Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når sammenhæng er bundlinje. Det glade budskab! Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre forskningsdesign 1 år39 %4-12 % 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når sammenhæng er bundlinje. Det glade budskab! Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre forskningsdesign 1 år39 %4-12 % 2."— Præsentationens transcript:

1 Når sammenhæng er bundlinje

2 Det glade budskab! Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre forskningsdesign 1 år39 %4-12 % 2 år70 %18 % Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen

3 …men hvad er det Sherpa gør? En video

4 Hvorfor lykkes det ofte for en Sherpa borger? Metode fasthed – (evidens) Faglighed Organisering – let adgang til tværfaglighed Caseload – der skal være tid til det akutte og forberedelser Mødestruktur – systematisk fremlæggelse af handlingsplaner Krav – forventninger til borgeren Fokus – på fælles målet ”selvforsørgelse” Motivation – er katalysatoren

5 Historien

6 Sundhed Social Psykiatri Beskæftigelse Hvilke fagligheder er ansat i Sherpa?

7 Sherpa evidensbaseret metode med selvforsørgelse som mål

8 Hvordan ser dit socialhjul ud?

9 Helt konkret – hvad er anerledes? Sherpa er der, hvor problemerne skal løses Fleksibilitet i kontakt og hyppighed Tilgængelighed Skriftlighed, Sherpa arbejder i et papirløst rum Papirløs opstart – borgers fortælling er udgangspunktet (dog skriftlighed af væsentlig betydning for sagsbehandler)

10 Sådan ser hverdagen typisk ud i Sherpa

11 Samtale med pårørende Individuel psykoterapi Hjemmebesøg Somatisk udredning Indlæggelse, angsttilstande Familieterapi 12.912 kr. 14.152 kr. 20.285 kr. 14.916 kr.. 23.672 kr. 59 dages indlæggelse Indlæggelse, angsttilstande 32 dages indlæggelse Patient/ Borger 6 gange 11 gange 4 gange 8.608 kr. 75.122 kr. 4 gange8.764 kr. 17.178 kr. 77.522 kr. 6 gange Psykiatrisk dagbehandling 106.002 kr. 18 gange Telefonsamtale med patient Telefonsamtale med patient 8 gange 4.632 kr. Netværksmøde Opsøgende hjemmebesøg Samtaleterapi Indlæggelse, depressiv tilstand 22 dages indlæggelse 106.368 kr. 6.456 kr. 3 gange 2.863 kr. 1 gang Konsultationer (praksislæge) Konsultationer (praksislæge) Arbejdsprøvning og erhvervspraktik 39.270 kr. Rehabiliterings- forløb Hjemmehjælp, praktisk Støtte- og kontaktperson ordning 9 gange 2.080 kr. 10 gange 7.204 kr. 1.080 kr. 3 gange 22.675 kr. Er effekten ligefrem proportional med antallet af kontakter? Næppe … Samlede udgifter Behandlingspsykiatri Socialpsykiatri Almen praksis 654.672 kr. – 10 måneders periode fra års start. Sygedagpenge 40.100 kr. 11 uger Gruppeterapi 42.912 kr. Psykologisk undersøgelse Hjemmepleje Borger med mange kontakter i sundhedssystemet - behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, almen praksis Kilde: Implement

12 Hvad ved vi om målgruppen?

13 Andelen med psykiske lidelser blandt Arbejdsløse: 30 % Førtidspensionister: 45 %, Kontanthjælpsmodtagere: 55 % Sygedagpengemodtagere: længerevarende: 70 % Work OECD Publishing og OECD (2013), Mental Health and Work: Denmark, OECD Publishing Viden fra forskningen ”Place then train” Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov

14 Hvorfor taler alle om IPS?

15 Forskellen mellem IPS og Sherpa Målgruppen for indsatsen IPS for psykotiske (skizofreni og anden svær psykisk lidelse ) Sherpa for ikke psykotiske (angst, depression) Place then train IPS – direkte i job Sherpa – sikrer via social og sundhedsmæssig støtter den optimale timing

16 Kan man virkelig hjælpe alle, som ønsker at komme i job? Det har vi i Sherpa erfaret er afgørende: Hvor længe er det siden borger har været i et stabilt ansættelsesforhold eller uddannelse - hvis nogensinde? (arbejdsidentitet) Alder Miljø Motivation Mængden og kompleksiteten af de sociale- og økonomiske problemer Så hvordan måler vi progression?

17

18 Hvad skal der til for at få sårbare borgere i selvforsørgelse?

19 Hvilke ”ydelser” efterspørger borgeren?

20 Hvad er prognosen for år 2? 0-2 års fravær Forskning 3+ års fravær Næstved 1 år39 %0 2 år70 %Prognose 30-40 % kommer i hel- eller delvis selvforsørgelse Resten fortsætter på kontanthjælp (stabiliseret ledige)

21 Det ”gode” råd Giv tid Invester i efterværn Koordinering med regionen Lyt Samme mål - selvforsørgelse Pump cyklen Stil krav til leverandøren & spørg til borgers tilfredshed Fremmøderegistrering? Må vi ikke arbejde intensivt

22 Hvad er vi oppe imod?


Download ppt "Når sammenhæng er bundlinje. Det glade budskab! Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre forskningsdesign 1 år39 %4-12 % 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google