Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temamøde om underretninger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temamøde om underretninger."— Præsentationens transcript:

1 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temamøde om underretninger BU den 18. december 2013

2 Sagsbehandlingen I behandlingen af en underretning er der følgende trin: Underretningen modtages Der sendes en kvittering til afsenderen (medmindre afsenderen er anonym) Forældrene orienteres om underretningen Samtale med forældre og barnet/den unge Indhentelse af samtykke fra forældre til at indhente oplysninger fra andre Enten lukning af sag eller rådgivningsforløb eller børnefaglig undersøgelse

3 En børnefaglig undersøgelse - §50 undersøgelse Kræver samtykke fra forældre og fra den unge, hvis den unge er over 15 år Der indhentes relevante oplysninger med det formål at afdække barnets eller familiens situation. Det kan fx være fra skole, institution, PPR eller andre i netværket Børnesamtalen er et bidrag til undersøgelsen – barnet skal i høj grad inddrages i undersøgelsen Samtaler med forældre er et bidrag til undersøgelsen Evt. samtaler med netværk er et bidrag til undersøgelsen

4 ICS – Integrated Children System En børnefaglig undersøgelse Sundhedsforhold Skoleforhold og læring Fritidsforhold og venskaber Udvikling og adfærd Familieforhold - Familierelationer Grundlæggende omsorg Sikkerhedsaspekter Følelsesmæssig varme Stimulering Vejledning og grænsesætning Stabilitet Familiens historie og funktion Slægtninge og andre i familiens netværk Boligen Beskæftigelse Økonomi Familiens relationer til omgivelserne

5 Hjælpeforanstaltninger Målet med hjælpeforanstaltninger er altid at finde mindst indgribende foranstaltning. Den mindst indgribende foranstaltning er så tæt på barnets almindelige dagligdag og livsførelse som muligt. En eventuel hjælpeforanstaltning er reguleret af lovgivningen (Serviceloven) og af Børnekonventionen, hvor barnets ret til familie er beskyttet Foranstaltninger kan opdeles i forebyggende foranstaltnnger og ikke-forebyggende foranstaltninger. Eksempler på forebyggende foranstaltninger: Socialpædagogisk friplads Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter Familiehus – som fx kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte Eksterne leverandører som fx kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte Praktikgodtgørelse, en arbejdsplads bliver kompenseret for at have en ung ansat Økonomisk støtte til efterskole Aflastning i plejefamilie Lovgivningen har en vid ramme, så man kan selv være kreativ og give økonomisk støtte til fx vaskemaskine, hvis det vurderes at kunne hjælpe i familiens situation Eksempler på ikke-forebyggende foranstaltninger Netværksfamilie – er ikke så udviklet i DK Hos plejefamilie Opholdssted Døgninstitution/behandlingshjem/-steder Kostskoler Skibsprojekter

6 En case med en forebyggende foranstaltning Skolen er bekymret for et barn og har derfor haft samtaler med forældrene. Forældrene oplever ikke, at det er muligt at ændre på situationen. Skolen gør, hvad der er muligt for den. Familieafsnittet modtager en underretning fra skolen om et barns mistrivsel i sociale relationer, barnet er udafreagerende og virker trist. Den børnefaglige undersøgelse afdækker, at det vil være godt med familiebehandling i Familiehuset. I Familiehuset planlægges der med forældrene, hvordan et forløb skal være. Fx samtaler og fælles aktiviteter for hele familien

7 En case med en ikke-forebyggende foranstaltning Familieafsnittet modtager underretninger fra skolen og familien. Underretningerne beskriver et barn der har været i dårlige opvækstvilkår med mors kærester. Barnet bliver mobbet og kan ikke begå sig socialt, hvilket betyder, at barnet ofte kommer i konflikter. Efter vurdering af PPR bliver barnet udredt på børnepsykiatrisk afdeling. Barnet får en diagnose med tilknytningsforstyrrelse og flere underdiagnoser. Det vurderes, at barnet er stærkt behandlingskrævende Barnet anbringes på behandlingshjem med forældrenes samtykke

8 Underretninger og foranstaltninger Der kommer ofte flere underretninger på ét barn/en ung – derfor er det ikke muligt at vurdere antallet af underretninger i forhold til foranstaltninger Opgørelse fra 2013 (et skøn fra resten af året) viser at vi: –har haft 240 forebyggende foranstaltninger –har haft 114 ikke-forebyggende foranstaltninger

9 DUBU – Digitalisering Udsatte Børn og Unge Når DUBU er fuldt implementeret vil det være muligt at følge sagerne ved at sammensætte søgekriterier DUBU implementeres gradvist og med den fulde implementering vil vi kunne følge sager – sandsynligvis fra efteråret 2014

10 Overgrebspakken Den 1. oktober 2013 trådte Overgrebspakken i kraft Overgrebspakken har fokus på følgende områder: Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats Vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer samt styrket opfølgning Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb


Download ppt "Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Temamøde om underretninger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google