Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metodebeskrivelse Den Røde Tråd 1 Udgangspunktet for sagsbehandleren: Sagsbehandleren skal hjælpe sygemeldte borgere tilbage i arbejde, a-kasse eller uddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metodebeskrivelse Den Røde Tråd 1 Udgangspunktet for sagsbehandleren: Sagsbehandleren skal hjælpe sygemeldte borgere tilbage i arbejde, a-kasse eller uddannelse."— Præsentationens transcript:

1 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd 1 Udgangspunktet for sagsbehandleren: Sagsbehandleren skal hjælpe sygemeldte borgere tilbage i arbejde, a-kasse eller uddannelse. Dette via en aktiv, ansvarlig, tæt og kontinuerlig personlig kontakt med hver enkelt borger igennem hele sygemeldingsperioden – det vil sige, også når borgeren er i en praktik eller i delvis raskmelding.

2 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd Udgangspunktet for borgeren: Borgeren skal tage ansvar for eget liv. Sygedagpenge er et valg, som borgeren kan vælge at tage imod eller sige nej tak til. Hvis borgeren vælger at sige ja tak til sygedagpenge, følger der nogle forpligtelser med i form af aktiv medvirken til og motivation for udredning af egen sag. 2

3 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd De vigtigste redskaber for sagsbehandleren: Overblik Struktur Systematik Ansvar for løsning af opgaven og ansvar for at borgeren er aktiv inddraget i sin sag Kalenderstyring 3

4 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd Overblik: Hvad er årsagen til sygemeldingen? (OBS: der kan være andre faktorer i spil for borgeren end faktisk uarbejdsdygtighed) CV skrives ind i opfølgningsplanen ved første opfølgningssamtale – fokus skal være på borgerens arbejdsevne Praktikker må først iværksættes mhp. afklaring, når helbredstilstanden er stationær – ellers er praktik et led i en aktiv sygemelding Skånehensynene skal tilgodeses i alle praktikker, ellers betyder det ny praktik efterfølgende, hvilket ”koster” borgeren sygedagpengeuger Praktikker må kun forlænges, hvis der er lagt en optrapningsplan og der er et klart defineret formål med at forlænge en praktik Hvis skånehensynene kendes må der ikke iværksættes afklaring (spørg dig selv; hvad mangler borgeren at få afklaret i f. t. at kunne stille sig til rådighed i a-kasse? Eller; hvad mangler du at få afklaret for at kunne forelægge sagen for rehab.teamet?) 4

5 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd Struktur: Sagsbehandleren skal kontakte borgeren som minimum telefonisk ved alle opfølgninger – også når de er i praktik/delvis raskmelding Helbredsoplysninger skal vurderes så snart de modtages, dels i forhold til behov for yderligere helbredsoplysninger, dels i forhold til mulighed for raskmelding jf. § 7, (eks: hvis der modtages en status, hvor egen læge forventer raskmelding om 2 måneder, laves en partshøring med det samme i forhold til raskmeldingsdato). Dels skal helbredsoplysninger vurderes i forhold til forlængelsesgrundlaget Delvist raskmeldte borgere skal lave en optrapningsplan – hvornår forventer borgerne at nå op på det timetal, som de selv anser for realistisk? Rehabiliteringsplanen påbegyndes inden udløb af en praktik, hvor sagsbehandleren har en formodning om at sagen skal forelægges rehab.teamet enten i forhold til jobafklaringsforløb eller anden indstilling LÆ 265 anmodes der først om, når sagen reelt er klar til at blive forelagt rehab.teamet, Når der er anmodet om LÆ 265 oversendes sagen til skriver/forberedelse til rehab. 5

6 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd Systematik (1): - formål med sygemelding - spørg borgeren om egen forventning til tidsperspektiv for tilbagevenden til arbejdsmarkedet - ved hver enkelt opfølgning laves en individuel og konkret vurdering af dels uarbejdsdygtighedsbestemmelsen (hvornår blev borgeren sygemeldt, hvad er det der hindrer borgeren i at raskmelde sig?) og dels forlængelsesgrundlaget (hvad er borgeren forlænget på? Fra hvornår er sagen forlænget og hvornår udløber forlængelsen – konkrete datoer? Er der fortsat grundlag for forlængelse – hvorfor?) - formål med praktik/delvis raskmelding 6

7 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd Systematik (2): - hent helbredsoplysninger løbende – det er sygemeldte borgere, altså må vi gå ud fra at der er en behandling i gang enten hos egen læge eller andet sted. - inddrag lægekonsulenten fra begyndelsen af alle sager – hvad kan forventes i forhold til behandlingstid/skånehensyn/hvilke relevante attester skal der anmodes om? - stillingtagen til forlængelsesgrundlag – er der fortsat grundlag for at opretholde en forlængelse jf. § 27.1.3 eller er borgeren i gang med en afklaring = §27.1.2? Eller omvendt; hvis borgeren er i gang med at øge timetallet til ordinært niveau f.eks., i delvis raskmelding er det jo ikke afklaring men derimod en forventning om fuld raskmelding… 7

8 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd Ansvar for løsning af opgaven og ansvar for at borgeren er aktiv inddraget i sin sag: Drøft borgerens arbejdsmarkedsperspektiv med borgeren ved hver eneste kontakt Kontakt borgeren hver 4. uge enten personlig samtale eller telefonisk – ikke opfølgninger via jobkonsulent alene, da der sker misforståelser og sagsbehandler mister følingen med borgeren og sagens forløb Forholde sig til at det er sygemeldte borgere, altså skal der dels være et tilstrækkelig helbredsmæssigt grundlag under hele sygemeldingen samt forholde sig til, at for langt hovedparten af borgerne er der tale om en midlertidig tilstand, som skal ende ud i, at de bliver raskmeldte. 8

9 Metodebeskrivelse Den Røde Tråd Kalenderstyring: Det kan være en hjælp for nogle, at der afsættes tid hver uge (max 1 time) til at indkalde borgere til samtale – ud fra opgaveliste og ud fra de helbredsoplysninger der er modtaget. Dette for at sikre, at alle borgere indkaldes/kontaktes løbende. 9


Download ppt "Metodebeskrivelse Den Røde Tråd 1 Udgangspunktet for sagsbehandleren: Sagsbehandleren skal hjælpe sygemeldte borgere tilbage i arbejde, a-kasse eller uddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google