kursskifte og nye styringsredskaber, hvor sundhedsvæsenet i højere grad bliver mål på de resultater der bliver skabt for patienterne.” Altså: Kvalitet er svaret på udfordringerne Regionerne tager ansvaret på sig Men det kræver ny tilgang til sundhedsvæsenet fra alle aktører


Download ppt "Kvalitet i Sundhed Pressemøde den 11. februar 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google