Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indledning I forbindelse med den pædagogiske indsats for at skabe øget sammenhæng i overgangen fra SFO til klub, er der udarbejdet en mappe med materiale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indledning I forbindelse med den pædagogiske indsats for at skabe øget sammenhæng i overgangen fra SFO til klub, er der udarbejdet en mappe med materiale."— Præsentationens transcript:

1 Indledning I forbindelse med den pædagogiske indsats for at skabe øget sammenhæng i overgangen fra SFO til klub, er der udarbejdet en mappe med materiale til at støtte dette arbejde. I materialet er der også en forventning om at indsatserne bliver evalueret. I det følgende er der et evalueringsmateriale som kan hjælpe med, systematisk at dokumenter og evaluering denne pædagogiske indsats. Endvidere kan det danne baggrund for en vurdering af, om de ønskede mål bliver opfyldt og ideer til ændringer. En fælles skabelon giver også mulighed for en samlet evaluering for hele overgangsprojektet.

2 Brug af evaluering redskabet
Den løbende evaluering Evalueringsredskabet der præsenteres her som et værktøj til at holde styr på både processen i et forløb og på de forskellige aspekter, der er relevante at inddrage i en evaluering. Hvordan benytter jeg redskabet? Evalueringsredskabet indeholder 12 punkter, som I skal forholde jer til gennem evalueringsprocessen. Hvis I arbejder med at fastsætte pædagogiske mål forud for et forløb, kan I vælge at udfylde punkt 1, inden I går i gang. De resterende punkter ved afslutningen af forløbet. Endvidere kan I lade den næste evalueringsproces starte, hvor den første slutter, ved at I udfylder punkt 12 og punkt 1 i forlængelse af hinanden. På den måde bliver evalueringen en del af en cirkulær proces, der genererer løbende refleksion og ny læring

3 Evaluering og refleksion af overgangsprojektet: Projekt: Samarbejdsaftalen mellem Østervangsklubberne og SFO udfyldt af: Sune Jensen (trivselspædagog, Gerd Olesen (leder) Klaus Jensen (tovholder) Heidi Steenholdt (pæd.leder) Dato: d Mål: Hvilke mål der opstillet i samarbejdsaftalen? At børnene er bekendte, trygge og parate til det nye liv i klubben. At vores børn med særlige behov bliver overdraget på en pædagogisk måde, således at de får den hjælp de har behov for. 2) Metoder og aktiviteter, proces og forløb: Hvad sker der? Hvem deltager? Introduktions møde, hvor klubben med klubbørn og voksne, holder møde med 3. klasserne og trivselspædagog Hver klasse besøger klubben med trivselspædagog Et besøg for alle samlet Klubben laver velkomst møde for børn og forældre 3. kl. trivselspædagoger og 2 repræsentanter planlægger sammen overgangs forløbet 3) Børneperspektivet Hvad gjorde børnene? Hvilke motivationer og interesser tror I de har ? Introduktions mødet var godt, og mange børn stillede spørgsmål til klubbørnene. Børnene lærte navne på voksne fra klubben. Børnene kendte klubbørnene fra deres tid i SFO. SFO børnene gav efterfølgende udtryk for at de glædede sig. 4) Medinddragelse: Hvordan har børnene været medinddraget? Og hvad har de fået ud af det ? Og hvordan kan man se det? - Børnene har glædede sig til at besøge klubben og havde tjek på hvornår klubben kom på besøg og hvornår de skulle besøge klubben. I deres sidste tid i SFO kunne tiden ikke gå hurtig nok. De var færdige med SFO. -Klubbørn er medinddraget, idet udvalgte børn deltager i møde i SFO, hvor de fortæller om at gå i klub og SFO børn kan stille spørgsmål. 5) Børn med særlig behov: Hvor mange børn har der været en særlig indsats for? Hvad gjorde SFO’en, som var hjælpsomt for børnene? Klub og SFO holdt 2 møder hvor børnene blev gennemgået. Børn med særlig behov blev gennemgået grundigere. Børnene fik ekstra besøg i klub. 6) Efter børnene med særlige behov er startet i klubben: Hvordan indgår de i klubben? Og er der særlige indsatser for at inkludere dem? Hvilke? Børn med særlige behov har en fast medarbejder i klubben, der løbende har kontakt med og dialog med børn og forældre omkring pædagogiske tiltag til sikring af en god opstart i klubben. Man tager udgangspunkt i vurdering fra SFO. - Disse børn overleveres tidligere og har flere individuelle besøg.

4 At klubben ikke skulle overtageproblematikker der havde være i SFO
7) Voksenperspektivet og den voksnes læreproces- hvad har I lært gennem forløbet? Hvad gjorde medarbejderne ? Hvad det forskelligt i de to grupper? Var der noget som undrede jer, hvad lærte I ? At klubben ikke skulle overtageproblematikker der havde være i SFO Blive mere skarpe på det vigtige. Velfungerende børn ikke samme tid som ”problem” børn. 8) Dokumentation Hvilke former for dokumentation fremgår der af forløbet? Hvad har det givet jer? Hvordan har børnene været med skabere af dokumentationen? Har andre bidraget – hvordan Børn og forældre har snakket sammen om det ”nye” / klub. Børnenes forældre er blevet orienteret. -kontrakt på forpligtigende samarbejde mellem SFO og Klub. Udfyldelse af dette evalueringsskema. Diverse referater af møder mellem SFO og Klub. 9) Pædagogiske mål: Blev der arbejdet med de ønskede mål jf. punkt 1? Hvilke og hvordan? Er der nogen af målene der ikke blev opfyldt? – Hvorfor? - Ja, se samarbejde mellem klub og SFO, punkt 2 10) Praksis Har forløbet bevirket at I vil ændre i næste års overgang ? Hvilke? Hvordan hænger det sammen overgangs projektets overordnede mål? Vi fortsætter med vores mål, men vil selvfølgelig være opmærksom på at udvikle. Klubben har lavet et skema som SFOen vil gøre brug af næste gang, der skal laves overlevering på børn. 11) Organiseringen af overgangsforløbet: Er der særlige områder der skal ændres på baggrund af evalueringen? Hvad Opstrammer, se pkt. 7. Større forberedelse fra SFO. Klubben kunne tænke sig at lave en video i børnehøjde til visning i SFO for børn og forældre. 12) Næste skridt – Hvordan udnytter vi vores nye læring og refleksioner på baggrund af dette forløb: Møde mellem klub og SFO: 2012 D kl til børn med særlige behov. D kl overlevering af børn D SFO besøg i klub D SFO besøg i klub I kan starte næste års overgang med udgangspunkt i denne evaluering.


Download ppt "Indledning I forbindelse med den pædagogiske indsats for at skabe øget sammenhæng i overgangen fra SFO til klub, er der udarbejdet en mappe med materiale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google