Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Learning Museum Linjefaget historie, UCL, Møntergården og Den Fynske Landsby.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Learning Museum Linjefaget historie, UCL, Møntergården og Den Fynske Landsby."— Præsentationens transcript:

1 Learning Museum Linjefaget historie, UCL, Møntergården og Den Fynske Landsby

2 Projektets mål  At kvalificere læreres brug af museerne  At skabe bro mellem læring på museet og i klasseværelset – herunder styrke lærerens rolle i museumsbesøget  At inddrage lokalområde, genstande og museumsdidaktik i linjefaget historie  At udvikle forløb til klasser der besøger museerne på egen hånd

3 Struktur  2-3 linjefagshold besøgte i sep. 2011 museerne med en bunden opgave  Opgaven var bestemt efter museernes behov og linjefagets mål og indhold  Arbejdet i grupperne foregik over et par måneder  Grupperne fremlagde og fik respons af underviser og museumsfolk  Enkelte grupper blev tilbudt at arbejde videre med deres produkt, som museet herefter har færdigudviklet og publiceret  Processen blev evalueret, videreudviklet og gentaget i september 2012

4

5 Proces – og alt det utilsigtede  Entreprenørskab, innovation og partnerskaber  Nye muligheder for tværfaglighed  Tydeliggørelse af paralleller mellem historiedidaktik og museumsdidaktik  Det meningsgivende for de studerende  “….Det er fedt, at vi ikke bare besøger et museum, men at vi virkelig bruger det når vi er der ude.. (…) Det er også super at få de der opgaver... Og at vi hele tiden bruger begreberne og at vi får dem afprøvet I praksis på museet”

6 Learning Museum efter Learning Museum…  Idebank med allerede udarbejdede forslag fra de ca. 150 studerende, som har deltaget  Vi vil få nogle af disse ideer lagt i relevante andre idebanker, f.eks. hos læreruddannelsen  Overvejelser over lærer til lærerportal  Evt. mere formaliseret kontakt til engagerede lærere fremover, f.eks. via facebook  Muligheder i LÆU13: praksistilknytning, BA, flerfaglige moduler, specialiseringsmoduler?

7 Drabet på Knud

8 En historisk vandring

9

10 Drabet på Knud  En anden måde at tænke på.  Kobler by med museum.  Billedanalyse.  Bruger udstillingen, selvom der ikke er mange genstande om Knud.  Taler lærersprog.


Download ppt "Learning Museum Linjefaget historie, UCL, Møntergården og Den Fynske Landsby."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google