Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt: Fælles indsats på psykiatriområdet i Haderslev Kommune og Region Syddanmark.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt: Fælles indsats på psykiatriområdet i Haderslev Kommune og Region Syddanmark."— Præsentationens transcript:

1 Projekt: Fælles indsats på psykiatriområdet i Haderslev Kommune og Region Syddanmark

2 Hvorfor en fælles indsats? Mennesker med en psykiatrisk lidelse har i særlig grad brug for, at systemerne taler sammen. Derfor arbejder vi hele tiden med, hvordan vi på tværs af sektorer kan medvirke til at skabe sammenhængende forløb. Projektet skal sikre et styrket samarbejde omkring de borgere, der har psykiatriske problemstillinger med udgangspunkt i, at tilbuddene samles i ét hus.

3 Hvem er målgruppen for den fælles indsats? Den primære målgruppe er borgere med psykiatriske lidelser, der på grund af lidelsens sværhedsgrad og kompleksitet ikke kan opnå tilstrækkelig hjælp hos den praktiserende læge eller i kommunen, og som behøver indsats fra flere instanser samtidig. Det betyder konkret, at borgeren skal være i lokalpsykiatriens målgruppe samtidig med, at der skal være kontakt til kommunen i forhold til eksempelvis afklaring af forsørgelsesgrund, sygemelding, sociale tiltag eller andet. Den sekundære målgruppe er ikke er målgruppe for en koordineret intensiv indsats mellem flere parter. Via projektet gives medarbejderne i sektorerne en øget viden omkring hinandens fagområder, hvilket vil give den enkelte sektor bedre mulighed for at løse borgerens problematikker, og derved kommer projektet den sekundære målgruppe til gavn.

4 Hvad skal projektet resultere i? Projektarbejdet skal give os: en vision for den fælles indsats bud på, hvad der kan samles i et sundhedscenter forslag til fælles kulturdannelse, herunder at sikre at medarbejderne er klædt på til de tværsektorielle opgaver beskrivelser af aktiviteter og tilbud, der med fordel kan understøtte en fælles psykiatriindsats bud på, hvordan den nyeste teknologi kan inddrages

5 Og hvad er visionen? Som borger vil jeg gerne opleve, at: Der er sammenhæng i indsatsen, og det betyder, at: Jeg og mine pårørende bliver involveret Jeg og mine pårørende bliver set, hørt og forstået De personer, der er involveret i min sag, taler sammen og deler viden om min situation sammen med mig At jeg møder medarbejdere, der personligt og fagligt er klædt på til at samarbejde med mig Så min situation bliver afklaret, og jeg får tilbud, der giver mening for mig, på det tidspunkt, hvor jeg har brug for det!

6 Og hvad er visionen? (fortsat) Som medarbejder vil jeg gerne opleve, at Der er sammenhæng i indsatsen, og det betyder, at: Vi har borgeren for bordenden Vi, der er involveret omkring borgeren, taler og planlægger sammen med borger og pårørende, og aftaler hvem der kompetent følger borgeren Vi har kendskab til og bruger hinandens kompetencer og vilkår, på tværs af fagligheder, sektorer og afdelinger Vi anerkender og respekterer hinandens faglighed og kompetenceområder Vi er innovative og fleksible i vores tilgang til samarbejde og opgaveløsning Så borgerens situation bliver afklaret, og de får tilbud, der giver mening for dem, på det tidspunkt, hvor de har brug for det!

7 De nedsatte arbejdsgrupper Arbejdsgruppe A - afklaring af aktiviteter Arbejdsgruppen har følgende opgaver: Beskrivelse af, hvilke aktiviteter, der skal ligge i et fælles hus Resultat: Almen vejledning og rådgivning Koordineret indsats Behandlingstilbud Sociale aktiviteter Netværksaktiviteter

8 De nedsatte arbejdsgrupper Arbejdsgruppe C - kompetence- og kulturudvikling Arbejdsgruppen har følgende opgaver: Plan for fælles tilgang til borgerne/implementering af vision Medarbejderne kender hinandens visitationskriterier Medarbejderne kender til relevant lovgivning, psykisk sygdom og psykisk sundhed Medarbejdere, der skal varetage ”tovholderfunktionen”/ koordinatorrollen har kompetencer til det System til fortløbende information omkring hinandens tilbudstyper og tilbudsindhold Resultat: Kick off konference den 29. august 2013 Tovholderuddannelse i efteråret 2013 Temaeftermiddage i efteråret 2013

9 De nedsatte arbejdsgrupper Arbejdsgruppe D - vandreplan Arbejdsgruppen har følgende opgaver: Koncept og system for vandreplan Arbejdsgruppen afventer det færdige oplæg fra arbejdsgruppe B.

10 De nedsatte arbejdsgrupper Arbejdsgruppe B - samarbejde omkring udredning, mål og afslutnings- procedure Arbejdsgruppen har følgende opgaver: Arbejdsgangsbeskrivelse for samarbejdet omkring udredning herunder definition af fælles mål for borgeren Fælles afslutningsprocedure for den intensive indsats Pjece til borgere og pårørende omkring de fælles forløb Resultat: Køreplan for Sammenhængende tilbud til borgere med sindslidelser Pixi-udgave af køreplanen Folder til borgere og pårørende omkring Sammenhængende tilbud til borgere med sindslidelser

11 Arbejdsgruppe B

12 Aktiviteter i det fælles forløb Opstartsmøde –Fælles plan –Fælles journal –Koordinerende tovholder Netværksmøde Afslutningsmøde

13 Arbejdsgruppe B Spørgsmål: Hvordan måler vi på indsatsen –Hvilke fokuspunkter skal der være i evalueringen af et fælles forløb? Deltage i et opstartsmøde –Har borgeren lyst til at deltage? –Hvad skal borgeren vide på forhånd? Involvering –Hvornår føler borgeren sig involveret og hørt? –Hvad er afgørende for at føle sig involveret?


Download ppt "Projekt: Fælles indsats på psykiatriområdet i Haderslev Kommune og Region Syddanmark."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google